Документ z1106-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.10.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2009 N 980
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2009 р.
за N 1106/17122

Про внесення змін
до Регламенту Апеляційної палати
Державного департаменту
інтелектуальної власності

Відповідно до Законів України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ), "Про охорону прав на промислові
зразки" ( 3688-12 ), "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ), "Про охорону прав на топографії інтегральних
мікросхем" ( 621/97-ВР ), "Про охорону прав на зазначення
походження товарів" ( 752-14 ) та Порядку сплати зборів за дії,
пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2004
N 1716 ( 1716-2004-п ), Н А К А З У Ю:
1. Унести до Регламенту Апеляційної палати Державного
департаменту інтелектуальної власності, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 15.09.2003 N 622
( z0877-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30.09.2003 за N 877/8198, такі зміни: у пункті 1.1 глави 1 слова та цифри "затвердженого Указом
Президента України від 7 червня 2000 року N 773 ( 773/2000 )"
замінити словами та цифрами "затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 грудня 2006 року N 1757 ( 1757-2006-п )"; абзац перший пункту 11.1 глави 11 викласти в такій редакції: " 11.1. За подання заперечення сплачується збір, розмір та
порядок сплати якого встановлено постановою Кабінету Міністрів
України від 23.12.2004 N 1716 ( 1716-2004-п ) "Про затвердження
Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності".
2. Державному департаменту інтелектуальної власності
(Паладій М.В.) подати в установленому порядку цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та
опублікувати його в офіційному бюлетені "Промислова власність".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр І.О.Вакарчуквгору