Документ z1106-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
31.08.2007 N 310
( z1105-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за N 1106/14373
{ Зміни втратили чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ
про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0919-04 )

1. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
1.1. Назву розділу 30 "Цінні папери в торговому портфелі
банку" замінити на "Цінні папери та похідні фінансові активи в
торговому портфелі банку".
1.2. У розділ 30 "Цінні папери та похідні фінансові активи в
торговому портфелі банку": увести групу рахунків 304 "Похідні фінансові активи в
торговому портфелі банку" такого змісту: "304 Похідні фінансові активи в торговому портфелі банку 3040 А Активи за придбаними опціонними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними
контрактами в торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за
придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної
переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
активів або їх погашення. 3041 А Активи за форвардними контрактами в торговому портфелі
банку Призначення рахунку: облік активів за форвардними контрактами
в торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за
форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
активів або їх погашення. 3042 А Активи за ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі
банку Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними контрактами
в торговому портфелі банку. За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за
ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
активів або їх погашення".
1.3. Назву розділу 31 "Цінні папери в портфелі банку на
продаж" замінити на "Цінні папери в портфелі банку на продаж та
похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування".
1.4. У розділі 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж та
похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування"
увести групу рахунків 314 "Похідні фінансові активи, що призначені
для обліку хеджування" такого змісту: "314 Похідні фінансові активи, що призначені для обліку
хеджування 3140 А Активи за придбаними опціонними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів за придбаними опціонними
контрактами, що призначені для обліку хеджування. За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за
придбаними опціонними контрактами під час їх позитивної
переоцінки, а також суми перерахованої премії опціону. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
активів або їх погашення. 3141 А Активи за форвардними контрактами, що призначені для
обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів за форвардними
контрактами, що призначені для обліку хеджування. За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за
форвардними контрактами під час їх позитивної переоцінки. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
активів або їх погашення. 3142 А Активи за ф'ючерсними контрактами, що призначені для
обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів за ф'ючерсними
контрактами, що призначені для обліку хеджування. За дебетом рахунку проводяться суми вартості активів за
ф'ючерсними контрактами під час їх позитивної переоцінки. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
активів або їх погашення".
1.5. Назву розділу 33 "Цінні папери власного боргу, крім
субординованого боргу" замінити на "Цінні папери власного боргу та
похідні фінансові зобов'язання".
1.6. У розділ 33 "Цінні папери власного боргу та похідні
фінансові зобов'язання" увести такі групи рахунків:
"335 Похідні фінансові зобов'язання в торговому портфелі
банку 3350 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими
опціонними контрактами в торговому портфелі банку. За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за
проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки,
а також суми отриманої премії опціону. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
зобов'язань або їх погашення. 3351 П Зобов'язання за форвардними контрактами в торговому
портфелі банку Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними
контрактами в торговому портфелі банку. За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за
форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
зобов'язань або їх погашення. 3352 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами в торговому
портфелі банку Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними
контрактами в торговому портфелі банку. За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за
ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
зобов'язань або їх погашення 336 Похідні фінансові зобов'язання, що призначені для обліку
хеджування 3360 П Зобов'язання за проданими опціонними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік зобов'язань за проданими
опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за
проданими опціонними контрактами під час їх від'ємної переоцінки,
а також суми отриманої премії опціону. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
зобов'язань або їх погашення. 3361 П Зобов'язання за форвардними контрактами, що призначені
для обліку хеджування Призначення рахунку: облік зобов'язань за форвардними
контрактами, що призначені для обліку хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за
форвардними контрактами під час їх від'ємної переоцінки. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
зобов'язань або їх погашення. 3362 П Зобов'язання за ф'ючерсними контрактами, що призначені
для обліку хеджування Призначення рахунку: облік зобов'язань за ф'ючерсними
контрактами, що призначені для обліку хеджування. За кредитом рахунку проводяться суми вартості зобов'язань за
ф'ючерсними контрактами під час їх від'ємної переоцінки. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
зобов'язань або їх погашення".
1.7. Призначення рахунку 3500 А "Витрати майбутніх періодів"
групи рахунків 350 "Витрати майбутніх періодів" розділу 35 "Інші
активи банку" викласти в такій редакції:
"Призначення рахунку: облік витрат банку, здійснених у
звітному періоді, що належать до майбутніх звітних періодів. На
цьому рахунку обліковується також різниця між відпускною ціною
Національного банку України та номінальною вартістю ювілейних
монет, які є засобом платежу".
1.8. У групі рахунків 381 "Переоцінка фінансових
інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками"
розділу 38 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів":
рахунок 3810 АП "Переоцінка фінансових інструментів в
іноземній валюті та банківських металах, що обліковуються за
позабалансовими рахунками" виключити; назву та призначення рахунку 3811 АП "Переоцінка інших
фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими
рахунками" викласти в такій редакції: "3811 АП Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються
за позабалансовими рахунками Призначення рахунку: відображення переоцінки фінансових
інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками, між
датою операції і датою розрахунку.
За дебетом і кредитом проводиться результат переоцінки
фінансових інструментів, що куплені за умовами спот, до їх
справедливої вартості".
2. У групу рахунків 639 "Інші операційні доходи" розділу 63
"Інші операційні доходи" класу 6 "Доходи" увести рахунки 6391 АП
"Результат переоцінки об'єкта хеджування" та 6392 АП "Результат
переоцінки інструменту хеджування".
3. У розділі 92 "Зобов'язання і вимоги за операціями з
валютою та банківськими металами" класу 9 "Позабалансові рахунки":
3.1. У групі рахунків 920 "Валюта та банківські метали, що
куплені, але не отримані":
назву групи рахунків 920 "Валюта та банківські метали, що
куплені, але не отримані" замінити на "Валюта та банківські метали
до отримання"; назву рахунку 9200 А "Валюта та банківські метали, що куплені
за умовами спот" замінити на "Валюта та банківські метали до
отримання за умовами спот"; назву та призначення рахунку 9201 А "Валюта та банківські
метали, що куплені за форвардними контрактами з метою хеджування"
викласти в такій редакції: "9201 А Валюта та банківські метали до отримання за
форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до отримання між датою укладення форвардного
контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його
погашення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх отримання або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9202 А "Валюта та банківські
метали, що куплені за форвардними контрактами за іншими
операціями" викласти в такій редакції: "9202 А Валюта та банківські метали до отримання за
форвардними контрактами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до отримання між датою укладення форвардного
контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх отримання або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9203 А "Валюта та банківські
метали до отримання за купленими опціонними контрактами з метою
хеджування" викласти в такій редакції: "9203 А Валюта та банківські метали до отримання за
опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до отримання між датою укладення опціонного
контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його
погашення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх отримання або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9204 А "Валюта та банківські
метали до отримання за іншими опціонними контрактами" викласти в
такій редакції: "9204 А Валюта та банківські метали до отримання за
опціонними контрактами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до отримання між датою укладення опціонного
контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх отримання або після
закінчення строку дії контракту"; рахунок 9205 П "Дисконт/премія до отримання за форвардними
валютними контрактами" виключити; назву та призначення рахунку 9206 А "Хеджовані процентні
доходи майбутніх періодів в іноземній валюті" викласти в такій
редакції: "9206 А Валюта та банківські метали до отримання за
ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсного
контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його
погашення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх отримання або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9207 А "Витрати майбутніх
періодів, що хеджовані" викласти в такій редакції: "9207 А Валюта та банківські метали до отримання за
ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до отримання між датою укладення ф'ючерсного
контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх отримання або після
закінчення строку дії контракту".
3.2. У групі рахунків 921 "Валюта та банківські метали, що
продані, але не відправлені":
назву групи 921 "Валюта та банківські метали, що продані, але
не відправлені" замінити на "Валюта та банківські метали до
відправлення"; назву рахунку 9210 П "Валюта та банківські метали, що продані
за умовами спот" замінити на "Валюта та банківські метали до
відправлення за умовами спот"; назву та призначення рахунку 9211 П "Валюта та банківські
метали, що продані за форвардними контрактами з метою хеджування"
викласти в такій редакції: "9211 П Валюта та банківські метали до відправлення за
форвардними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до відправлення між датою укладення
форвардного контракту, що призначений для обліку хеджування, та
датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх відправлення або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9212 П "Валюта та банківські
метали, що продані за форвардними контрактами за іншими
операціями" викласти в такій редакції: "9212 П Валюта та банківські метали до відправлення за
форвардними контрактами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до відправлення між датою укладення
форвардного контракту в торговому портфелі банку та датою його
погашення. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх відправлення або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9213 П "Валюта та банківські
метали до відправлення за купленими опціонними контрактами з метою
хеджування" викласти в такій редакції: "9213 П Валюта та банківські метали до відправлення за
опціонними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного
контракту, що призначений для обліку хеджування, та датою його
погашення. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх відправлення або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9214 П "Валюта та банківські
метали до відправлення за іншими опціонними контрактами" викласти
в такій редакції: "9214 П Валюта та банківські метали до відправлення за
опціонними контрактами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до відправлення між датою укладення опціонного
контракту в торговому портфелі банку та датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх відправлення або після
закінчення строку дії контракту"; рахунок 9215 П "Дисконт/премія до виплати за форвардними
контрактами" виключити; назву та призначення рахунку 9216 П "Хеджовані процентні
витрати майбутніх періодів в іноземній валюті" викласти в такій
редакції: "9216 П Валюта та банківські метали до відправлення за
ф'ючерсними контрактами, що призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до відправлення між датою укладення
ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку хеджування, та
датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх відправлення або після
закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9217 П "Доходи майбутніх
періодів, що хеджовані" викласти в такій редакції: "9217 П Валюта та банківські метали до відправлення за
ф'ючерсними контрактами в торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік національної, іноземної валюти та
банківських металів до відправлення між датою укладення
ф'ючерсного контракту в торговому портфелі банку та датою його
погашення. За кредитом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми національної, іноземної
валюти та банківських металів після їх відправлення або після
закінчення строку дії контракту".
4. У розділі 93 "Вимоги та зобов'язання щодо андеррайтингу
цінних паперів, спотових і строкових фінансових інструментів, крім
інструментів валютного обміну" класу 9 "Позабалансові рахунки":
4.1. У групі рахунків 935 "Активи до отримання": назву та призначення рахунку 9351 А "Активи до отримання за
форвардними контрактами з метою хеджування" викласти в такій
редакції: "9351 А Активи до отримання за форвардними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою
укладення форвардного контракту, що призначений для обліку
хеджування, та датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх
отримання або після закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9352 А "Активи до отримання за
форвардними контрактами за іншими операціями" викласти в такій
редакції: "9352 А Активи до отримання за форвардними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою
укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та
датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх
отримання або після закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9353 А "Активи до отримання за
купленими опціонними контрактами з метою хеджування" викласти в
такій редакції: "9353 А Активи до отримання за опціонними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою
укладення опціонного контракту, що призначений для обліку
хеджування, та датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх
отримання або після закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9354 А "Активи до отримання за
іншими опціонними контрактами" викласти в такій редакції: "9354 А Активи до отримання за опціонними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою
укладення опціонного контракту в торговому портфелі банку та датою
його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх
отримання або після закінчення строку дії контракту"; увести рахунок 9356 А "Активи до отримання за ф'ючерсними
контрактами, що призначені для обліку хеджування" та призначення
рахунку такого змісту: "9356 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою
укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку
хеджування, та датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх
отримання або після закінчення строку дії контракту"; увести рахунок 9357 А "Активи до отримання за ф'ючерсними
контрактами в торговому портфелі банку" та призначення рахунку
такого змісту: "9357 А Активи до отримання за ф'ючерсними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів до отримання між датою
укладення ф'ючерсного контракту в торговому портфелі банку та
датою його погашення. За дебетом рахунку проводяться суми активів до отримання. За кредитом рахунку проводяться суми активів після їх
отримання або після закінчення строку дії контракту".
4.2. У групі рахунків 936 "Активи до відправлення": назву та призначення рахунку 9361 П "Активи до відправлення
за форвардними контрактами з метою хеджування" викласти в такій
редакції: "9361 П Активи до відправлення за форвардними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою
укладення форвардного контракту, що призначений для обліку
хеджування, та датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх
відправлення або після закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9362 П "Активи до відправлення
за форвардними контрактами за іншими операціями" викласти в такій
редакції: "9362 П Активи до відправлення за форвардними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою
укладення форвардного контракту в торговому портфелі банку та
датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх
відправлення або після закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9363 П "Активи до відправлення
за купленими опціонними контрактами з метою хеджування" викласти в
такій редакції: "9363 П Активи до відправлення за опціонними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою
укладення опціонного контракту, що призначений для обліку
хеджування, та датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх
відправлення або після закінчення строку дії контракту"; назву та призначення рахунку 9364 П "Активи до відправлення
за іншими опціонними контрактами" викласти в такій редакції: "9364 П Активи до відправлення за опціонними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою
укладення опціонного контракту в торговому портфелі та датою його
погашення. За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх
відправлення або після закінчення строку дії контракту"; увести рахунок 9366 П "Активи до відправлення за ф'ючерсними
контрактами, що призначені для обліку хеджування" та призначення
рахунку такого змісту: "9366 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами, що
призначені для обліку хеджування Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою
укладення ф'ючерсного контракту, що призначений для обліку
хеджування, та датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх
відправлення або після закінчення строку дії контракту"; увести рахунок 9367 П "Активи до відправлення за ф'ючерсними
контрактами в торговому портфелі банку" та призначення рахунку
такого змісту: "9367 П Активи до відправлення за ф'ючерсними контрактами в
торговому портфелі банку Призначення рахунку: облік активів до відправлення між датою
укладення ф'ючерсного контракту в торговому портфелі банку та
датою його погашення. За кредитом рахунку проводяться суми активів до відправлення. За дебетом рахунку проводяться суми активів після їх
відправлення або після закінчення строку дії контракту".
Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку В.І.Ричаківська
Виконавці:
Начальник управління методології
бухгалтерського обліку
та фінансової звітності банків О.П.Ястремська
Головний економіст відділу
методології бухгалтерського обліку
фінансових інструментів банків С.О.Бережнавгору