Документ z1105-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.07.2013  № 1302/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2013 р.
за № 1105/23637

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про затвердження Порядку передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 2073/5 від 01.10.2013
№ 576/5 від 21.04.2015}

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, та підпункту 1 пункту 3 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 401, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з 01 липня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М. та директора Департаменту взаємодії з органами влади Палій Н.О.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України
Д.М. Ворона
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
01.07.2013  № 1302/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 липня 2013 р.
за № 1105/23637

ПОРЯДОК
передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм, форми та строки передачі даних, необхідних для державної реєстрації юридичних осіб та їх структурних підрозділів, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - громадські формування), крім громадських об’єднань, від Міністерства юстиції України, структурних підрозділів головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів (далі - уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації)), до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 576/5 від 21.04.2015}

2. Дані про громадські об’єднання, зареєстровані уповноваженим органом з питань реєстрації, передаються державному реєстратору відповідно до Порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1212.

3. Дані про громадські формування, які були зареєстровані (легалізовані) до 2004 року, передаються державному реєстратору після їх включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) відповідно до пункту 8 розділу ІІ Закону України від 01 липня 2010 року № 2390-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» щодо спрощення механізму державної реєстрації припинення суб'єктів господарювання».

4. Уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) під час розгляду документів про легалізацію (реєстрацію) громадських формувань здійснює перевірку найменування на відсутність тотожного найменування за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та:

Реєстру громадських об'єднань - під час розгляду документів про реєстрацію громадського об’єднання;

Єдиного реєстру громадських формувань - під час розгляду документів про реєстрацію (легалізацію) професійної спілки та її об’єднання, організації роботодавців, їх об’єднання, благодійної організації, політичної партії, творчої спілки та її територіального осередку, торгово-промислової палати, асоціації органів місцевого самоврядування, іншої установи та організації.

ІІ. Передача даних про зареєстровані (легалізовані) громадські формування

1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, заявник разом з документами, необхідними для прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації (легалізації) рішення про реєстрацію (легалізацію) громадських формувань, реєстрацію (погодження або взяття до відома) змін до установчих документів, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів, подає уповноваженому органу з питань реєстрації (легалізації) відповідну реєстраційну картку за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945:

реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма № 1);

реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (форма № 2);

реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма № 3);

реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма № 4);

реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма № 5);

реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма № 6).

2. У разі одержання реєстраційної картки, заповненої з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», наказу Міністерства юстиції України від 14 жовтня 2011 року № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1207/19945, або яка містить інформацію, що не відповідає відомостям реєстраційної справи, спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня одержання реєстраційної картки відмовляє у передачі її державному реєстратору, про що письмово повідомляє заявника із зазначенням підстав для відмови.

3. Передача державному реєстратору даних здійснюється після прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації (легалізації) рішення про реєстрацію (легалізацію) громадських формувань, реєстрацію (погодження або взяття до відома) змін до установчих документів, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних органів.

4. У разі передачі даних між різними уповноваженими органами з питань реєстрації (легалізації) уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення передає (надсилає поштовим відправленням) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи:

реєстраційну картку в одному примірнику, на останній сторінці якої ставиться підпис посадової особи уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) та проставляється штамп (печатка) відповідного органу;

супровідний лист за підписом уповноваженої особи відповідного органу, у якому вказуються найменування юридичної особи, дата її реєстрації (легалізації), дата реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до відомостей про юридичну особу, номер реєстраційного свідоцтва (у разі його наявності), яке видано уповноваженим органом з питань реєстрації (легалізації).

5. У разі передачі даних між різними структурними підрозділами одного уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) (далі - спеціаліст з питань реєстрації (легалізації)) протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення передає державному реєстратору:

реєстраційну картку в одному примірнику;

службову записку за підписом начальника структурного підрозділу уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації), в якій вказуються найменування юридичної особи, дата її реєстрації (легалізації), дата реєстрації (погодження або взяття до відома) змін до відомостей про юридичну особу, номер реєстраційного свідоцтва (у разі його наявності), яке видано уповноваженим органом з питань реєстрації (легалізації).

6. У разі передачі даних у межах одного структурного підрозділу уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення передає державному реєстратору реєстраційну картку в одному примірнику.

Передача та отримання відомостей про юридичну особу фіксуються у журналі передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (додаток 1).

7. Державний реєстратор після отримання документів, передбачених пунктами 4-6 цього розділу, у порядку та строки, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»:

1) вносить дату надходження реєстраційної картки до журналу обліку реєстраційних дій;

2) за відсутності підстав для залишення документів без розгляду або відмови у проведенні реєстраційних дій:

проводить відповідні реєстраційні дії;

оформлює за допомогою Єдиного державного реєстру останню сторінку реєстраційної картки у двох примірниках, один з яких долучає до реєстраційної справи відповідної юридичної особи;

оформлює виписку з Єдиного державного реєстру;

3) за наявності підстав для залишення документів без розгляду або відмови у проведенні відповідних реєстраційних дій державний реєстратор оформлює повідомлення про залишення документів без розгляду або про відмову у проведенні відповідних реєстраційних дій.

8. Остання сторінка реєстраційної картки, повідомлення про залишення документів без розгляду або про відмову у проведенні відповідних реєстраційних дій передаються (надсилаються поштовим відправленням) державним реєстратором уповноваженому органу з питань реєстрації (легалізації) (спеціалісту з питань реєстрації (легалізації)) не пізніше наступного робочого дня з дня проведення відповідної дії, а у разі необхідності видачі виписки з Єдиного державного реєстру - у строки, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» для видачі виписки з Єдиного державного реєстру.

9. Уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) (спеціаліст з питань реєстрації (легалізації)) передає (надсилає поштовим відправленням) державному реєстратору останню сторінку відповідної реєстраційної картки з відміткою про видачу виписки з Єдиного державного реєстру протягом трьох робочих днів з дня видачі заявнику виписки з Єдиного державного реєстру.

10. Виписка з Єдиного державного реєстру може бути видана державним реєстратором заявникові у разі наявності відповідної відмітки в реєстраційній картці з одночасним повідомленням про це уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) (спеціаліста з питань реєстрації (легалізації)).

ІІІ. Передача уповноваженим органом з питань реєстрації даних про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи

1. Для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи заявник подає уповноваженому органу з питань реєстрації (легалізації) оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, яке містить відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають запис в електронному безконтактному носії паспорта громадянина України), про порядок або строк заявлення кредиторами своїх вимог.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2073/5 від 01.10.2013}

2. У разі передачі даних між різними уповноваженими органами з питань реєстрації уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня отримання від заявника рішення щодо припинення юридичної особи передає (надсилає поштовим відправленням) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи:

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновника (засновників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

супровідний лист за підписом посадової особи уповноваженого органу з питань реєстрації.

3. У разі передачі даних між різними структурними підрозділами одного уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня отримання від заявника рішення щодо припинення юридичної особи передає державному реєстратору:

оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновника (засновників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

службову записку за підписом начальника структурного підрозділу уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації).

4. У разі передачі даних у межах одного структурного підрозділу уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня отримання від заявника рішення щодо припинення юридичної особи передає державному реєстратору оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) органу щодо припинення юридичної особи.

Передача та отримання відомостей про юридичну особу фіксуються у журналі передачі даних про припинення юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (додаток 2).

5. Державний реєстратор після надходження документів, передбачених пунктами 2-4 цього розділу, у порядку та строки, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»:

1) вносить дату надходження документів до журналу обліку реєстраційних дій;

2) за відсутності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, проводить відповідну реєстраційну дію;

3) за наявності підстав для залишення без розгляду документів, які подані для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, державний реєстратор оформлює відповідне повідомлення.

6. Повідомлення про залишення документів без розгляду передається (надсилається поштовим відправленням) державним реєстратором уповноваженому органу з питань реєстрації (легалізації) (спеціалісту з питань реєстрації (легалізації)) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження.

ІV. Передача уповноваженим органом з питань реєстрації даних про припинення юридичної особи

1. Уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) після закінчення процедури ліквідації (припинення), передбаченої законодавством, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, та отримання від заявника відповідної реєстраційної картки та інших документів, передбачених статтями 36 та 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», приймає рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі.

2. Передача державному реєстратору даних здійснюється після прийняття рішення уповноваженим органом з питань реєстрації (легалізації) про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі.

3. У разі передачі даних між різними уповноваженими органами з питань реєстрації (легалізації) уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає державному реєстратору:

реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством (форма № 7), або реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (форма № 8) в одному примірнику (далі - реєстраційна картка форми № 7 або форми № 8), на останній сторінці якої ставиться підпис посадової особи уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) та проставляється штамп (печатка) відповідного органу;

супровідний лист за підписом посадової особи уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації);

копію рішення уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі.

4. У разі передачі даних між різними структурними підрозділами одного уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає державному реєстратору:

реєстраційну картку форми № 7 або форми № 8 в одному примірнику;

службову записку за підписом начальника структурного підрозділу уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) та опис документів, які були подані заявником для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

копію рішення уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі.

5. У разі передачі даних у межах одного структурного підрозділу уповноваженого органу з питань реєстрації (легалізації) спеціаліст з питань реєстрації (легалізації) протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі передає державному реєстратору реєстраційну картку форми № 7 або форми № 8 в одному примірнику.

Передача та отримання відомостей про юридичну особу фіксуються у журналі передачі даних про припинення юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

6. Державний реєстратор після надходження документів, передбачених пунктами 3-5 цього розділу, у порядку та строки, визначені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»:

1) вносить дату надходження реєстраційної картки до журналу обліку реєстраційних дій;

2) за відсутності підстав для залишення документів без розгляду або відмови у проведенні реєстраційних дій:

проводить відповідні реєстраційні дії;

оформлює за допомогою Єдиного державного реєстру останню сторінку реєстраційної картки у двох примірниках, один з яких долучає до реєстраційної справи відповідної юридичної особи;

оформлює за допомогою Єдиного державного реєстру повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

3) за наявності підстав для залишення документів без розгляду оформлює повідомлення про залишення документів без розгляду.

7. Остання сторінка реєстраційної картки, повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, повідомлення про залишення документів без розгляду передаються (надсилаються поштовим відправленням) державним реєстратором уповноваженому органу з питань реєстрації (легалізації) (спеціалісту з питань реєстрації (легалізації)) не пізніше наступного робочого дня з дня проведення відповідної дії.

8. Державний реєстратор або уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) (спеціаліст з питань реєстрації (легалізації)) не пізніше наступного робочого дня з дати надходження судового рішення про припинення юридичної особи або відміни державної реєстрації припинення юридичної особи повідомляє відповідно уповноважений орган з питань реєстрації (легалізації) (спеціаліста з питань реєстрації (легалізації)) або державного реєстратора та передає (надсилає поштовим відправленням) копію відповідного судового рішення.

9. Державна реєстрація припинення юридичної особи та внесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення проводяться державним реєстратором у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.О. Палій
Додаток 1
до Порядку передачі даних
про юридичних осіб, зареєстрованих
(легалізованих) відповідно до частини
четвертої статті 3 Закону України
«Про державну реєстрацію
юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців»
(пункт 6 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ
передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»*

№ з/п

Найменування юридичної особи, дата реєстрації, № свідоцтва (у разі наявності)

Дата передачі реєстраційної картки спеціалістом з питань реєстрації (легалізації)

Дата отримання державним реєстратором реєстраційної картки

Дата передачі державним реєстратором останньої сторінки реєстраційної картки, виписки з Єдиного державного реєстру (у разі видачі) або повідомлення про залишення документів без розгляду/ повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації юридичної особи**

Дата отримання спеціалістом з питань реєстрації (легалізації) останньої сторінки реєстраційної картки, виписки з Єдиного державного реєстру (у разі видачі) або повідомлення про залишення документів без розгляду/ повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації юридичної особи **

1

2

3

4

5

6

__________
* Відомості, що вносяться до журналу, засвідчуються підписом із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові спеціаліста з питань реєстрації (легалізації) /державного реєстратора.
** Зазначається документ, який передано/отримано.Додаток 2
до Порядку передачі даних
про юридичних осіб, зареєстрованих
(легалізованих) відповідно до частини
четвертої статті 3 Закону України
«Про державну реєстрацію
юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців»
(пункт 4 розділу ІІI)

ЖУРНАЛ
передачі даних про припинення юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» *

№ з/п

Найменування юридичної особи, дата реєстрації, № свідоцтва (у разі наявності)

Дата передачі спеціалістом з питань реєстрації (легалізації) рішення про припинення юридичної особи

Дата отримання державним реєстратором рішення про припинення юридичної особи

Дата передачі спеціалістом з питань реєстрації (легалізації) реєстраційної картки та рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі

Дата отримання державним реєстратором реєстраційної картки та рішення про скасування (анулювання) запису у відповідному реєстрі

Дата передачі державним реєстратором останньої сторінки реєстраційної картки, повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про залишення документів без розгляду **

Дата отримання спеціалістом останньої сторінки реєстраційної картки, повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або повідомлення про залишення документів без розгляду **

1

2

3

4

5

6

7

8

__________
* Відомості, що вносяться до журналу, засвідчуються підписом із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові спеціаліста з питань реєстрації (легалізації) /державного реєстратора.
** Зазначається документ, який передано/отримано.вгору