Документ z1104-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2018. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

11.09.2018  № 1583


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2018 р.
за № 1104/32556

Про внесення змін до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 52 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», підпункту 27 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, а також з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до Положення про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 року № 674, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2012 року за № 41/20354, такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 3.3 розділу ІІІ слова «незалежного аудитора (аудиторським(ими) висновком(ами))» замінити словами «суб’єкта аудиторської діяльності»;

2) у розділі IV:

пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Достовірність і повнота річної фінансової звітності та впевненість щодо річних фінансових звітних даних підтверджуються суб’єктом аудиторської діяльності, який відповідно до законодавства має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та внесений до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», якщо інше не передбачено законодавством.»;

у пункті 4.2 слово «висновків» замінити словом «звітів».

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашковгору