Інструкція про заповнення ліцензії на імпорт товарів
Мінекономіки (з 2005 р.); Форма, Інструкція від 14.09.2007302
Документ z1101-07, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2011, підстава - z1218-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
14.09.2007 N 302
( z1100-07 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 51 ( z1218-11 ) від 12.09.2011
N 65 ( z1129-11 ) від 28.09.2011 }
Форма
ГЕРБ УКРАЇНИ
ЛІЦЕНЗІЯ НА ІМПОРТ N
ДІЙСНА ДО ___________ (ВКЛЮЧНО)
Лист-звернення N____ від ___________ р.
------------------------------------------------------------------ |1. Замовник Код згідно з ЄДРПОУ (Номер згідно з ДРФО)| | | | Номер телефону Номер факсу | | | |Номер поточного рахунку в національній валюті, найменування | |банку, МФО, місцезнаходження банку | | | |Номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування банку, | |МФО, місцезнаходження банку | | | |2. Вхідний номер Дата реєстрації | |----------------------------------------------------------------| |3. Споживач товару |4. Продавець | |-----------------------------+----------------------------------| |5. Код |6. |7. |8. |9. |10. Додаткове| |товару |Одиниця |Кількість|Вартість |Вартість |найменування | |згідно з |виміру | |(тис. |(у валюті |товару | |УКТЗЕД | | |доларів |контракту)| | | | | |США) | | | |---------+---------+---------+---------+----------+-------------| | | | | | | | |-----------------------------+----------------------------------| |11. Країна призначення Код |14. Базисні умови поставки товару | |12. Країна продавця Код |15. Валюта контракту Код | |13. Країна походження Код |16. Валюта розрахунку Код | |-----------------------------+----------------------------------| |17. Митниця Код |18. Характер угоди Код | |-----------------------------+----------------------------------| |19. Підстава для запиту |20. Узгоджено П.І.Б. | |ліцензії |Посада | | | Дата | |-----------------------------+----------------------------------| |21. П.І.Б. керівника |22. Орган виконавчої влади, | |замовника |що видав ліцензію | |Посада |П.І.Б. | | |Посада | | Дата |Підпис Дата | | |М.П. | |----------------------------------------------------------------| |23. Особливі умови | ------------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
України
14.09.2007 N 302
( z1100-07 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2007 р.
за N 1101/14368

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення ліцензії на імпорт товарів

1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення ліцензії на
імпорт товарів (далі - ліцензія) Міністерством економічного
розвитку і торгівлі України та вповноваженими на це органами
виконавчої влади (далі - орган ліцензування). { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 65 ( z1129-11 ) від
28.09.2011 }
2. Ліцензія заповнюється українською мовою та оформлюється
згідно з цією Інструкцією.
3. Назви реквізитів та їх коди повинні відповідати
Класифікаціям валют та держав світу, затвердженим наказом
Державного комітету статистики України від 08.07.2002 N 260
( v0260202-02 ), Класифікатору митних органів та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій,
затвердженому наказом Державної митної служби України від
26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ), та Класифікатору характерів
угод, затвердженому наказом Держмитслужби від 09.07.97 за N 307
( z0443-97 ), зареєстрованому Міністерством юстиції України
24.09.97 N 443/2247.
4. У ліцензії зазначаються номер та дата листа-звернення
суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо її оформлення.
5. Реквізити ліцензії повинні містити такі відомості: реквізит 1 - найменування замовника - імпортера (для
юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові замовника - імпортера
(для фізичних осіб), місцезнаходження (для юридичних осіб), місце
проживання (для фізичних осіб), номер телефону, номер факсу,
ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) (для юридичних осіб),
ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб (ДРФО)
за його наявності (для фізичних осіб), номер поточного рахунку в
національній валюті, найменування банку, МФО та місцезнаходження
банку, номер поточного рахунку в іноземній валюті, найменування
банку, МФО та місцезнаходження банку; реквізит 2 - вхідний номер та дата реєстрації заявки на
одержання ліцензії органом ліцензування; реквізит 3 - найменування споживача товару (для юридичних
осіб) прізвище, ім'я, по батькові споживача товару (для фізичних
осіб), місцезнаходження (для юридичних осіб), місце проживання
(для фізичних осіб); реквізит 4 - найменування нерезидента, що є контрагентом
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), його
місцезнаходження (місце проживання); реквізит 5 - десятизначний код товару, що імпортується,
згідно із УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ); реквізит 6 - одиниця виміру товару, що імпортується, та її
код; реквізит 7 - кількість товару, що імпортується, згідно з
умовами зовнішньоекономічного договору (контракту) (додатків,
специфікацій до нього) у зазначених у реквізиті 6 одиницях виміру; реквізит 8 - вартість товару, що імпортується, у тисячах
доларів США; реквізит 9 - вартість товару, що імпортується, у валюті
контракту; реквізит 10 - додаткове найменування товару, що імпортується; реквізит 11 - країна призначення товару - Україна; реквізит 12 - країна, де зареєстрований нерезидент-контрагент
згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом), код цієї
країни; реквізит 13 - країна походження товару, що імпортується, та
її код; реквізит 14 - базисні умови поставки товару, що імпортується,
відповідно до правил "Інкотермс"; { Абзац п'ятнадцятий пункту 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 51 ( z1218-11 ) від 12.09.2011 } реквізит 15 - валюта контракту та її код; реквізит 16 - валюта розрахунку та її код; реквізит 17 - митниця, де буде здійснюватися митне оформлення
товару, дев'ятизначний код митниці згідно з Класифікатором митних
органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних
установ та організацій, затвердженим наказом Держмитслужби України
від 26.04.2006 N 335 ( v0335342-06 ) (із змінами); реквізит 18 - характер угоди (розшифрування та код); реквізит 19 - зовнішньоекономічний договір (контракт)
(додатки та специфікації до нього) із зазначенням номера та дати
укладання, номер та дата погодження відповідного вповноваженого
органу виконавчої влади, інші документи, на підставі яких
оформлюється ліцензія; реквізит 20 - прізвище, ім'я та по батькові особи, що
підписала погодження на імпорт товару, її посада, дата погодження; реквізит 21 - прізвище, ім'я та по батькові керівника
замовника, який підписав заявку на одержання ліцензії, його посада
(для юридичних осіб), прізвище, ім'я, по батькові замовника (для
фізичних осіб), дата підпису; реквізит 22 - назва органу ліцензування, який видав ліцензію,
прізвище, ім'я та по батькові вповноваженої особи, яка підписала
ліцензію, її посада, підпис, дата підпису, засвідчені печаткою; реквізит 23 - особливі умови імпорту.
Директор департаменту
зовнішньоекономічної політики В.Андріящуквгору