Документ z1099-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2014, підстава - z1468-14

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2014  № 394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2014 р.
за № 1099/25876

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 576 від 30.10.2014}

Про внесення змін до наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 19 серпня 2013 року № 444

Відповідно до підпункту 2 пункту 8 розділу ІХ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України” та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 19 серпня 2013 року № 444, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 року за № 1746/24278, таку зміну: в абзаці другому пункту 11 слова “осіб рядового і начальницького складу” словом “військовослужбовців”.

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 19 серпня 2013 року № 444, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2013 року за № 1747/24279, що додаються.

3. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності 01 листопада 2014 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням вимог цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби
полковник Держспецзв’язку


В.П. Звєрєв

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілокЛюдмила ДенісоваО. МірошниченкоС.М. Кондрюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України
19.08.2014  № 394


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2014 р.
за № 1099/25876

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків “Ветеран війни - учасник бойових дій” і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються:

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, закладах, установах та організаціях Держспецзв’язку, що дислокуються у місті Києві, а також особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку і зареєстрованим у місті Києві та Київській області, - в Адміністрації Держспецзв’язку;

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у територіальних органах, територіальних підрозділах, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, - за місцем проходження служби (роботи);

особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, - у територіальному органі, територіальному підрозділі чи підрозділі урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку за місцем реєстрації.”.

2. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Посвідчення учасників бойових дій підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються металевою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України” (кліше блінтового тиснення) і зображенням Державного Герба України.

Листи талонів підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються каучуковою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 № 2” і зображенням Державного Герба України.”.

3. У пунктах 6, 7 слово “регіональних” замінити словом “територіальних”.

4. У пункті 8 слова “для бланків суворого обліку та звітності” виключити.

5. У таблиці додатка 1 назву графи “Спеціальне звання, ранг (за наявності)” викласти в такій редакції:

“Військове звання, ранг (за наявності)”.

6. У додатку 2:

у назві слово “регіонального” замінити словом “територіального”;

назву графи “Спеціальне звання, ранг (за наявності)” викласти в такій редакції:

“Військове звання, ранг (за наявності)”.

7. У таблиці додатка 3 слова “Особи рядового і начальницького складу” замінити словом “Військовослужбовці”.

Заступник директора
Департаменту кадрового
забезпечення
Адміністрації Держспецзв’язку
полковник Держспецзв’язку

С.А. Кулиничвгору