Документ z1098-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
11.08.2017 № 1167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1098/30966

ЗМІНИ
до Порядку видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації

1. У пункті 2:

абзац перший після слова «Запрошення» доповнити словами «на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі - запрошення), що додається»;

в абзаці другому після слів «державної мови» слово «або» замінити словами «та/або».

2. В абзаці третьому пункту 3 слово «(дистанційної)» виключити.

3. Пункт 10 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Реєстрація другого запрошення іноземцю може бути дозволена у разі його письмового або електронного звернення до уповноваженого державного підприємства (до якого обов’язково має бути додано копію паспортного документа іноземця та підтвердження від вищого навчального закладу щодо надання згоди на навчання іноземця).

Уповноважене державне підприємство інформує навчальний заклад, який видав перше запрошення про видачу другого запрошення іншим навчальним закладом.».

4. В абзаці другому пункту 13 після слів «державної мови» слово «або» замінити словами «та/або».

5. У пункті 14 слова «(візову підтримку)» виключити.

6. Пункт 15 після слів «своєчасне інформування» доповнити словами «уповноваженого державного підприємства,».

7. Пункти 16, 17 виключити.

8. У тексті Порядку слова «факультети (відділення)» в усіх відмінках замінити словами «факультети, відділення (підрозділи)» у відповідних відмінках.

9. Доповнити Порядок додатком (додається).

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграціїГ. НовосадДодаток
до Порядку видачі іноземцям
та особам без  громадянства запрошень
на навчання (стажування) в Україні
та їх реєстрації
(пункт 2)

ЗАПРОШЕННЯ
на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

Начальник управління
міжнародного співробітництва
та європейської інтеграціїГ. Новосадвгору