Про затвердження Порядку роботи складу митниці ДФС
Мінфін України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 30.05.2012627
Документ z1097-12, перша редакція — Прийняття від 30.05.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012  № 627


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2012 р.
за № 1097/21409

Про затвердження Порядку роботи складу митного органу

Відповідно до частини третьої статті 239 Митного кодексу України від 13 березня 2012 р. № 4495-VI та з метою встановлення механізму організації роботи складів митних органів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок роботи складу митного органу (далі - Порядок), що додається.

2. Голові Державної митної служби України (Калєтнік І.Г.):

2.1. Забезпечити взаємодію підрозділів митних органів при розміщенні та випуску товарів і транспортних засобів комерційного призначення зі складу митного органу, ураховуючи особливості функціонування митних органів та вимоги Порядку;

2.2. При формуванні кошторису витрат на рік ураховувати кошти, потрібні для забезпечення роботи складу митного органу та для придбання технічного обладнання.

3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної митної служби України, згідно з переліком, що додається.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) та Управлінню фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Державної митної служби України (Околіта М.В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13 березня 2012 року, але не раніше дня офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України
А.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
30.05.2012  № 627


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2012 р.
за № 1097/21409

ПОРЯДОК
роботи складу митного органу

І. Загальні положення

1.1. Як склади митних органів можуть використовуватися визначені наказом митниці приміщення, резервуари, криті та відкриті майданчики, холодильні чи морозильні камери, які належать митним органам або використовуються ними і спеціально обладнані для зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем.

1.2. На складах митних органів створюються в порядку, установленому Міністерством фінансів України, зони митного контролю, у межах яких митні органи здійснюють митні формальності.

1.3. Робота складу митного органу повинна бути організована таким чином, щоб увезення на склад і вивезення зі складу товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснювалися відповідно до вимог митного законодавства, а порядок зберігання товарів гарантував їх постійне перебування під митним контролем та унеможливлював надходження (вилучення) товарів з порушенням законодавства з питань державної митної справи.

1.4. Для забезпечення надійного зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення керівник митниці забезпечує функціонування складів митниці відповідно до вимог цього Порядку.

1.5. Митні органи несуть передбачену законом відповідальність за втрату або пошкодження товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються ними.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 239 Митного кодексу України (далі - Кодекс), таку відповідальність несе адміністрація підприємств, на складах яких розміщуються товари, передані митними органами цим підприємствам на зберігання.

1.6. Керівник митниці або уповноважена ним особа визначає посадових осіб митниці, на яких покладатимуться функції та обов’язки, обумовлені цим Порядком, із закріпленням їх у посадових інструкціях цих осіб.

1.7. Витрати митних органів на зберігання товарів, транспортних засобів комерційного призначення відшкодовуються їх власниками або уповноваженими ними особами відповідно до законодавства.

Відшкодування митним органам витрат, пов’язаних із зберіганням товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, здійснюється правовласником або за його згодою іншою особою.

1.8. У разі ліквідації митного органу такий митний орган зобов’язаний організувати передачу первинних документів оперативного обліку ліквідованого митного органу в інший митний орган, а визначений Державною митною службою України інший митний орган зобов’язаний забезпечити прийняття первинних документів оперативного обліку та товарів і транспортних засобів комерційного призначення для зберігання.

ІІ. Вимоги до складу митного органу

2.1. Приміщення складу митного органу повинні відповідати таким вимогам:

2.1.1. Бути ізольованими від інших службових і допоміжних приміщень.

2.1.2. Мати огороджувальні конструкції, що забезпечують належне зберігання, а також міцні стіни, перегородки, перекриття підлоги й стелі.

Віконні отвори між рамами або з внутрішнього боку приміщення, а також місця проходження теплопроводів, димоходів, вентиляційних каналів та інші місця, доступні для проникнення на склад ззовні, обов'язково повинні мати металеві ґрати.

2.1.3. Замикатися на двоє дверей:

зовнішні, що відчиняються назовні, мають ізсередини оглядове вічко, замикаються на два внутрішні врізні замки;

внутрішні, що відчиняються всередину, виготовлені у вигляді ґрат і замикаються на навісний замок.

Двері складу митного органу повинні бути забезпечені пристроєм для опечатування їх особистою металевою печаткою або пломбіратором завідуючого складом митного органу.

2.2. Приміщення складу митного органу обладнуються охоронною та протипожежною сигналізаціями з урахуванням таких вимог:

2.2.1. Першим рубежем охоронної сигналізації захищаються віконні й дверні отвори, люки, вентиляційні канали, теплові вводи, тонкостінні перегородки та інші елементи приміщень, доступні для проникнення ззовні, у тому числі й обладнані металевими ґратами.

2.2.2. Кожне приміщення складу митного органу обладнується другим рубежем охоронної сигналізації за допомогою ультразвукових, оптико-електронних, радіохвильових та інших приладів, які виявляють будь-які переміщення в контрольованому просторі.

2.2.3. Охоронна та протипожежна сигналізації обов'язково обладнуються звуковим і світловим приладами.

2.2.4. Охоронна й протипожежна сигналізації та освітлення складу монтуються окремо. Проводки усіх видів повинні бути схованими. У виняткових випадках допускається прокладення шлейфів у металевих трубах із середини приміщення по залізобетонних або бетонних будівельних конструкціях.

2.2.5. Склад митного органу може здаватися під охорону територіальним органам Міністерства внутрішніх справ України або іншим суб’єктам охоронної діяльності.

2.3. Територія складу митного органу поза спорудами митного органу повинна бути огороджена.

2.4. Склад митного органу повинен бути укомплектований необхідною кількістю технічного обладнання, а саме:

навантажувально-розвантажувальною технікою й транспортними засобами;

складським устаткуванням (стелажі, піддони, сейфи, металеві шафи тощо);

ваговимірювальним обладнанням;

вогнегасниками;

засобами зв'язку;

оргтехнікою;

меблями;

засобами обліку та контролю - для складів, призначених для зберігання наливних і насипних товарів.

2.5. Вимоги до складу підприємства, на якому розміщено товари за договором зберігання, визначаються адміністрацією підприємства, якому належить цей склад.

2.6. На складах митних органів товари, як правило, зберігаються на піддонах розмірами 800 х 1200 мм, транспортні засоби - на відкритих (критих) майданчиках або в пристосованих приміщеннях. Наливні й насипні товари зберігаються в ємностях, у яких передбачено можливість накладення митного забезпечення.

Товари, що належать різним власникам, так само як і заявлені у різні митні режими, розміщуються окремо з урахуванням їх специфіки, вимог маркування та з дотриманням порядку, установленого законодавством для відповідних митних режимів.

До товарів, транспортних засобів комерційного призначення завідуючий складом прикріплює ярлики з відомостями щодо:

найменування первинного документа, за яким прийнято товари, транспортні засоби комерційного призначення, його номера, дати складання;

назви товару, транспортного засобу комерційного призначення (стисло);

кількості товару та його ваги (розрахунковий об’єм займаної площі складу митниці);

кінцевого строку зберігання, визначеного Кодексом.

2.7. Доступ на склад митного органу осіб, які не забезпечують його роботу, здійснюється за присутності завідуючого складом митного органу або керівника митниці чи особи, яка виконує його обов'язки.

ІІІ. Завідуючий складом митного органу

3.1. Керівник митниці, визначаючи посадову особу митниці, на яку покладатимуться обов’язки завідуючого складом митного органу (далі - завідуючий), укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність.

3.2. Завідуючий приступає до роботи на підставі наказу митниці. При цьому завідуючий обов'язково має бути ознайомленим з правилами пожежної безпеки, посадовою інструкцією та цим Порядком.

3.3. У митницях, де обов’язки завідуючого виконуються одною посадовою особою митниці, у разі її тимчасової відсутності обов'язки завідуючого покладаються наказом митниці на іншу посадову особу митниці, з якою укладається договір про повну матеріальну відповідальність на час виконання нею обов'язків завідуючого.

У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що зберігаються на складі, з оформленням необхідних документів.

3.4. Ключі від металевих шаф (сейфів) і дверей складу митного органу зберігаються у завідуючого.

Завідуючому забороняється передавати ключі від металевих шаф (сейфів) і дверей складу митного органу стороннім особам або виготовляти невраховані дублікати.

Ураховані дублікати ключів в опечатаних завідуючим пакетах, скриньках тощо зберігаються у начальника відділу оперативних чергових або його заступника.

Раз на рік, станом на 1 листопада, проводиться комісійна перевірка врахованих дублікатів ключів з розпечатанням місць їх зберігання. При виявленні втрати врахованого дубліката комісія з'ясовує обставини втрати й у разі потреби проводить службову перевірку та вживає заходів для негайної заміни замків.

3.5. Перед відкриттям приміщень складу, а також металевих шаф (сейфів) завідуючий зобов'язаний оглянути цілісність замків, дверей, печаток і переконатися в справності охоронної сигналізації.

У разі пошкодження або зняття печатки, поломки замка, дверей чи ґрат завідуючий зобов'язаний негайно доповісти про це начальнику господарсько-експлуатаційного відділу.

У цьому разі обов'язково проводиться інвентаризація.

ІV. Товари й транспортні засоби комерційного призначення, що зберігаються на складі митного органу

4.1. Обов'язковому переданню на склад митного органу (крім валютних цінностей та дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння) підлягають:

4.1.1. Товари, не пропущені під час ввезення на митну територію України внаслідок установлених законодавством заборон чи обмежень на їх ввезення в Україну або транзит через територію України і не вивезені з території України у день їх ввезення.

4.1.2. Товари, що ввозяться громадянами на митну територію України і підлягають оподаткуванню митними платежами, якщо вони не сплачені.

4.1.3. Товари, що до закінчення встановлених статтею 204 Кодексу строків тимчасового зберігання під митним контролем на складах тимчасового зберігання, складах організацій - отримувачів гуманітарної допомоги, митних складах не були задекларовані власником або уповноваженою ним особою до відповідного митного режиму або такі, що декларувалися, але щодо яких після закінчення строків зберігання під митним контролем двічі надавалася відмова у митному оформленні в порядку, установленому Кодексом.

4.1.4. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю, установлений статтею 321 Кодексу, закінчився, а також товари, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, які зберігаються під митним контролем протягом строків, установлених статтею 233 Кодексу.

4.1.5. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, які перебувають під митним контролем і за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення граничних строків, установлених статтею 199 Кодексу.

4.1.6. Товари, заявлені у режим відмови на користь держави відповідно до глави 26 Кодексу.

4.1.7. Товари, виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, і власник яких невідомий.

4.1.8. Проби (зразки) товарів і техніко-технологічна документація, взяті митними органами для проведення класифікації товарів відповідно до статті 356 Кодексу.

4.1.9. Проби (зразки) товарів та документація, одержані митними органами під час здійснення верифікації сертифікатів про походження товару відповідно до статті 47 Кодексу.

4.1.10. Проби (зразки) товарів, необхідні для проведення експертизи в справах про порушення митних правил, відібрані відповідно до статті 517 Кодексу.

4.1.11. Зразки товарів, одержані митними органами відповідно до статті 401 Кодексу.

4.2. На складах митного органу можуть зберігатися:

4.2.1. Товари, що знаходяться на тимчасовому зберіганні під митним контролем відповідно до глави 29 Кодексу.

4.2.2. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України, якщо їх митне оформлення не може бути завершено у день пред’явлення митному органу, а також в інших випадках на прохання власників таких товарів, транспортних засобів або уповноважених ними осіб.

4.2.3. Товари, що вивозяться за межі митної території України та після закінчення митного оформлення, зберігаються під митним контролем до фактичного їх вивезення.

4.2.4. Товари, що перебувають у митному режимі транзиту відповідно до статті 90 Кодексу.

4.2.5. Товари, що перебувають у митному режимі митного складу відповідно до статті 121 Кодексу.

4.2.6. Товари, строк зберігання яких у митному режимі митного складу закінчився відповідно до статті 125 Кодексу.

4.2.7. Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені відповідно до статті 511 Кодексу.

4.2.8. Товари, доставлені перевізником до митного органу призначення відповідно до пункту 4 частини першої статті 191 Кодексу.

4.2.9. Товари, митне оформлення яких призупинено відповідно до статей 399 та 400 Кодексу.

4.2.10. Предмети контрабанди, вилучені митним органом відповідно до кримінально-процесуального законодавства, за винятком предметів, зазначених в абзацах двадцять другому - двадцять четвертому підпункту 5.1.10 пункту 5.1 розділу V цього Порядку.

4.2.11. Товари, які відповідно до положень статті 263 Кодексу набули статус таких, що зберігаються на складі митного органу.

4.3. Товари, які через свої властивості не можуть зберігатися на складі митного органу, за рішенням керівника митниці або особи, яка виконує його обов’язки, можуть передаватися митним органом за договорами зберігання підприємствам, на складах яких створено необхідні умови для належного зберігання таких товарів. Для цілей цього Порядку таке зберігання вважається зберіганням на складі митного органу.

Висновок щодо неможливості зберігання товарів на складі митного органу за результатами їх огляду та/або вивчення наявних товаросупровідних та інших документів надається завідуючим начальнику господарсько-експлуатаційного відділу, який невідкладно інформує про це керівника митниці або особу, яка виконує його обов’язки, та надає пропозиції щодо місця розміщення таких товарів.

Обов’язок щодо підготовки договорів зберігання між митницею і відповідним підприємством та підготовки акта приймання-передавання товарів покладається на уповноважену посадову особу господарсько-експлуатаційного відділу митного органу.

Не допускається передача товарів на зберігання іншим підприємствам без відображення їх в оперативному обліку митниці.

4.4. Вилучені та прийняті на зберігання товари, що мають ознаки культурних цінностей, передаються на склад митного органу, у якому створені відповідні умови для їх належного зберігання, або до каси митниці.

4.5. Вилучені та прийняті на зберігання валютні цінності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння передаються до каси митниці для організації подальшого зберігання в порядку, встановленому законодавством.

Товари, у складових (вузлах та деталях) яких містяться дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, зберігаються на складі митного органу.

Приймання на зберігання валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, культурних цінностей до каси митниці, а також їх оперативний облік здійснюються відповідальною посадовою особою відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

V. Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу

5.1. Розміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу здійснюється на підставі первинних прибуткових документів, а саме:

5.1.1. Уніфікованої митної квитанції МД-1 (далі - квитанція МД-1), оформленої на ім'я особи, яка має право розпоряджатися товарами, транспортними засобами комерційного призначення, зазначеними в підпунктах 4.1.1-4.1.3 пункту 4.1 та підпунктах 4.2.2-4.2.4, 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку.

Товари, зазначені в підпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, підлягають розміщенню на склад митного органу за зазначеним документом не пізніше наступного дня від дня встановлення підстави, що обумовлює таке розміщення. Контроль за своєчасним розміщенням цих товарів на складі митного органу покладається на посадову особу митниці, яка здійснила оформлення квитанції МД-1.

Посадова особа митниці, яка здійснила оформлення квитанції МД-1, відповідальна за отримані товари до моменту письмового підтвердження завідуючим на зворотному боці першого примірника квитанції МД-1 факту приймання цих товарів на склад митного органу для зберігання.

Якщо товари, зазначені в підпунктах 4.1.1, 4.1.2 пункту 4.1 та підпункті 4.2.9 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, передаються на склад митного органу за квитанцією МД-1, оформленою з порушеннями законодавства, або в квитанції МД-1 відсутні посилання на відповідний пункт, частину та статтю Кодексу, за якими товари розміщуються на склад митного органу, завідуючий відмовляє в розміщенні цих товарів на склад.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені в підпункті 4.1.3 пункту 4.1 та підпунктах 4.2.2-4.2.4 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, приймаються на склад митного органу за квитанцією МД-1, оформленою завідуючим, за умови надання йому рішення митного органу та доставки цих товарів під контролем посадових осіб митниці.

Завідуючий, приймаючи товари на склад митного органу, в обов’язковому порядку складає довідку про розрахунковий об’єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий - у разі розміщення товарів особами, які мають право розпоряджатися товарами, - цим особам, а у випадках приймання товарів від посадових осіб митниці, які здійснили оформлення квитанції МД-1, - залишається на складі з товарами.

5.1.2. Акта приймання-передавання - у разі розміщення товарів, зазначених у підпункті 4.1.3 пункту 4.1 розділу ІV цього Порядку, утримувачем складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом випадках адміністрацією порту, а також товарів, зазначених у підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, які повинні містити такі обов’язкові відомості:

назва, номер документа, на підставі якого товар було розміщено на складі тимчасового зберігання, складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, митному складі чи вивантажено в зону митного контролю на території морського, річкового порту;

найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об’єм займаної ним площі;

кількість;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів;

код згідно з УКТ ЗЕД (не менше рівня товарної позиції).

Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру в книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці. Книга ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення. Затверджений керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, другий примірник акта приймання-передавання передається особі, яка здавала товари на склад митного органу.

Для організації переміщення на склад митного органу товарів, зазначених у підпункті 4.1.3 пункту 4.1 та в підпункті 4.2.6 пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку, утримувач складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги, митного складу та в установлених Кодексом випадках адміністрація порту першого робочого дня після закінчення строків перебування цих товарів на тимчасовому зберіганні або зберігання у митному режимі митного складу подають письмово заяву або повідомлення в електронній формі на ім’я керівника митниці.

Повідомлення (заява) у строк не пізніше трьох робочих днів після його надходження до митного органу розглядається посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу, аналізується та звіряється з наявною в митниці інформацією щодо товарів, які пропонуються для переміщення.

За результатами перевірки переліку товарів посадова особа митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу, узгоджує його з посадовою особою складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги, митного складу або адміністрації порту і разом з оригіналами товаросупровідних та інших документів на зазначені у переліку товари (або їх копіями) у строк не пізніше п’яти робочих днів після надходження повідомлення (заяви) до митного органу передає із службовою запискою до господарсько-експлуатаційного відділу митниці.

Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу митниці, ураховуючи можливості складу митного органу, визначає дату переміщення товарів на склад митного органу та інформує про неї посадову особу митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу. Визначена дата розміщення товарів на склад митного органу не повинна перевищувати тридцятиденний строк після закінчення строку зберігання цих товарів.

Переміщення товарів на склад митного органу здійснюється під контролем та за участю посадової особи митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу.

У разі анулювання дозволу на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги чи митного складу товари, які зберігаються на цих складах на тимчасовому зберіганні під митним контролем, за неможливості розміщення їх на іншому складі тимчасового зберігання та/або відповідно митному складі передаються на склад митного органу відповідно до цього Порядку за рішенням митного органу.

Контроль за додержанням встановлених Кодексом строків зберігання товарів на складі тимчасового зберігання, складі організації - отримувача гуманітарної допомоги, митному складі чи в зоні митного контролю на території морського, річкового порту здійснюється посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю за діяльністю складу тимчасового зберігання, складу організації - отримувача гуманітарної допомоги та/або митного складу.

5.1.3. Акта приймання-передавання при розміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у двох примірниках, які повинні містити такі відомості:

назва, номер документа, на підставі якого товар було розміщено в зоні митного контролю;

відомості про власника товарів;

найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об’єм займаної ним площі;

загальна кількість товарів;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів.

Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру в книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні, та затверджуються керівником митниці або особою, яка виконує його обов’язки, у строк не пізніше трьох робочих днів після його складення.

Для організації переміщення на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених у підпунктах 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 та підпункті 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку (крім товарів, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях), першого робочого дня після закінчення строків їх перебування в зоні митного контролю посадова особа митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю цих строків, службовою запискою інформує господарсько-експлуатаційний відділ митниці про необхідність їх розміщення на склад митного органу.

Разом із службовою запискою до господарсько-експлуатаційного відділу митниці надаються наявні товаросупровідні та інші документи щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких в зоні митного контролю закінчився (або їх копії).

Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу на підставі наданих документів, ураховуючи можливості складу митного органу, наявні засоби для транспортування товарів та навантажувально-розвантажувальної техніки, визначає дату їх фактичного переміщення на склад митного органу та інформує про неї посадову особу митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю.

Відомості про товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився і які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, після надходження відповідної інформації невідкладно заносяться посадовою особою господарсько-експлуатаційного відділу в журнал обліку.

Посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу в триденний строк від дня внесення відповідної інформації в журнал обліку вживає таких заходів:

забезпечує маркування товарів, які відповідно до положень Кодексу набули статусу таких, що зберігаються на складі митного органу, друкованим написом - "У статусі розміщених на складі митного органу" та за можливості відокремлює ці товари по периметру стрічкою чи іншими огороджувальними засобами;

інформує службовою запискою керівника митного органу або особу, яка виконує його обов’язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад митного органу чи розміщення цих товарів у зоні митного контролю до моменту фактичного розпорядження ними.

У разі позитивного рішення керівника митного органу або особи, яка виконує його обов’язки, з питання необхідності організації переміщення товарів на склад митного органу посадова особа господарсько-експлуатаційного відділу вживає заходів з переміщення товарів у порядку, визначеному абзацом тринадцятим цього пункту.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, у визначену дату доставляються на склад митного органу посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю цих строків.

За потреби до переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, можуть залучатися інші посадові особи митниці за погодженням із керівником митного органу.

Примірники акта приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, строк перебування яких у зоні митного контролю закінчився, розподіляються завідуючим таким чином:

перший - передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

другий - передається посадовій особі митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю.

Контроль за додержанням встановлених Кодексом строків перебування товарів і транспортних засобів комерційного призначення в зоні митного контролю та за своєчасністю інформування відповідних підрозділів митниці про їх закінчення покладається на посадову особу митниці, до обов’язків якої входить здійснення контролю цих строків.

Для організації розміщення на складі митного органу товарів, які переміщувались в міжнародному експрес-відправленні, експрес-перевізник надає митному органу копію письмової відмови одержувача та документально підтверджені відомості щодо неможливості повернення цього експрес-відправлення відправникові.

Рішення щодо можливості розміщення товарів на складі митного органу приймається посадовою особою митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення експрес-відправлень, за погодженням із завідуючим.

Товари, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, передаються на склад митного органу експрес-перевізником під контролем посадової особи митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення експрес-відправлень.

Примірники акта приймання-передавання товарів, що переміщувались через митний кордон України в міжнародних експрес-відправленнях, розподіляються завідуючим таким чином:

перший - передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності;

другий - передається представнику експрес-перевізника.

5.1.4. Прибуткової накладної за умови надання копії митної декларації, що засвідчує поміщення товарів у митний режим відмови на користь держави, - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.1.6 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

5.1.5. Акта виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.1.7 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

При виявленні в зоні митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України, товарів, власник яких невідомий, посадова особа митниці, яка виявила такі товари, негайно повідомляє старшого зміни та вживає усіх необхідних заходів для забезпечення їх збереження та цілісності.

Старший зміни, переконавшись у тому, що знайдена річ не несе об’єктивної небезпеки життю, здоров’ю оточуючих людей і загрози навколишньому середовищу та не потребує залучення інших контролюючих органів, засобами телефонного зв’язку не пізніше наступного робочого дня від дня їх виявлення інформує начальника господарсько-експлуатаційного відділу митниці про виявлені товари для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного їх переміщення на склад митного органу (визначення місця розміщення, засобів для цього тощо).

Товари, власник яких невідомий, передаються на склад митного органу посадовою особою митниці, яка їх виявила, або іншою уповноваженою особою митниці за актом виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, що складається за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

Акт виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, складається в двох примірниках, один із яких залишається в підрозділі митниці, посадова особа якого виявила товари, а другий передається завідуючим до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Акту виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Інформація про знайдені (виявлені) товари протягом трьох днів з дня складання акта виявлення знахідок/товарів, власник яких невідомий, розміщується для загального ознайомлення в місцях розташування митного органу на весь строк зберігання таких товарів, а інформація про знайдені (виявлені) транспортні засоби, крім того, надсилається до територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України (за місцем виявлення транспортного засобу та місцезнаходженням митниці).

5.1.6. Прибуткової накладної за умови надання копії акта про взяття (надання) проб і зразків - при розміщенні проб (зразків) товарів, зазначених у підпунктах 4.1.8, 4.1.9 та 4.1.11 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках при фактичному розміщенні проб (зразків) товарів на склад митного органу. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, яка розміщує проби (зразки) товарів.

5.1.7. Прибуткової накладної за умови надання копій протоколу про взяття проб та зразків та постанови про взяття проб та зразків - при розміщенні проб (зразків) товарів, зазначених у підпункті 4.1.10 пункту 4.1 розділу IV цього Порядку.

Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках при фактичному розміщенні проб (зразків) товарів на склад митного органу. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається посадовій особі митниці, яка розміщує проби (зразки) товарів.

5.1.8. Прибуткової накладної за умови надання уніфікованого документа та рішення митного органу - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.2.1 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Прибуткова накладна оформлюється завідуючим в двох примірниках. Один примірник прибуткової накладної передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці, другий примірник із підписом завідуючого надається власнику товарів або уповноваженій ним особі.

При розміщенні на склад митного органу товарів для тимчасового зберігання під митним контролем завідуючий зобов’язаний в присутності власника цих товарів або уповноваженої ним особи та під контролем посадової особи (посадових осіб) митниці перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в уніфікованому документі.

За необхідності засвідчення додаткових відомостей про товари, що розміщуються на склад митниці для тимчасового зберігання, які не знайшли свого відображення в уніфікованому документі, допускається складання акта опису та огляду, який підписується власником товарів або уповноваженою ним особою та завідуючим і долучається до прибуткової накладної.

Завідуючий, приймаючи товари на склад митного органу, в обов’язковому порядку складає довідку про розрахунковий об’єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається власнику товарів або уповноваженій ним особі, а другий передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

5.1.9. Прибуткової накладної за умови надання копій документів, за якими товари поміщено у митний режим митного складу, та рішення митного органу - при розміщенні товарів, зазначених у підпункті 4.2.5 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, їх власниками або уповноваженими ними особами.

Завідуючий, приймаючи на склад митного органу товари, поміщені у митний режим митного складу, від власника або уповноваженої ним особи, в обов’язковому порядку складає довідку про розрахунковий об’єм займаної ними площі в двох примірниках, один із яких передається власнику або уповноваженій ним особі, а другий передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Поміщені у митний режим митного складу товари можуть також передаватися для зберігання на склад митного органу з митних складів, дозвіл на відкриття та експлуатацію яких анульовано.

Приймання товарів, розміщених у митний режим митного складу, від утримувача митного складу оформлюється актом приймання-передавання відповідно до абзаців другого - десятого підпункту 5.1.2 цього пункту.

5.1.10. Опису предметів, складеного на підставі процесуальних документів, - при розміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення, зазначених в підпунктах 4.2.7 та 4.2.10 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Товари, транспортні засоби комерційного призначення, тимчасово вилучені в справах про порушення митних правил, та предмети контрабанди, вилучені відповідно до кримінально-процесуального законодавства, передаються на склад митного органу протягом поточного робочого дня, впродовж якого вони були вилучені. У виняткових випадках за наявності обґрунтованих підстав організація передачі товарів, транспортних засобів комерційного призначення може бути продовжена начальником підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил за погодженням з начальником господарсько-експлуатаційного відділу на строк не більше 2 діб.

Для забезпечення розміщення тимчасово вилучених товарів і транспортних засобів комерційного призначення на складі митного органу посадова особа митниці, яка здійснила їх вилучення, повідомляє оперативному черговому митниці про вилучені товари і транспортні засоби комерційного призначення. Зазначена інформація оперативним черговим митниці негайно доводиться засобами зв’язку до відома начальника господарсько-експлуатаційного відділу для вжиття необхідних заходів щодо забезпечення своєчасного приймання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу (визначення місця розміщення, засобів для цього тощо).

На склад митного органу товари, транспортні засоби комерційного призначення передаються посадовою особою митниці, яка здійснила їх тимчасове вилучення, разом з описом предметів, оформленим за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та копіями процесуальних документів, на підставі яких проводилося і якими оформлювалося їх вилучення.

В описі предметів зазначаються:

найменування товарів і транспортних засобів;

індивідуальні ознаки;

кількість та/або вага;

для транспортних засобів додатково - колір, марка, рік випуску, об’єм двигуна, номер кузова, дані фактичного пробігу на спідометрі, наявність в салоні та багажнику транспортного засобу товарів та інших предметів, які не є предметами порушення митних правил, а також місцезнаходження ключів і технічного паспорта;

для товарів, які швидко псуються або мають обмежений строк зберігання/використання, обов’язково зазначаються кінцевий термін споживання (у разі наявності такої інформації на товарах), упаковка;

вартість (у випадках, коли під час вилучення товарів і транспортних засобів встановити фактичну їх вартість неможливо, у відповідній графі опису учиняється запис: „Оцінка буде проведена додатково”).

Опис предметів складається в трьох примірниках, зміст яких має повністю збігатися. Два примірники передаються на склад митного органу разом із зазначеними в них товарами, транспортними засобами комерційного призначення, один із яких залишається на складі з товарами, другий - передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці. Третій примірник із підписом завідуючого долучається до матеріалів справи про порушення митних правил чи кримінальної справи.

При прийнятті на склад митного органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, тимчасово вилучених у справах про порушення митних правил, або предметів контрабанди, вилучених відповідно до кримінально-процесуального законодавства, завідуючий зобов’язаний перерахувати їх, звірити фактичну кількість, вагу, особливі та ідентифікаційні ознаки з даними, зазначеними в описі предметів.

У разі якщо при прийманні товарів на склад митного органу виявлено кількісні та/або інші розбіжності з даними, зазначеними в описі предметів, за яким такі товари передаються для зберігання на складське приміщення, завідуючим та посадовою особою митниці, яка передає їх на зберігання, накладаються засоби ідентифікації (пломби, відбитки печаток тощо), про що складається акт, у якому зазначаються:

дата складання акта;

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи митниці, яка розміщує товари на склад митного органу;

відомості про товари (ідентифікаційні ознаки), що розміщуються на склад митного органу.

Про факт розбіжності завідуючий доповідає начальнику господарсько-експлуатаційного відділу в день виявлення розбіжності. Начальник господарсько-експлуатаційного відділу службовою запискою інформує керівника митниці з викладенням пропозиції щодо доцільності проведення додаткового огляду товарів, щодо яких виявлено розбіжності.

До моменту приймання завідуючим товарів, транспортних засобів комерційного призначення для зберігання посадова особа митниці, яка здійснила їх вилучення, відповідальна за ці товари, транспортні засоби комерційного призначення, а завідуючий відповідальний за цілісність накладеного ідентифікаційного забезпечення.

У виняткових випадках (значна кількість затриманих товарів) з дозволу керівника митниці або його заступника допускається складання посадовою особою митниці, яка виявила порушення митних правил, документів, на підставі яких вилучаються товари, та опису предметів з одночасним прийманням їх завідуючим.

Вилучені валютні цінності, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння передаються в касу митниці разом з описом предметів та копіями процесуальних документів, на підставі яких проводилося і якими оформлювалося їх вилучення.

Вилучені з незаконного обігу наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори передаються для зберігання та зберігаються відповідно до Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 травня 2008 року № 422.

Організація зберігання вилучених з незаконного обігу радіоактивних речовин, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин невідкладно узгоджується з територіальним органом Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Вилучена вогнепальна, холодна зброя, боєприпаси, спеціальні засоби, у тому числі для негласного отримання інформації, та вибухові пристрої передаються посадовою особою митниці, яка здійснила їх вилучення, разом з описом предметів до кімнати зберігання зброї митного органу. Відповідальна особа за зберігання зброї після внесення відповідної інформації до книги обліку майна військового призначення, що перебуває на тимчасовому зберіганні, передає за реєстром один примірник опису предметів до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці для здійснення бухгалтерського обліку.

5.1.11. Акта приймання-передавання за умови надання копій товаросупровідних документів та рішення митного органу - при розміщенні товарів, зазначених в підпункті 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку.

Акт приймання-передавання складається завідуючим у трьох примірниках, які повинні містити такі обов’язкові відомості:

назва, номер документа, за яким переміщуються товари;

відомості про власника товарів;

найменування товару, його відмінні ознаки, розрахунковий об’єм займаної ним площі на складі митного органу;

загальна кількість товарів;

вартість одиниці товару;

загальна вартість товарів.

Акту приймання-передавання присвоюється порядковий номер, що відповідає порядковому номеру у книзі реєстрації актів приймання-передавання товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу, яка ведеться відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Усі примірники акта приймання-передавання підписуються посадовими особами, які брали участь у прийманні-передаванні. Два примірники акта приймання-передавання передаються перевізнику, а третій примірник передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності митниці.

Товари, зазначені в підпункті 4.2.8 пункту 4.2 розділу IV цього Порядку, розміщуються на склад митного органу за участю та під контролем посадової особи митниці, до обов’язків якої входить здійснення митного контролю та митного оформлення товарів.

5.2. Рішення митного органу щодо можливості поміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на склад митного органу надається особі, яка їх поміщує, у випадках, визначених цим Порядком, на підставі:

заяви на ім’я керівника митного органу з обґрунтуванням такого поміщення;вгору