Документ z1097-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2017, підстава - z0976-17

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2007 N 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2007 р.
за N 1097/14364
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 643 ( z0976-17 ) від 18.07.2017 }
Про затвердження Порядку повернення платникам
податків коштів, що обліковуються на відповідних
рахунках митного органу як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково та/або надмірно
сплачених до бюджету, контроль за справлянням
яких здійснюється митними органами
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008
N 1536 ( z0050-11 ) від 24.12.2010 }

Відповідно до частини другої статті 45 Бюджетного кодексу
України ( 2456-17 ) та статей 43, 102 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Н А К А З У Ю: { Преамбула в редакції Наказу Державної митної служби N 1536
( z0050-11 ) від 24.12.2010 }
1. Затвердити Порядок повернення платникам податків коштів,
що обліковуються на відповідних рахунках митного органу як
передоплата, і митних та інших платежів, помилково та/або надмірно
сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється
митними органами (додається).
2. Департаменту митних платежів (Джигалов С.О.) і Юридичному
департаменту (Небрат Л.М.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.), Департаменту митної статистики (Овдієнко Н.Т.),
Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.), Департаменту
митних платежів (Джигалов С.О.) у місячний строк унести зміни до
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.97
N 307 ( z0443-97 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247, щодо встановлення порядку
відображення у вантажній митній декларації ( za140-07 ) (далі -
ВМД) та в її електронній копії фактичних відомостей про повернення
помилково та/або надмірно сплачених (погашення донарахованих) сум
митних та інших платежів, а також відкоригованих відомостей, що
мають зазначатися у ВМД і на підставі яких після закінчення
процедури митного оформлення здійснено перерахування сум цих
платежів.
4. Регіональним митницям, митницям проінформувати суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу шляхом
висвітлення його в засобах масової інформації та на наочних
інформаційних стендах у місцях розташування підрозділів митниці, у
тому числі в пунктах пропуску через державний кордон України.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів
після його офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Шейка О.П.
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Перший заступник Міністра
фінансів України В.А.Копилов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України
20.07.2007 N 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2007 р.
за N 1097/14364

ПОРЯДОК
повернення платникам податків коштів,
що обліковуються на відповідних рахунках митного
органу як передоплата, і митних та інших платежів,
помилково та/або надмірно сплачених до бюджету,
контроль за справлянням яких здійснюється
митними органами

I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини другої
статті 45 Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ) та статей 43, 102
Податкового кодексу України ( 2755-17 ). { Пункт 1 розділу І в редакції Наказу Державної митної служби
N 1536 ( z0050-11 ) від 24.12.2010 }
2. Цей Порядок визначає процедуру повернення платникам
податків коштів, що обліковуються на відповідних рахунках митного
органу як передоплата, і митних та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених до бюджету, контроль за справлянням яких
здійснюється митними органами, у тому числі у випадках, зазначених
у статті 264, частині четвертій статті 284 Митного кодексу України
( 92-15 ) та в міжнародних договорах України.
II. Порядок повернення платникам податків коштів,
що обліковуються на відповідних рахунках митного
органу як передоплата
1. Платник податків має право на повернення залишків коштів
передоплати з депозитного рахунку 3734, відкритого на ім'я митного
органу в Головному управлінні Державного казначейства України в
місті Києві (далі - депозитний рахунок 3734), та з відповідного
банківського балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки
суб'єктів господарської діяльності", відкритого митному органу в
уповноваженому банку (далі - банківський рахунок 2603).
2. Для повернення цих коштів платником податків подається до
митного органу заява довільної форми, підписана керівником і
головним бухгалтером суб'єкта господарської діяльності або
фізичною особою. У заяві зазначаються причини повернення коштів, реквізити
фінансової установи, ідентифікаційний код за Єдиним державним
реєстром підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ)
платника - юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові й
ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів (далі - ДРФО)
(за наявності) платника - фізичної особи. У заяві визначається напрям зарахування коштів: а) на рахунок платника податків, відкритий у фінансовій
установі; б) на банківський рахунок 2603 для виплати коштів платникам
готівкою, якщо такі кошти вносилися готівкою.
3. Керівник (заступник керівника) митного органу розглядає
заяву, зареєстровану в загальному відділі митного органу (далі -
Загальний відділ), і дає доручення керівнику (заступнику
керівника) відділу митних платежів митного органу (далі - Відділ)
щодо подальшого розгляду заяви. { Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
4. Відділ упродовж 10 днів: { Абзац перший пункту 4 розділу
II в редакції Наказу Державної митної служби N 1200 ( z1115-08 )
від 28.10.2008 } перевіряє наявність коштів на відповідному рахунку шляхом
вивчення відповідності заявлених до повернення платником податків
сум коштів наявним даним у Картці - особовому рахунку платника
податків, форма якої наведена в додатку 1 до Порядку обліку
( z1096-07 ) (далі - Картка - особовий рахунок платника податків); складає акт про звірення залишків сум коштів передоплати на
відповідному рахунку митного органу (далі - Акт звірення) за
формою, наведеною в додатку 12 до Порядку обліку ( z1096-07 ); готує висновок про повернення платнику податків коштів
передоплати, що обліковуються на відповідному рахунку митного
органу (далі - Висновок про повернення коштів передоплати), за
формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку. { Абзац четвертий
пункту 4 розділу II в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
5. Оригінал заяви, Висновок про повернення коштів
передоплати, підписаний керівником (заступником керівника)
Відділу, Акт звірення разом зі службовою запискою, підписаною
керівником (заступником керівника) Відділу (далі - пакет
документів), подаються керівнику (заступнику керівника) митного
органу для прийняття остаточного рішення. Протягом трьох робочих
днів керівник (заступник керівника) митного органу повинен
прийняти рішення про повернення коштів передоплати шляхом
накладення резолюції "До повернення" на службовій записці та
підписати Висновок про повернення коштів передоплати. { Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
6. У разі прийняття керівником (заступником керівника)
митного органу рішення про повернення коштів передоплати, Висновок
про повернення коштів передоплати реєструється посадовою особою
Відділу в журналі реєстрації висновків про повернення платнику
податків коштів передоплати, що обліковуються на відповідних
рахунках митного органу (далі - Журнал реєстрації висновків про
повернення коштів передоплати), форма якого наведена в додатку 2
до цього Порядку. { Абзац перший пункту 6 розділу II в редакції
Наказу Державної митної служби N 1200 ( z1115-08 ) від
28.10.2008 }
Пакет документів передається до Загального відділу для
реєстрації службової записки та передачі її разом з оригіналом
Висновку про повернення коштів передоплати до Служби фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності митного органу (далі - Служба)
для повернення коштів. { Абзац пункту 6 розділу II в редакції
Наказу Державної митної служби N 1200 ( z1115-08 ) від
28.10.2008 }
Копії службової записки та Висновку про повернення коштів
передоплати разом з оригіналами Акта звірення і заяви платника
податків залишаються у Відділі. { Абзац пункту 6 розділу II в
редакції Наказу Державної митної служби N 1200 ( z1115-08 ) від
28.10.2008 }
У Картці - особовому рахунку платника податків ( z1096-07 )
коригується сума коштів, у межах якої можна здійснювати сплату
платежів при митному оформленні товарів (зменшується на суму, яка
підлягає поверненню платнику податків), та зазначаються реквізити
Висновку про повернення коштів передоплати, на підставі якого таке
корегування проведено.
7. Повернення платникам податків коштів здійснюється Службою
впродовж п'яти робочих днів з дня реєстрації Висновку про
повернення коштів передоплати згідно з Порядком
розрахунково-касового обслуговування через органи Державного
казначейства України митних та інших платежів, які вносяться
до/або під час митного оформлення, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України та Державної митної служби України
від 24.01.2006 N 25/44 ( z0064-06 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25.01.2006 за N 64/11938. Реквізити платіжного документа, згідно з яким повертаються
кошти Службою, посадова особа Відділу заносить до граф 7 - 9
Журналу реєстрації висновків про повернення коштів передоплати. { Пункт 7 розділу II в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
8. На підставі виписки з депозитного рахунку митного органу,
отриманої від органу Державного казначейства, або оригіналу
прибуткового касового ордера Відділом уносяться відповідні зміни
до Картки - особового рахунку платника податків ( z1096-07 ) і
Журналу обліку.
9. Якщо сума, яка зазначена в заяві, перевищує ту, що
зазначена в Акті звірення ( z1096-07 ), то готується та
надсилається заявнику письмова обґрунтована відмова.
III. Порядок повернення платникам податків митних
та інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених
до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється
митними органами
1. Для повернення з Державного бюджету України митних та
інших платежів, помилково та/або надмірно сплачених до бюджету,
контроль за справлянням яких здійснюється митними органами,
платником податків до загального відділу митного органу, яким
здійснювалось оформлення митної декларації, подається заява
довільної форми, яка підписується керівником і головним
бухгалтером суб'єкта господарської діяльності або фізичною особою. Заява може бути подана не пізніше 1095-го дня, наступного за
днем зарахування коштів до Державного бюджету України. Граничні строки для подання заяви підлягають продовженню
керівником митного органу (його заступником) за письмовим запитом
платника податків, якщо такий платник податків протягом зазначених
строків: перебував за межами України; перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у
складі команди (екіпажу) таких суден; перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи
полоном на території інших держав або внаслідок інших обставин
непереборної сили, підтверджених документально; був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або
перебував у розшуку у випадках, передбачених законом. Дія абзаців третього - восьмого цього пункту поширюється на: платників податків - фізичних осіб; посадових осіб юридичної особи у разі, якщо протягом
зазначених граничних строків така юридична особа не мала інших
посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України
нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також
вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову
звітність. У заяві зазначаються причини повернення коштів, реквізити
банку, найменування та код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної
особи, або прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті) та напрям
перерахування коштів: а) для повернення платнику податків - на поточний рахунок
платника податків в установі банку; б) для подальших розрахунків як передоплата або грошова
застава: на депозитний рахунок 3734; на банківський рахунок 2603; в) для повернення фізичній особі в готівковій формі, якщо
такі кошти вносилися готівкою, - на банківський рахунок 2603; г) для погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з
інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на митні
органи, незалежно від виду бюджету. До заяви додаються: аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків митних
декларацій форм МД-2 і МД-3 ( za140-07, 910а-2007-п ) і доповнення
(у разі їх оформлення) або другий аркуш оформленої посадовою
особою митного органу уніфікованої митної квитанції МД-1
( za066-05 ), за якою помилково та/або надмірно сплачено митні та
інші платежі; документи, що підтверджують суму помилково та/або надмірно
сплачених митних та інших платежів; документи, що підтверджують право на перенесення граничних
строків для подання заяв про повернення надмірно сплачених митних
та інших платежів, у випадках, передбачених в абзацах третьому -
восьмому цього пункту. { Пункт 1 розділу ІII в редакції Наказу Державної митної служби
N 1536 ( z0050-11 ) від 24.12.2010 }
2. Заява, зареєстрована в загальному відділі, після розгляду
керівником (заступником керівника) митного органу разом з пакетом
документів передається до Відділу для перевірки обґрунтованості
повернення заявлених сум.
3. Відділ перевіряє факт перерахування митних та інших
платежів з відповідного рахунку до Державного бюджету України та
наявність переплати. { Пункт 3 розділу III в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
4. Для підготовки висновку про повернення з Державного
бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету
митних та інших платежів, контроль за справлянням яких
покладається на митні органи (далі - Висновок про повернення),
форма якого наведена в додатку 1 до Порядку взаємодії митних
органів з органами Державного казначейства України в процесі
повернення з Державного бюджету України помилково та/або надмірно
зарахованих до бюджету митних та інших платежів, контроль за
справлянням яких покладається на митні органи, затвердженого
наказом Державної митної служби України та Державного казначейства
України від 20.07.2007 N 611/147 ( z1095-07 ), керівництвом
Відділу за потреби ініціюється проведення перевірки в митному
органі щодо правильності митного оформлення із залученням
відповідних підрозділів митного органу. Порядок і форма складання
документа, у якому відображатимуться результати перевірки,
визначаються наказом Державної митної служби України. { Пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
5. Супровідний лист, адресований органу Державного
казначейства України, Реєстр висновків про повернення з Державного
бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету
митних та інших платежів, контроль за справлянням яких
покладається на митні органи, підготовлений відповідно до пункту 5
Порядку взаємодії митних органів з органами Державного
казначейства України в процесі повернення з Державного бюджету
України помилково та/або надмірно зарахованих до бюджету митних та
інших платежів, контроль за справлянням яких покладається на митні
органи, затвердженого наказом Державної митної служби України та
Державного казначейства України від 20.07.2007 N 611/147
( z1095-07 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2007 за N 1095/14362 (далі - Реєстр висновків про
повернення), Висновок про повернення з оригіналом заяви платника
податків про повернення коштів з Державного бюджету України,
підписаний начальником (заступником начальника) Відділу та
зареєстрований у журналі реєстрації висновків про повернення з
Державного бюджету України помилково та/або надмірно зарахованих
до бюджету митних та інших платежів, контроль за справлянням яких
покладається на митні органи (далі - Журнал реєстрації висновків
про повернення коштів з Держбюджету), форма якого наведена в
додатку 3 до цього Порядку, разом з документом, у якому
відображаються результати перевірки, подаються керівнику
(заступнику керівника) митного органу для прийняття остаточного
рішення про повернення коштів. { Пункт 5 розділу III в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
6. Керівник (заступник керівника) митного органу на підставі
результатів перевірки (у разі її проведення) підписує Висновок про
повернення, Реєстр висновків про повернення ( z1095-07 ) та
супровідний лист, адресований органу Державного казначейства
України (далі - пакет документів на повернення коштів). Пакет документів на повернення коштів передається до
Загального відділу для реєстрації та відправки до органу
Державного казначейства України. Копія Висновку про повернення, оригінал заяви платника
податків про повернення коштів з Державного бюджету України та
документ, у якому відображаються результати перевірки заяви
платника, залишаються у Відділі для контролю. { Пункт 6 розділу III в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
{ Пункт 7 розділу III виключено на підставі Наказу Державної
митної служби N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
7. Висновок про повернення платникам податків помилково
та/або надмірно сплачених митних та інших платежів повинен бути
прийнятий митним органом не пізніше ніж за п'ять робочих днів до
закінчення 20-денного строку з дня подання платниками податків
заяви. { Пункт 7 розділу III в редакції Наказу Державної митної служби
N 1536 ( z0050-11 ) від 24.12.2010 }
{ Пункт 8 розділу III виключено на підставі Наказу Державної
митної служби N 1536 ( z0050-11 ) від 24.12.2010 }
8. Суми митних та інших платежів, перераховані митними
органами на рахунки з обліку доходів, відкриті в територіальних
органах Державного казначейства, які підлягають поверненню за
рішенням суду, повертаються у порядку, визначеному Державною
митною службою України та Державним казначейством України.
9. Відомості про повернення сум помилково та/або надмірно
сплачених митних та інших платежів уносяться до митної декларації
або до уніфікованої митної квитанції МД-1 ( za066-05 ) (залежно
від того, на підставі якого документа такі митні та інші платежі
були перераховані до Державного бюджету України) та її електронної
копії в порядку, установленому Державною митною службою України. Протягом трьох робочих днів з моменту внесення вищезазначених
відомостей аркуші з позначенням "3/8" комплектів бланків митних
декларацій форм МД-2 ( za140-07, 910а-2007-п ), МД-3 і доповнення
(у разі їх оформлення) або другий аркуш уніфікованої митної
квитанції МД-1 ( za066-05 ) повертаються декларанту під підпис або
надсилаються платнику податків листом за підписом керівника
(заступника керівника) митного органу з повідомленням про
вручення. Після повернення платнику податків коштів, помилково та/або
надмірно сплачених до Державного бюджету України, до Журналу
реєстрації висновків про повернення коштів з Держбюджету посадовою
особою Відділу заносяться дані про дату електронного реєстру, що
формується органом Державного казначейства України, який повертає
кошти, а також зазначається назва органу Державного казначейства
України, що здійснив повернення. { Пункт розділу III в редакції Наказу Державної митної служби
N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008 }
10. На підставі виписки з відповідного рахунку з обліку
доходів державного бюджету в Картці - особовому рахунку платника
податків ( z1096-07 ) зазначаються реквізити відповідного
платіжного документа та коригується відповідна звітність (у
частині перерахованих до бюджету митних платежів).
11. За відсутності підстав для повернення коштів у
встановленому порядку готується та надсилається заявнику письмова
обґрунтована відповідь.
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

Додаток 1
до Порядку повернення
платникам податків коштів,
що обліковуються
на відповідних рахунках
митного органу
як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених
до бюджету, контроль
за справлянням яких
здійснюється митними
органами
Форма

ВИСНОВОК
про повернення платнику податків коштів
передоплати, що обліковуються на відповідному
рахунку митного органу

N _____________ від "___"___________ 20__ року.
Наданий __________________________ згідно із заявою, яка надійшла
(найменування митного органу)
від платника податків ___________________________________________ ________________________________________________________________,
(код за ЄДРПОУ платника податків - юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки
платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті)
про повернення з депозитного рахунку 3734 (з банківського
рахунку 2603) коштів передоплати на суму ________________________
(цифрами та літерами)
За даними особового рахунку та/або інших документів (зазначити) _________________________________________________________________
у платника податків за станом на "___"_____________ 20__ року
обліковується передоплата в розмірі _____________________________
(цифрами та літерами)
Кошти передоплати в розмірі _____________________________________
(цифрами та літерами)
підлягають перерахуванню на:
1) рахунок платника податків N _________________________________,
відкритий в _____________________________________________________
(найменування, реквізити фінансової установи)
2) банківський балансовий рахунок 2603 "Розподільчі рахунки
суб'єктів господарської діяльності", відкритий ________________________________ в _____________________________,
(назва та код за ЄДРПОУ митного (реквізити фінансової
органу) установи)
для повернення готівкою.
Керівник (заступник керівника)
митного органу ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
Начальник відділу митних
платежів ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008, N 1536
( z0050-11 ) від 24.12.2010 }

Додаток 2
до Порядку повернення
платникам податків коштів,
що обліковуються
на відповідних рахунках
митного органу
як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених
до бюджету, контроль
за справлянням
яких здійснюється митними
органами

Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації висновків про повернення платнику
податків коштів передоплати, що обліковуються
на відповідних рахунках митного органу

------------------------------------------------------------------------------------ |Дата|Номер|Найменування| Код за ЄДРПОУ | Реквізити | Реквізити платіжного | | | | платника - |платника податків- | заяви | документа, згідно з | | | | юридичної |юридичної особи, або| платника | яким повертаються | | | | особи або |прізвище, ім'я та по|податків про| кошти Службою | | | | П.І.Б. | батькові, | повернення | фінансів, | | | | платника - |реєстраційний номер | коштів | бухгалтерського | | | | фізичної | облікової картки |передоплати | обліку та звітності | | | | особи |платника податків, |в загальному| | | | | |або серія та номер | відділі | | | | | | паспорта (для | митного | | | | | |фізичних осіб, які | органу | | | | | |через свої релігійні|------------+------------------------| | | | | переконання |дата |номер | номер |дата| сума | | | | | відмовляються від | | |платіжного| |(у грн.)| | | | | прийняття | | |документа | | | | | | | реєстраційного | | | | | | | | | | номера облікової | | | | | | | | | | картки платника | | | | | | | | | |податків та повідо- | | | | | | | | | |мили про це відпо- | | | | | | | | | |відний орган держав-| | | | | | | | | | ної податкової | | | | | | | | | | служби і мають | | | | | | | | | |відмітку в паспорті)| | | | | | |----+-----+------------+--------------------+-----+------+----------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |----+-----+------------+--------------------+-----+------+----------+----+--------| | | | | | | | | | | |----+-----+------------+--------------------+-----+------+----------+----+--------| | | | | | | | | | | |----+-----+------------+--------------------+-----+------+----------+----+--------| | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Порядок доповнено додатком 2 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної митної служби N 1536 ( z0050-11 ) від
24.12.2010 }

Додаток 3
до Порядку повернення
платникам податків коштів,
що обліковуються
на відповідних рахунках
митного органу
як передоплата, і митних
та інших платежів, помилково
та/або надмірно сплачених
до бюджету, контроль
за справлянням
яких здійснюється митними
органами

Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації висновків про повернення
з Державного бюджету України помилково
та/або надмірно зарахованих до бюджету
митних та інших платежів, контроль
за справлянням яких покладається на митні органи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата|Номер|Найменування Код за ЄДРПОУ |Реквізити |Код бюджетної| Сума до | Напрям повернення | Дата |Назва органу| | | | платника - |платника податків- | заяви |класифікації |повернення| |електронного| Державного | | | | юридичної |юридичної особи, або| платника | доходів і | (у грн.) | |реєстру, що |казначейства| | | | особи або |прізвище, ім'я та по| податків | назва | | | формується |України, що | | | | П.І.Б. | батькові, | про | платежу, що | | | органом | здійснив | | | | платника - |реєстраційний номер |повернення|повертається | | | Державного | повернення | | | | фізичної | облікової картки | коштів у | | | |казначейства| коштів | | | | особи |платника податків, |загальному| | | | України, | | | | | |або серія та номер | відділі | | | | який | | | | | | паспорта (для | митного | | | | повертає | | | | | |фізичних осіб, які | органу | | | | кошти | | | | | |через свої релігійні|----------+-------------| |----------------------------------| | | | | | | переконання | N | дата |код | вид | | на | на | на | | | | | | | відмовляються від | | | |платежу | |банківський|банківський|депозитний| | | | | | | прийняття | | | | | | рахунок | рахунок | рахунок | | | | | | | реєстраційного | | | | | | платника | 2603 | 3734 | | | | | | | номера облікової | | | | | | податків | | | | | | | | | картки платника | | | | | | | | | | | | | | |податків та повідо- | | | | | | | | | | | | | | |мили про це відпо- | | | | | | | | | | | | | | |відний орган держав-| | | | | | | | | | | | | | | ної податкової | | | | | | | | | | | | | | | служби і мають | | | | | | | | | | | | | | |відмітку в паспорті)| | | | | | | | | | | |----+-----+------------+--------------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |----+-----+------------+--------------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+------------+--------------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | |----+-----+------------+--------------------+---+------+----+--------+----------+-----------+-----------+----------+------------+------------| | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{ Порядок доповнено додатком 3 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1200 ( z1115-08 ) від 28.10.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Державної митної служби N 1536 ( z0050-11 ) від
24.12.2010 }
вгору