Документ z1096-19, набирає чинності, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбудеться 01.01.2020. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2019  № 392


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2019 р.
за № 1096/34067

Про внесення змін до Типової форми рішення про місцевий бюджет

Відповідно до підпункту 45 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з метою приведення у відповідність до статей 17, 18 Бюджетного кодексу України НАКАЗУЮ:

1. Внести до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405, такі зміни:

1) пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-24 вважати відповідно пунктами 6-23;

2) у пункті 9 слова «гарантованого місцевого боргу» замінити словами та цифрами «надання місцевих гарантій у 20___ році»;

3) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. Зазначити про необхідність надання суб’єктами господарювання, щодо яких приймається рішення про надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста, або місцевих гарантій, майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань та сплати до місцевого бюджету плати за їх отримання, або про звільнення від такої необхідності.»;

4) додаток 8 до Типової форми рішення про місцевий бюджет (пункт 6) виключити.

2. Департаменту місцевих бюджетів забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу після його державної реєстрації до місцевих фінансових органів для використання в роботі.

3. Департаменту забезпечення комунікацій та організаційно-аналітичної роботи забезпечити оприлюднення цього наказу після його державної реєстрації в Міністерстві фінансів України на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

4. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2020 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Маркаровавгору