Документ z1093-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2017  № 690


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1093/30961

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України «Про запобігання корупції», «Про Національну поліцію», Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою належного здійснення оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1496/27941, що додаються.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України Князєва С.М.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної
поліції України

Генеральний прокурор УкраїниС.М. Князєв

Ю.В. ЛуценкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.08.2017  № 690


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 вересня 2017 р.
за № 1093/30961

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції

1. Пункт 5 розділу ІІ доповнити абзацом другим такого змісту:

«Протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією (додаток 3) складається на бланку, що виготовлений друкарським способом.».

2. Доповнити розділ VІ новими пунктами 8-10 такого змісту:

«8. Протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, не пізніше наступного робочого дня після складання реєструються в журналі реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (додаток 16).

9. Журнал реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, ведеться посадовою особою, яка за своїми функціональними обов’язками є відповідальною за стан діловодства у справах про адміністративні правопорушення.

10. З метою належного забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законодавства України при провадженні в справах про адміністративне правопорушення копія протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, надсилається прокурору, який братиме участь у розгляді справи.».

3. Доповнити Інструкцію новим додатком 3, що додається.

У зв’язку з цим додатки 3-14 вважати відповідно додатками 4-15.

У тексті Інструкції посилання на додатки 3-14 замінити відповідно посиланнями на додатки 4-15.

4. Доповнити Інструкцію новим додатком 16, що додається.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
в органах поліції
(пункт 5 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією


Додаток 16
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
в органах поліції
(пункт 8 розділу VІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації та обліку протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

______________________________________
(найменування органу поліції)

Розпочато: «___» ________________ 20__ року

Закінчено: «___» ________________ 20__ року

Інвентарний № ______________

№ протоколу

Дата складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією

Кваліфікація адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією

Відомості про особу
(П.І.Б., дата народження, місце роботи), стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією

Посада та П.І.Б. посадової особи органу поліції, яка склала протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією

Примітка

1

2

3

4

5

6вгору