Документ z1091-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.06.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2017  № 535


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 вересня 2017 р.
за № 1091/30959

Про затвердження Порядку дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядку взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення

Відповідно до пункту 8 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», пункту 3 частини четвертої статті 2 Закону України «Про прикордонний контроль», пункту 19 Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280, пункту 34 Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (зі змінами), а також з метою визначення послідовності дій уповноважених службових осіб органів охорони державного кордону у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких виконуються доручення уповноважених державних органів, і визначення взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, що надали доручення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 09 червня 2011 року № 412 «Про затвердження Порядку дій посадових осіб Державної прикордонної служби у разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України осіб, стосовно яких є доручення правоохоронних і розвідувальних органів, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з правоохоронними і розвідувальними органами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2011 року за № 972/19710.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної міграційної служби України

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

Міністр фінансів України

Голова Державної прикордонної служби України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

Т.в.о. Голови Служби зовнішньої розвідки України

Голова Національної поліції України

Перший заступник Голови Служби безпеки України
генерал-майор

Директор Національного
антикорупційного бюро України

Начальник Управління державної охорони України

Заступник Генерального прокурора УкраїниД.В. Пімахова


М.В. Продан

О.О. Данилюк

В. Назаренко


І.С. Руснак

І.П. Разінков

С.М. Князєв


П. Демчина


А.С. Ситник

В.В. Гелетей

Ю. СтолярчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
23.06.2017  № 535


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 вересня 2017 р.
за № 1091/30959

ПОРЯДОК
дій уповноважених службових осіб Державної прикордонної служби України в разі виявлення в пунктах пропуску через державний кордон України та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї осіб, стосовно яких надано доручення, та порядок взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, які надали доручення

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою визначення алгоритму взаємодії органів охорони державного кордону з уповноваженими державними органами, забезпечення оперативності й злагодженості дій їх підрозділів та посадових осіб під час виконання наданих ними доручень у пунктах пропуску через державний кордон та контрольних пунктах в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (далі - пункт пропуску) .

У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

доручення уповноважених державних органів (далі - доручення) - письмовий припис уповноважених державних органів Держприкордонслужби щодо проведення відносно окремих осіб (у визначених законодавством випадках та спосіб) певних процесуальних, оперативних або спеціальних заходів;

індекс доручення - літера українського алфавіту в базах даних системи «Гарт-1», що позначає вид доручення та дії, які службова особа органу Держприкордонслужби України повинна виконати стосовно особи, вказаної в дорученні.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280, Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (зі змінами).

2. Доручення надсилаються до Головного центру обробки спеціальної інформації Держприкордонслужби (далі - Головний центр) та беруться до виконання відповідно до Порядку надання Державній прикордонній службі та виконання нею доручень уповноважених державних органів щодо осіб, які перетинають державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2013 року № 280.

3. Обробка інформації (уведення, записування, зчитування, зберігання, знищення, приймання, передавання) та формування баз даних відомостей про осіб, стосовно яких є доручення (далі - оперативні бази даних), здійснюються тільки з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю «Гарт-1» Державної прикордонної служби України (далі - система «Гарт-1»), яка функціонує відповідно до Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему прикордонного контролю «Гарт-1» Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 30 вересня 2008 року № 810, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2008 року за № 1086/15777.

4. Відомості про особу вводяться для перевірки наявності чи відсутності інформації за оперативними базами даних системи «Гарт-1» уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби з паспортних документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства із застосуванням приладів для автоматичного зчитування машинозчитуваної зони паспортних документів (паспортрідерів), у тому числі й з електронних чипів, що містять інформацію про власника, зокрема й інформацію про його біометричні дані, а в разі відсутності таких приладів чи даних у машинозчитуваній зоні - уручну.

5. Залежно від виду доручень під час уведення інформації до відповідної оперативної бази даних системи «Гарт-1» їм присвоюються:

індекс «Д» - доручення щодо заборони в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства протягом строку, установленого уповноваженим державним органом;

індекс «Н» - доручення щодо заборони виїзду з України осіб, яких за рішенням слідчого судді, суду тимчасово обмежено в праві виїзду з України, у тому числі тих, до яких застосовано запобіжний захід, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, за умови якого передбачено таке обмеження;

індекс «Р» - доручення щодо розшуку в пунктах пропуску осіб, оголошених у розшук відповідно до Кримінального процесуального кодексу України;

індекс «І» - доручення щодо інформування про факт перетинання державного кордону особами або про факт їх в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї, стосовно яких уповноваженими державними органами проводяться оперативно-розшукові, контррозвідувальні або розвідувальні заходи;

індекс «О» - доручення щодо огляду (із залученням у разі потреби службових осіб митних органів, що використовують власні технічні та спеціальні засоби) транспортних засобів, на яких прямують особи, та вантажів, що ними переміщуються через державний кордон або на тимчасово окуповану територію України чи з неї, з метою недопущення незаконного перетинання державного кордону особами або їх в’їзду на тимчасово окуповану територію чи виїзду з неї, а також незаконного переміщення предметів і речовин, заборонених до вивезення з України (тимчасово окупованої території України) і ввезення в Україну (на тимчасово окуповану території України) або щодо яких установлено спеціальний порядок переміщення через державний кордон або на тимчасово окуповану територію України чи з неї; виявлення викрадених транспортних засобів;

індекс «В» - доручення щодо додаткового вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особами або їх в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї.

6. Перевірка наявності чи відсутності інформації за оперативними базами даних системи «Гарт-1» здійснюється уповноваженою службовою особою Держприкордонслужби, яка в установленому порядку призначена і несе службу в прикордонному наряді «Перевірка документів», з використанням автоматизованих робочих місць «Інспектор» (далі - АРМ «Інспектор») програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» системи «Гарт-1» під час прикордонного контролю.

7. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану територію України чи виїжджає з неї, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1», на АРМ «Інспектор» програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю «Гарт-1/П» системи «Гарт-1» відображається повідомлення про такий збіг із зазначенням інформації про особу та індексу доручення.

II. Порядок дій посадових осіб органів та підрозділів охорони державного кордону

1. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або виїжджає з тимчасово окупованої території України, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «Д», уповноважені службові особи Держприкордонслужби виконують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку паспортних документів:

доповідає старшому зміни прикордонних нарядів або старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску (далі - старший прикордонних нарядів) про виявлення особи, якій заборонено в’їзд в Україну;

передає старшому прикордонних нарядів паспортний документ особи та не пропускає її через державний кордон або через межу тимчасово окупованої території України;

2) старший прикордонних нарядів:

повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи «Гарт-1» інформації про заборону в’їзду в Україну виявленій особі;

невідкладно, але не пізніше п’яти хвилин з моменту виконання доручення, інформує про це чергового Головного центру;

відмовляє такій особі у перетинанні державного кордону або у виїзді з тимчасово окупованої території України, про що виносить рішення про відмову в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль», або рішення про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї, форму якого наведено в додатку 4 до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (зі змінами);

якщо за обґрунтованих підстав віза вважається отриманою в незаконний спосіб, скасовує візу в паспортному документі іноземця чи особи без громадянства в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 2 частини четвертої статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль», та інформує про зазначений факт співробітника оперативно-розшукового підрозділу органу Державної прикордонної служби України;

у разі відсутності в паспортному документі іноземця чи особи без громадянства відмітки уповноваженого державного органу про заборону в’їзду в Україну проставляє таку відмітку із зазначенням терміну, указаного в оперативних базах даних;

повертає паспортний документ особі, якій відмовлено в перетинанні державного кордону або якій відмовлено у виїзді з тимчасово окупованої території України;

у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль»:

наказує перевізникові вивезти іноземця, особу без громадянства в державу, з якої її було привезено, або в державу, яка видала паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення зазначених осіб за межі території України;

до подальшого вивезення іноземців, осіб без громадянства, яким було відмовлено в перетинанні державного кордону при в’їзді в Україну, уживає належних заходів щодо запобігання незаконному перетинанню ними державного кордону або адміністративної межі з тимчасово окупованою територією України;

про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає начальникові відділу управління службою (далі - ВУС) органу охорони державного кордону;

3) начальник зміни ВУС органу охорони державного кордону про факт виконання доручення:

доповідає начальникові зміни ВУС регіонального управління та начальникові органу охорони державного кордону;

4) начальник зміни ВУС регіонального управління про факт виконання доручення доповідає начальникові зміни Головного центру управління службою (далі - ГЦУС) Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу регіонального управління.

2. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану територію України, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «Н», уповноважені службові особи Держприкордонслужби виконують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку паспортних документів:

доповідає старшому прикордонних нарядів про виявлення особи, яку тимчасово обмежено в праві виїзду з України;

передає її паспортний документ старшому прикордонних нарядів та не пропускає особу через державний кордон або через межу тимчасово окупованої території України;

2) старший прикордонних нарядів:

повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи «Гарт-1» інформації про тимчасове обмеження в праві виїзду з України виявленій особі;

невідкладно, але не пізніше п’яти хвилин з моменту виконання доручення, інформує про це чергового Головного центру;

відмовляє виявленій особі в перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України, про що виносить рішення про відмову в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль», або рішення про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї, форма якого наведена в додатку 4 до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (зі змінами);

повертає паспортний документ особі, якій відмовлено в перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України;

організовує та забезпечує вибуття особи за межі пункту пропуску;

про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає начальникові зміни ВУС органу охорони державного кордону;

3) начальник зміни ВУС органу охорони державного кордону про факт виконання доручення доповідає начальникові зміни ВУС регіонального управління і начальникові органу охорони державного кордону;

4) начальник зміни ВУС регіонального управління доповідає про факт виконання доручення начальникові зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу регіонального управління.

3. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану територію України чи виїжджає з неї, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «Р», уповноважені службові особи діють відповідно до вимог законодавства.

4. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану територію України чи виїжджає з неї, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «І», уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України виконують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку паспортних документів, занотовує інформацію про особу за реквізитами згідно з абзацом четвертим пункту 1 розділу IV цього Порядку, відомості про транспортний засіб, на якому особа перетинає державний кордон (номер рейсу та маршрут руху повітряного, морського судна або поїзда, державний реєстраційний номер автотранспортного засобу), та після повернення особі паспортних документів доповідає старшому прикордонних нарядів про перетинання державного кордону особою, стосовно якої виконується доручення правоохоронних органів;

2) старший прикордонних нарядів повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи «Гарт-1» інформації про доручення правоохоронних органів за індексом «І» та доповідає про факт перетинання державного кордону виявленою особою та транспортним засобом начальникові зміни ЦУС органу охорони державного кордону;

3) начальник зміни ЦУС органу охорони державного кордону про факт виконання доручення правоохоронних органів у термін не пізніше 3 годин інформує по телефону правоохоронний орган, який надав доручення, із зазначенням відомостей про особу, її паспортний документ та транспортний засіб, на якому вона перетинає державний кордон, згідно з абзацом другим цього пункту, доповідає начальникові зміни ЦУС регіонального управління та начальникові органу охорони державного кордону;

4) начальник зміни ЦУС регіонального управління про факт виконання доручення правоохоронних органів доповідає начальникові зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби та начальникові штабу регіонального управління.

5. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану територію України чи виїжджає з неї, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «О», уповноважені службові особи Держприкордонслужби виконують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку паспортних документів:

доповідає старшому прикордонних нарядів про виявлення особи, транспортний засіб якої та вантаж підлягають огляду;

передає паспортний документ особи старшому прикордонних нарядів та не пропускає її через державний кордон або на тимчасово окуповану територію України чи з неї;

2) старший прикордонних нарядів:

повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи «Гарт-1» інформації про доручення з індексом «О»;

невідкладно, але не пізніше п’яти хвилин з моменту виконання доручення, інформує про це чергового Головного центру;

організовує проведення огляду транспортного засобу, на якому прямує особа, та вантажу, що ним переміщується;

у разі виявлення факту чи спроби незаконного переміщення через державний кордон осіб з використанням обладнаних схованок, зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, боєприпасів, вибухових речовин, матеріалів і предметів, заборонених для переміщення через державний кордон, у тому числі з використанням схованок, та виявлення викрадених транспортних засобів діє відповідно до вимог законодавства;

за результатами огляду транспортного засобу та вантажу надає чи не надає дозвіл на перетинання державного кордону особою або на в’їзд на тимчасово окуповану територію України чи виїзд з неї транспортним засобом та вантажем;

про результати огляду транспортного засобу, вантажу та вжиті заходи доповідає начальникові зміни ВУС органу охорони державного кордону;

3) начальник зміни ВУС органу охорони державного кордону:

про факт виконання доручення доповідає начальникові зміни ВУС регіонального управління і начальникові органу охорони державного кордону;

про результати огляду, але до закінчення процедури прикордонного контролю, інформує по телефону ініціатора доручення;

4) начальник зміни ВУС регіонального управління доповідає про факт виконання доручення начальникові зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби і начальникові штабу регіонального управління.

Під час виконання доручення за індексом «О» при залученні службових осіб митних органів огляд здійснюється разом з ними з використанням (у разі потреби) технічних та спеціальних засобів митного контролю та службових собак.

6. У разі збігу інформації про особу, яка перетинає державний кордон або в’їжджає на тимчасово окуповану України територію чи виїжджає з неї, з інформацією, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1» за індексом «В», уповноважені службові особи Держприкордонслужби виконують такі дії:

1) інспектор прикордонної служби, що здійснює перевірку паспортних документів, при виявленні особи, стосовно якої є доручення з індексом «В»:

доповідає старшому прикордонних нарядів про виявлення зазначеної особи;

передає її паспортний документ старшому прикордонних нарядів та не пропускає особу через державний кордон або на тимчасово окуповану територію України чи з неї;

2) старший прикордонних нарядів:

повторно перевіряє наявність в оперативній базі даних системи «Гарт-1» інформації про доручення за індексом «В»;

невідкладно, але не пізніше п’яти хвилин з моменту виконання доручення, інформує про це чергового Головного центру;

з’ясовує наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України.

Під час виконання доручення щодо громадянина України організовує здійснення:

поглибленої перевірки паспортного та інших документів з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі;

додаткового вивчення інших документів;

опитування особи з урахуванням аналізу та оцінки ризиків.

У разі підтвердження законних підстав для перетинання державного кордону або в’їзду на тимчасово окуповану територію України повертає паспортний документ особи інспектору прикордонної служби, який перевіряв її документи, для завершення прикордонного контролю.

У разі відсутності законних підстав для перетинання державного кордону або в’їзду на тимчасово окуповану територію України:

особу через державний кордон або на тимчасово окуповану територію України не пропускає та відмовляє їй у перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України, про що виносить рішення про відмову в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль», або рішення про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї, форма якого наведена в додатку 4 до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (зі змінами);

повертає паспортний та інші документи особі, якій відмовлено в перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України;

організовує та забезпечує вибуття особи, якій відмовлено в перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України, за межі пункту пропуску.

Під час виконання доручення щодо іноземця чи особи без громадянства організовує проведення:

поглибленої перевірки паспортного та інших документів;

процедури контролю другої лінії під час в’їзду особи в Україну або її виїзду з тимчасово окупованої території України.

У разі підтвердження законних підстав для перетинання державного кордону або в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї повертає паспортний документ особи інспектору прикордонної служби, який перевіряв її документи, для завершення прикордонного контролю.

У разі відсутності законних підстав для перетинання державного кордону або в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї:

відмовляє особі в перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України чи виїзді з неї, про що виносить рішення про відмову в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України «Про прикордонний контроль», або рішення про відмову особі у в’їзді на тимчасово окуповану територію України або виїзді з неї, форма якого наведена в додатку 4 до Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 367 (зі змінами);

повертає паспортний документ особі, якій відмовлено в перетинанні державного кордону або у в’їзді на тимчасово окуповану територію України чи виїзді з неї;

у випадку, передбаченому частиною п’ятою статті 14 Закону України «Про прикордонний контроль»:

наказує перевізникові вивезти іноземця, особу без громадянства в державу, з якої її було привезено, або в державу, яка видала паспортний документ, або знайти інший спосіб вивезення зазначених осіб за межі території України;

до подальшого вивезення іноземців, осіб без громадянства, яким було відмовлено в перетинанні державного кордону при в’їзді в Україну, вживає належних заходів щодо запобігання їх незаконному перетинанню державного кордону;

уживає належних заходів щодо запобігання їх незаконному перетинанню межі тимчасово окупованої території України;

про прийняте рішення та вжиті заходи доповідає начальникові зміни ЦУС органу охорони державного кордону;

3) начальник зміни ВУС органу охорони державного кордону про факт виконання доручення:

доповідає начальникові зміни ВУС регіонального управління і начальникові органу охорони державного кордону;

про результати додаткового вивчення питання щодо наявності законних підстав для перетинання державного кордону особою або її в’їзду на тимчасово окуповану територію України чи виїзду з неї, але до закінчення процедури прикордонного контролю інформує по телефону ініціатора доручення;

4) начальник зміни ВУС регіонального управління про факт виконання доручення доповідає начальникові зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби і начальникові штабу регіонального управління.

III. Порядок взаємодії з уповноваженими державними органами, які надали доручення

1. У разі необхідності для надання особам, які прямують через державний кордон або в’їжджають на тимчасово окуповану територію чи виїжджають з неї, роз’яснень причин внесення інформації про них до оперативних баз даних системи «Гарт-1» до пункту пропуску на запрошення старшого прикордонних нарядів негайно прибуває представник найближчого територіального підрозділу уповноваженого державного органу, що надав відповідне доручення.

2. Проведення відносно осіб, щодо яких виконуються доручення, з боку посадових (службових) осіб Державної прикордонної служби України та ініціаторів доручень будь-яких інших дій, не передбачених цим Порядком, забороняється.

3. Інформація про виконання доручень надається на письмову вимогу суду, прокуратури, органів досудового розслідування та інших органів державної влади (посадових осіб) у зв’язку зі здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України.

IV. Порядок звітності та контролю за виконанням доручень

1. Штаб органу охорони державного кордону про результати виконання доручень за попередню добу, крім доручень за індексом «І», щодня до 12.00 (у тому числі у вихідні, святкові та неробочі дні) готує та надсилає до уповноваженого Головного центру відповідне донесення із зазначенням таких відомостей:

назва пункту пропуску із зазначенням виду сполучення;

дата і час виявлення особи або транспортного засобу, стосовно яких є доручення, напрямок їх руху (в’їзд в Україну або виїзд з тимчасово окупованої території України, виїзд з України або в’їзд на тимчасово окуповану територію України);

відомості про особу за реквізитами: «Громадянство», «Прізвище, ім’я особи», «Стать», «Дата народження особи» (число, місяць та рік), «Вид документа»; «Серія, номер документа». Відомості за реквізитом «Прізвище, ім’я особи» зазначаються тільки верхнім регістром (великими літерами) у називному відмінку і відповідними літерами (українськими або латинськими) залежно від громадянства;

індекс виконаного доручення;

заходи, вжиті для виконання відповідного доручення, та проблемні питання, які виникали під час їх виконання.

2. Начальник зміни ГЦУС Адміністрації Держприкордонслужби про кількість виконаних в органах Держприкордонслужби доручень та вжитих під час їх виконання заходів щодня з 08.00 до 08.10, крім святкових, вихідних та неробочих днів, доповідає директору Департаменту охорони державного кордону Адміністрації Держприкордонслужби та інформує чергового Головного центру.

3. Контроль за виконанням доручень щодо осіб, які перетинають державний кордон, здійснюється черговим Головного центру в режимі реального часу за допомогою підсистеми «Гарт-1» «Контроль за станом виконання доручень уповноважених державних органів у пункті пропуску».

У разі ненадходження протягом п’яти хвилин від старшого прикордонних нарядів пункту пропуску повідомлення, у якому за допомогою спеціального програмного забезпечення зафіксовано спрацювання оперативних баз даних системи «Гарт-1», черговий Головного центру невідкладно інформує про це начальника зміни ВУС органу охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого перебуває зазначений пункт пропуску.

4. За порушення вимог цього Порядку та законодавства про інформацію та захист персональних даних щодо незаконного розголошення інформації, отриманої з оперативних баз даних системи «Гарт-1», відповідальними є посадові та службові особи Держприкордонслужби, яким надано доступ до інформації, що зберігається в оперативних базах даних системи «Гарт-1», і які під час прикордонного контролю осіб і транспортних засобів здійснюють перевірку наявності чи відсутності інформації за цими базами даних.

Директор
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднарвгору