Документ z1091-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 17 від 09.01.2018
№ 1233 від 18.10.2018}


Форма № 2–НКРЕКП-газ-моніторинг
(місячна)

ЗВІТНІСТЬ
Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. РябухаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
07.07.2016  № 1234


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 серпня 2016 р.
за № 1091/29221

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
№ 2–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) «Звіт суб'єкта ринку природного газу, на якого покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності)»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єкта ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки, щодо постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) (далі – постачальник). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна) (далі – форма № 2) і термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до:

Закону України «Про ринок природного газу»;

постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 187 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 2 складається постачальником станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним. Датою подачі форми № 2 вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є календарний місяць.

3. Форма № 2 направляється постачальником до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m2gas@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

4. Форма № 2 підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою і головним бухгалтером. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця, електронна адреса та номер контактного телефону.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

5. Усі дані форми № 2 мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. У разі відсутності діяльності (постачання) у звітному місяці суб'єкт господарювання надає звітність на бланках форми звітності, при цьому в звітному місяці проставляється значення показника "0".

7. Постачальник не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності
№ 2–НКРЕКП-газ-моніторинг (місячна)

1. Форма № 2 передбачає звітність постачальника щодо замовлених об’ємів/обсягів природного газу відповідно до поданої заявки на купівлю природного газу, фактичних об’ємів/обсягів закупівлі природного газу, оптових цін природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу між суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов’язки, щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) та виробників теплової енергії для всіх категорій використання природного газу, у тому числі для виробництва електричної енергії (далі – НАК «Нафтогаз України») і постачальником для постачання побутовим споживачам та релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) і фактичних об’ємів/обсягів постачання природного газу, оптових цін у структурі роздрібних цін, торгової націнки та роздрібних цін природного газу для побутових споживачів і релігійних організацій.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

2. У графі 1 «Кількість споживачів» наводяться фактичні дані щодо кількості споживачів підсумком за звітний період.

3. У графі 2 «Об’єм/обсяг природного газу відповідно до поданої заявки на купівлю природного газу» наводяться дані щодо замовлених об’ємів/обсягів природного газу відповідно до поданої НАК «Нафтогаз України» заявки на купівлю природного газу для постачання відповідним категоріям споживачів підсумком за звітний період.

4. У графі 3 «Об’єм/обсяг природного газу (фактичний)» наводяться фактичні дані щодо об’ємів/обсягів закупівлі природного газу у НАК «Нафтогаз України» для його постачання відповідним категоріям споживачів підсумком за звітний період відповідно до актів приймання-передачі природного газу та постачання природного газу відповідним категоріям споживачів.

5. У графі 4 «Оптова ціна природного газу без ПДВ» наводяться фактичні дані щодо оптової ціни закупівлі природного газу у НАК «Нафтогаз України» відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу та оптової ціни природного газу у структурі роздрібної ціни для відповідних категорій споживачів за звітний період без урахування податку на додану вартість.

6. У графі 5 «Оптова ціна природного газу з ПДВ» наводяться фактичні дані щодо оптової ціни закупівлі природного газу у НАК «Нафтогаз України» відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу та оптової ціни природного газу у структурі роздрібної ціни для відповідних категорій споживачів за звітний період з урахуванням податку на додану вартість.

7. У графі 6 «Торгова націнка» наводиться фактична торгова націнка постачальника природного газу зі спеціальними обов’язками на території ліцензованої діяльності з розподілу природного газу (далі – торгова націнка) за звітний період без урахування податку на додану вартість.

8. У графі 7 «Роздрібна ціна» наводиться фактична роздрібна ціна на природний газ, за якою постачався природний газ відповідним категоріям споживачів з урахуванням податку на додану вартість.

9. У рядку 1 «Закупівля природного газу для постачання побутовим споживачам, релігійним організаціям, усього, у тому числі:» зазначаються дані щодо замовлених об’ємів/обсягів природного газу відповідно до поданої заявки на купівлю природного газу та фактичних об’ємів/обсягів закупівлі природного газу для постачання побутовим споживачам, релігійним організаціям, які складаються із суми показників рядків 1.1 та 1.2, та ціни природного газу, розрахованої як середньозважене значення показників рядків 1.1 та 1.2, зазначених у відповідних графах.

10. У рядку 1.1 «закупівля природного газу для постачання побутовим споживачам» зазначаються фактичні дані щодо замовлених об’ємів/обсягів природного газу відповідно до поданої заявки на купівлю природного газу та фактичних об’ємів/обсягів закупівлі природного газу для постачання побутовим споживачам.

11. У рядку 1.2 «закупівля природного газу для постачання релігійним організаціям» зазначаються дані щодо замовлених об’ємів/обсягів природного газу відповідно до поданої заявки на купівлю природного газу та фактичних об’ємів/обсягів закупівлі природного газу і оптової ціни природного газу відповідно до договорів купівлі-продажу природного газу між НАК «Нафтогаз України» та постачальником для постачання релігійним організаціям.

12. У рядку 2 «Постачання природного газу побутовим споживачам та релігійним організаціям усього, у тому числі:» зазначаються фактичний об’єм / обсяг постачання природного газу, який складається із суми показників рядків 2.1 та 2.2, оптова ціна у структурі роздрібної ціни, торгова націнка та роздрібна ціна природного газу для побутових споживачів та релігійних організацій, розраховані як середньозважене значення показників рядків 2.1 та 2.2, зазначених у відповідних графах.

13. У рядку 2.1 «постачання природного газу побутовим споживачам» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу, оптова ціна у структурі роздрібної ціни, торгова націнка та роздрібна ціна природного газу для побутових споживачів.

14. У рядку 2.2 «постачання природного газу релігійним організаціям» зазначаються фактичний об’єм/обсяг постачання природного газу, оптова ціна у структурі роздрібної ціни, торгова націнка та роздрібна ціна природного газу для релігійних організацій.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо у формі № 2 за поточний рік виявлено недостовірність звітних даних, їх виправлення здійснюється у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

2. Виправлені дані форми № 2 надсилаються постачальником окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору