Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України
МВС України; Наказ, Порядок, Заява [...] від 13.04.2012320
Документ z1089-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.04.2018, підстава - z0352-18
Додаток 4
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

Зразок

ШТАМП
зняття з реєстрації місця проживання особи

Розмір 70 х 30 мм


___________________________________________________________
(найменування територіального підрозділу Державної міграційної служби України)

ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

_____________________ року  ________________________________
                                                                                                                          (підпис, прізвище, ініціали)

№ штампа
Додаток 5
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

КНИГА
обліку надходження і витрачання бланків паспортів

Прибутки

Видатки

Примітки*

Ордер від ____.____.20__ № ___
Надійшло ___________________
                         (кількість бланків)
серії ______ з № ______________
до №________________________

№ з/п

серія і номер паспорта

дата оформлення паспорта

прізвище, ім’я та по батькові особи, якій оформлено паспорт

__________
* До графи „Примітки” вносяться номери актів про знищення пошкоджених паспортів або листів про повернення виробнику дефектних бланків паспортів.Додаток 6
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ЖУРНАЛ
обліку вклеювання фотокарток у паспорт громадянина України у зв’язку з досягненням особою 25 або 45 років

№ з/п

Дата вклеювання фотокартки

Прізвище, ім’я та по батькові

Серія і номер паспорта

Ким і коли видано паспорт

Дата і номер повідомлення про вклеювання фотокартки

Примітки*
__________
* До графи „Примітки” вносяться дані про повернення повідомлень для з’ясування причин розбіжностей.Додаток 7
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ПОВІДОМЛЕННЯ
про вклеювання фотокартки


Додаток 8
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ЗАЯВА
про втрату або викрадення паспортаДодаток 9
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про втрату або викрадення паспорта

№ з/п

Дата реєстрації

Прізвище, ім’я та по батькові заявника

Місце проживання

Дата закінчення розгляду

Серія, номер і дата видачі нового паспорта

ПриміткиДодаток 10
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України


Начальникові ________________________
                                 (найменування територіального
____________________________________
підрозділу Державної міграційної служби України) ____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання ____________________________________
                                       заявника)

ЗАЯВА

Прошу видати тимчасове посвідчення громадянина України, що підтверджує мою особу, на час розгляду моєї заяви про втрату або викрадення (зайве закреслити) паспорта.

___ ____________ 20__ року

__________________
(підпис)

Видано тимчасове посвідчення від ____________ 20__ року № _____.Додаток 11
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ,
що підтверджує особу громадянина України


Додаток 12
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ЗАПИТ


Додаток 13
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ВІДПОВІДЬДодаток 14
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв про оформлення реєстрації місця проживання/перебування бездомних осіб

__________________________________________________________________________
(назва територіального підрозділу)

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата та місце народження

Дата та номер посвідчення про взяття на облік

Паспортні дані

Місцезнаходження закладу

Строк реєстрації місця перебування з __ по ____

Дата здійснення реєстрації місця проживання

Примітки


Додаток 15
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ВИСНОВОК
за заявою про втрату паспорта


Додаток 16
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ДОВІДКАДодаток 17
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ЖУРНАЛ
обліку тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові особи, що отримала тимчасове посвідчення

№ тимчасового посвідчення

Дата видачі

Підпис особи

Відмітка про повернення тимчасового посвідчення особою, що його отримала


Додаток 18
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

АКТ
встановлення особи


Додаток 19
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ВИСНОВОК
за результатами проведення процедури встановлення особи


Додаток 20
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 21
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 22
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

АКТ


Додаток 23
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

АКТ


Додаток 24
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

НАКЛАДНАДодаток 25
до Порядку оформлення і видачі
паспорта громадянина України

КНИГА
прибутків і видатків бланків паспортів

ПРИБУТКИ

ВИДАТКИ

№ з/п

номер і дата прибуткової накладної

від кого надійшли бланки

кіль- кість

серія

номери

примітки

№ з/п

номер і дата прибуткової накладної

найменування органу служби, якому відпущено бланки паспортів

кіль- кість

серія

номери

приміткивгору