Документ z1086-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0036-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
22.08.2011 N 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2011 р.
за N 1086/19824

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1329 ( z0036-17 ) від 21.12.2016 }

Про затвердження Змін до Інструкції
з питань діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС (зі змінами)

Відповідно до Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ), Закону України від 5 липня 2011 року
N 3565-VI ( 3565-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо усунення надмірного державного регулювання у
сфері автомобільних перевезень" та з метою приведення
нормативно-правових актів у відповідність до законодавства у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з питань діяльності
підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС (зі
змінами), затвердженої наказом МВС від 27.03.2009 N 111
( z0576-09 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.06.2009 за N 576/16592 (із змінами), що додаються.
2. Управлінню Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта
міліції Попкова С.Є.
4. Цей наказ надіслати за належністю.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
22.08.2011 N 618
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2011 р.
за N 1086/19824

ЗМІНИ
до Інструкції з питань діяльності підрозділів
дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС (зі змінами),
затвердженої наказом МВС України
від 27.03.2009 N 111
( z0576-09 )

1. У главі 7: пункт 7.3 викласти в такій редакції: "7.3. Зупиняти транспортні засоби лише в разі: порушення
правил дорожнього руху водіями; відсутності номерного знака на
транспортному засобі або наявності номерного знака, який не
відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому
для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не
дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані
двадцяти метрів; наявності ознак, що свідчать про технічну
несправність транспортного засобу; наявності даних, що свідчать
про причетність транспортного засобу, його водія, пасажирів або
вантажу до вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи
адміністративного правопорушення; перебування транспортного засобу
в розшуку; наявності даних про використання транспортного засобу з
протиправною метою; необхідності опитування водія чи пасажирів про
обставини вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи
адміністративного правопорушення, свідками якого вони є або могли
бути; необхідності залучення водія транспортного засобу для
надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або працівникам
міліції чи як свідка при оформленні протоколів про адміністративні
правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних пригод;
проведення цільових заходів (операції, відпрацювання, оперативні
плани) для перевірки документів на право користування і керування
транспортним засобом, документів на транспортний засіб; виконання
рішень про обмеження чи заборону руху, прийнятих уповноваженими на
це державними органами; якщо спосіб закріплення вантажу на
транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників
дорожнього руху; порушення визначеного порядку встановлення і
використання на транспортному засобі спеціальних світлових або
звукових сигнальних пристроїв. Оглядати транспортні засоби,
перевіряти у водіїв посвідчення водія та реєстраційні документи на
транспортний засіб, наявність поліса обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, (страхового сертифіката "Зелена картка"), у випадках,
передбачених законодавством, ліцензійної картки на транспортний
засіб, а в разі спільних з іншими службами ОВС заходів -
відповідність вантажів, що перевозяться, товарно-транспортним та
іншим документам. Перевіряти транспортні засоби за базами даних
автоматизованих інформаційно-пошукових систем Державтоінспекції
МВС і в передбачених законодавством випадках доставляти ці
транспортні засоби, документи та вантажі до територіальних ОВС для
прийняття рішення згідно зі статтею 97 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 )."; пункт 7.5 викласти в такій редакції: "7.5. Забезпечувати направлення на медичний огляд водіїв за
наявності підстав вважати, що вони перебувають у стані
алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом
лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
(далі - стан сп'яніння), згідно з ознаками такого стану,
установленими пунктами 1.3, 1.4 глави 1 Інструкції про виявлення у
водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи
іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських
препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої
наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства
охорони здоров'я України від 09.09.2009 N 400/666 ( z0931-09 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.10.2009 за
N 931/16947, та проведення огляду водія транспортного засобу з
метою виявлення стану алкогольного сп'яніння із застосуванням
спеціальних технічних засобів, перелік яких визначено пунктом 3
Переліку технічних засобів, що використовуються в підрозділах
Державтоінспекції МВС для виявлення та фіксування порушень правил
дорожнього руху, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 01.03.2010 N 33 ( z0262-10 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.03.2010 за N 262/17557,
затримувати, відстороняти від керування транспортними засобами
осіб, які перебувають у стані сп'яніння, а також тих, які не мають
посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний
засіб, тимчасово затримувати транспортний засіб шляхом блокування
або доставляння його для зберігання на спеціальний майданчик чи
стоянку (якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво
перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою
спеціального автомобіля - евакуатора, тимчасово вилучати
посвідчення водія транспортного засобу та ліцензійну картку на
транспортний засіб."; у пункті 7.10 слова "що не пройшли державного технічного
огляду" замінити словами "що підлягають обов'язковому технічному
контролю, але не пройшли його".
2. У главі 9: у пункті 9.2 слова "обов'язкових норм щоденного виставлення
нарядів ДПС та виходу на лінію патрульних автомобілів і
мотоциклів" замінити словами "місць концентрації
дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок
дорожньо-шляхової мережі"; у пункті 9.4 слова "при цьому несення служби нарядом
здійснюється на службовому транспортному засобі Державтоінспекції
з увімкненими спеціальними світловими сигнальними пристроями
синього кольору для профілактики та попередження порушень ПДР"
виключити.
3. У пункті 13.1 глави 13: підпункт 13.1.2 виключити. У зв'язку з цим підпункти 13.1.3-13.1.12 вважати
пунктами 13.1.2-13.1.11 відповідно; підпункт 13.1.2 викласти в такій редакції: "13.1.2. Відсутності номерного (них) знака (ів) на
транспортному засобі або наявності номерного знака, який не
відповідає встановленим вимогам, закріплений у не встановленому
для цього місці, закритий іншими предметами чи забруднений, що не
дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані
двадцяти метрів."; підпункт 13.1.4 викласти в такій редакції: "13.1.4. Наявність даних, що свідчать про причетність
транспортного засобу, його водія, пасажирів або вантажу до
вчинення дорожньо-транспортної пригоди, злочину чи
адміністративного правопорушення"; підпункт 13.1.5 викласти в такій редакції: "13.1.5. Перебування транспортного засобу в розшуку,
наявність даних про використання транспортного засобу з
протиправною метою"; підпункт 13.1.7 викласти в такій редакції: "13.1.7. Необхідність залучення водія транспортного засобу
для надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або
працівникам міліції чи як свідка при оформленні протоколів про
адміністративні правопорушення чи матеріалів дорожньо-транспортних
пригод"; підпункт 13.1.8 викласти в такій редакції: "13.1.8. Проведення цільових заходів (операції,
відпрацювання, оперативні плани) для перевірки документів на право
користування і керування транспортним засобом, документів на
транспортний засіб; підпункт 13.1.10 викласти в такій редакції: "13.1.10. Якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному
засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху".
4. Главу 14 доповнити пунктами 14.3 та 14.4 такого змісту: "14.3. Зупинка транспортного засобу правопорушника для
припинення порушень правил дорожнього руху під час руху патрульним
автомобілем повинна здійснюватись з використанням спеціальних
звукових та світлових пристроїв з дотриманням заходів безпеки. 14.4. У місцях де зупинка транспортного засобу може створити
перешкоду у русі чи аварійну обстановку, інформація про порушення
ПДР з приладу фото- відео фіксації каналами зв'язку передається на
найближчий стаціонарний пост ДПС ДАІ де автомобіль правопорушника
зупиняється та до особи, що допустила порушення вживаються заходи
у порядку згідно з чинним законодавством."; У зв'язку з цим пункти 14.3-14.5 вважати пунктами 14.5-14.7
відповідно; у пункті 14.5 слово "передачу" замінити словом
"пред'явлення".
5. Пункт 15.8 глави 15 після слова "водіями" доповнити словом
"оперативних".
6. У пункті 20.3 глави 20 слова "в якій постраждали люди"
виключити.
7. Додаток 7 виключити.
Заступник начальника
УДАІ МВС України
полковник міліції А.С.Павловськийвгору