Документ z1085-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
14.10.2010 N 211
( z1084-10 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2010 р.
за N 1085/18380

ЗМІНИ
до Порядку фінансування витрат роботодавця
на професійну перепідготовку або підвищення
кваліфікації працівників, щодо яких є загроза
вивільнення у зв'язку з реорганізацією
або перепрофілюванням підприємства, тимчасовим
припиненням виробництва, за умови збереження
за працівниками місця роботи
( z0245-09 )

1. У розділі III: у пункті 3.1 слова "на дату подання письмової заяви не мають
заборгованості перед Фондом" замінити словами та цифрою
"на 1 число місяця, в якому звернувся роботодавець, не мають
заборгованості по сплаті внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; у пункті 3.2 слова "страхових внесків до Фонду" замінити
словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування"; у пункті 3.3 слова "в нього" виключити, слова та цифри "не
менше 24 місяців та про відсутність на дату звернення
заборгованості перед Фондом" замінити словами та цифрами "та/або
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування не менше 24 місяців та про відсутність заборгованості
щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 1 число
місяця, в якому звернувся роботодавець"; у абзацах першому та третьому пункту 3.4 слова "внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" замінити словами "єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування"; у пункті 3.5 слова "внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" замінити словами
"єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування"; у пункті 3.7: у абзаці першому слова "на дату подання письмової заяви"
виключити; у абзаці третьому після слів "на випадок безробіття"
доповнити словами "та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування"; абзац четвертий викласти у такій редакції: "має на 1 число місяця, в якому звернувся, заборгованість по
сплаті внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також
заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів).".
2. У розділі IV у пункті 4.8 слова "внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" замінити словами "єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування".
Начальник управління організації
надання соціальних послуг
Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Сухомлинвгору