Документ z1085-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.03.2018, підстава - z0194-18

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
13.09.2007 N 221
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2007 р.
за N 1085/14352
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 93 ( z0194-18 ) від 26.01.2018 }
Про внесення змін до Переліку
продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні

Відповідно до статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України
від 10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і
сертифікацію", Положення про Державний комітет України з питань
технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом
Президента України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ),
Н А К А З У Ю:
1. Унести до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту
України від 01.02.2005 N 28 ( z0466-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 466/10746 (із
змінами), такі зміни:
1.1. У розділі 1 "Електропобутове та аналогічне обладнання і
комплектувальні вироби": у пункті 1.1: назву позиції "Санітарно-гігієнічні прилади" замінити на
"Побутові прилади"; позицію "електросушарки для взуття" виключити.
1.2. У розділі 4 "Апаратура радіоелектронна побутова": у пункті 4.1 графу 5 доповнити словами та цифрами "крім 8519
99 18 00, 8520 32 50 00, 8520 33 90 00 професійного (промислового)
призначення"; у пункті 4.4 графу 5 доповнити словами та цифрами "крім 8518
40 99 00, 8518 50 90 00, 8519 99 18 00, 8543 89 95 00 професійного
(промислового) призначення"; у пункті 4.9 слово "відеопроектори" виключити.
1.3. У розділі 14 "Велосипеди, коляски дитячі": у пункті 14.1 слова "велосипеди дорожні для дорослих"
виключити.
1.4. У розділі 26 "Харчова продукція та продовольча
сировина": у графі 3 слово та цифри "ДР-97" замінити на слово та цифри
"ГН 6.6.1.1-130-2006" та доповнити графу словами та цифрами
"ДСанПін 8.8.1.2.3.4-000-2001"; пункт 26.6 виключити; пункт 26.7 виключити; у пункті 26.8 у графі 3 слово та цифри "РСТ УССР 1799-83"
замінити на слово та цифри "ДСТУ 4421:2005"; у пункті 26.9: слово "вершково-рослинне" замінити на слова "спреди та суміші
жирові, масло вершкове з наповнювачами"; у графі 3 слово та цифри
"ГОСТ 37-91" замінити на слова та цифри "ДСТУ 4399:2005", "ДСТУ
4445:2005", "ДСТУ 4592:2006"; у пункті 26.10 у графі 3 слово та цифри "ГОСТ 240-85"
замінити на слово та цифри "ДСТУ 4465:2005" та доповнити графу
словом та цифрами "ДСТУ 4330:2004"; пункт 26.13 виключити; пункт 26.15 виключити; пункт 26.16 виключити; пункт 26.17 виключити; пункт 26.19 виключити; пункт 26.20 виключити; пункт 26.22 після слів "не менше 30 діб" доповнити словами
"крім сухих концентратів, виготовлених із натуральної хлібної
сировини"; пункт 26.23 після слова "ігристі" доповнити словом
"газовані"; графу 3 доповнити словом та цифрами "ДСТУ 4393:2005"; у пункті 26.24 у графі 3 виключити слово та цифри "ГОСТ
12712-80"; у пункті 26.26 у графі 3 слова та цифри "ГОСТ 16131-86, РСТ
УССР 1824-83, РСТ УССР 1840-84" замінити на слова та цифри "ДСТУ
4435:2005", "ДСТУ 4427:2005" та доповнити графу словом та цифрами
"ДСТУ 4591:2006"; у пункті 26.28 у графі 3 слова та цифри "ГОСТ 697-84, ГОСТ
698-84, ГОСТ 5284-84, ГОСТ 9936-76" замінити на слова та цифри
"ДСТУ 4449:2005, ДСТУ 4450:2005"; у пункті 26.29 слово "мате" виключити; у пункті 26.31 у графі 3 слово та цифри "ГОСТ 29148-97"
замінити на слово та цифри "ДСТУ 4394:2005"; пункт 26.36 виключити.
1.5. У розділі 33 "Техніка радіаційна": пункт 33.10 виключити.
2. Установити, що оцінка відповідності продукції, виключеної
з Переліку ( z0466-05 ) цим наказом, може здійснюватись згідно з
чинним законодавством шляхом декларування відповідності або на
бажання виробника (постачальника) шляхом її добровільної
сертифікації.
3. Управлінню технічного регулювання (Сердюков О.Я.) у
п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний і
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Цициліано О.Д.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в
черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика
"Стандарти".
5. Цей наказ набирає чинності через десять днів після
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.
Голова О.С.Шнипко
ПОГОДЖЕНО:  
Перший заступник Міністра
охорони здоров'я України О.М.Орда
Перший заступник Міністра
промислової політики України Д.В.Колєсніков
Заступник Міністра економіки
України В.Т.Пятницький
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра аграрної
політики України С.І.Мельниквгору