Документ z1084-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.10.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ
П О С Т А Н О В А
14.10.2010 N 211
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2010 р.
за N 1084/18379

Про внесення змін до постанови правління Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
від 29.01.2009 N 94 "Про здійснення
профілактичних заходів, спрямованих
на запобігання настанню страхових випадків"

Відповідно до статті 11 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ), пункту 13 Статуту Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд) та з метою приведення актів
правління Фонду у відповідність до вимог Закону України "Про збір
та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування" ( 2464-17 ) правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити:
1.1. Зміни до Порядку фінансування витрат роботодавця на
оплату праці працівників, яких з метою запобігання вивільненню
тимчасово переведено за їх згодою на іншу роботу (до 6 місяців
протягом року) за умови збереження за ними основного місця роботи,
затвердженого постановою правління Фонду від 29.01.2009 N 94
( z0244-09 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
17.03.2009 за N 244/16260, що додаються.
1.2. Зміни до Порядку фінансування витрат роботодавця на
професійну перепідготовку або підвищення кваліфікації працівників,
щодо яких є загроза вивільнення у зв'язку з реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, тимчасовим припиненням
виробництва, за умови збереження за працівниками місця роботи
( z0245-09 ), затвердженого постановою правління Фонду від
29.01.2009 N 94 ( z0244-09 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 17.03.2009 за N 245/16261, що додаються
( z1085-10 ).
2. Виконавчій дирекції Фонду подати постанову правління на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з 01.01.2011.
Голова правління Фонду О.Шевчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Бродський
Президент Спілки орендарів
і підприємців України Віктор Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
загальнообов'язкового
державного соціального
страхування України
на випадок безробіття
14.10.2010 N 211
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2010 р.
за N 1084/18379

ЗМІНИ
до Порядку фінансування витрат роботодавця
на оплату праці працівників, яких з метою запобігання
вивільненню тимчасово переведено за їх згодою на іншу
роботу (до 6 місяців протягом року) за умови
збереження за ними основного місця роботи
( z0244-09 )

1. У абзаці шостому пункту 1.3 розділу I слова "в яких
роботодавець зареєстрований як платник внесків до Фонду"
виключити.
2. У розділі III слова "страхових внесків (збору), що
сплачують роботодавці на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та обов'язкове державне пенсійне страхування,
нараховані на цю частину, а також оплату" замінити словами
"єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, а також оплата".
3. У розділі IV: у абзаці першому пункту 4.3 слова "внесків до Фонду" замінити
словами "єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування"; у пункті 4.5: абзац другий викласти у такій редакції: "відомості про перебування на обліку роботодавця як платника
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування не менше 24 місяців"; у абзаці третьому слова "перед Фондом на дату звернення до
базового центру зайнятості" замінити словами та цифрою "щодо
сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 1 число
місяця в якому звернувся роботодавець"; у пункті 4.8: у абзаці першому слова "на дату подання письмової заяви"
виключити; абзац третій після слів "на випадок безробіття" доповнити
словами "та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування"; абзац четвертий викласти у такій редакції: "має на 1 число місяця, в якому звернувся, заборгованість зі
сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття та/або єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також
заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів).".
4. У пункті 5.2 розділу V: слово "даних" замінити словом "відомостей"; доповнити пункт абзацом другим такого змісту: "Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від
роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з
питань, що виникають під час перевірки.".
5. Пункт 5.4 викласти у такій редакції: "5.4. Центр зайнятості зупиняє фінансування витрат на оплату
праці у разі, якщо роботодавець несвоєчасно подав або не подав
відомості для отримання фінансування, відмовляє або перешкоджає
проведенню перевірки цих відомостей, у ході перевірки виявлено
факти подання роботодавцем центру зайнятості недостовірних
відомостей або порушення порядку використання коштів Фонду. Відновлення фінансування здійснюється у разі, якщо за
результатами перевірки не виявлено порушень умов цього Порядку або
усунено ці порушення.".
Начальник управління організації
надання соціальних послуг
Державного центру зайнятості -
виконавчої дирекції Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття В.Сухомлинвгору