Документ z1082-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2017  № 686


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1082/30950

Про затвердження Порядку в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб

Відповідно до пункту 18 частини першої статті 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статей 23, 24 Закону України «Про державний кордон України», пункту 9 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147, пункту 5 Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 року № 48, з метою впорядкування в’їзду і перебування громадян України та інших осіб у місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби України

Голова Національної поліції України

Т.в.о. Голови Служби безпеки України
генерал-полковникП. Цигикал

С.М. Князєв


В. МаліковЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.08.2017  № 686


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1082/30950

ПОРЯДОК
в'їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає організацію (процедури) пропуску для в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень (далі - лінія прикордонних інженерних споруджень), громадян України та інших осіб з метою забезпечення дотримання режиму державного кордону та прикордонного режиму.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, визначені в Положенні про прикордонний режим, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147.

3. Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється відповідно до вимог статей 23, 24 Закону України «Про державний кордон України» та пункту 9 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147.

4. Часові показники пропуску і перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень (далі - часові показники пропуску і перебування), спеціальні місця, через які здійснюється пропуск осіб (далі - місця пропуску), та їх нумерація визначаються органом охорони державного кордону за погодженням з місцевими державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування або у випадках, установлених Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», - з військово-цивільними адміністраціями.

Часові показники пропуску і перебування визначаються щороку станом на 01 квітня і 01 листопада. У разі звернення місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування або військово-цивільних адміністрацій часові показники пропуску і перебування можуть змінюватися в інший період з урахуванням регіональних особливостей.

Обладнання та позначення на місцевості, а також відкриття місць пропуску та їх закриття здійснюється органом охорони державного кордону.

5. Відомості про розташування місць пропуску та часові показники пропуску і перебування, порядок перебування осіб за лінією прикордонних інженерних споруджень опубліковуються в засобах масової інформації.

6. Купання, рибальство, випас худоби, а також обладнання і використання місць для цього за лінією прикордонних інженерних споруджень здійснюються відповідно до законодавства.

ІІ. Документи для пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень

1. Пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється за перепусткою, форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку (далі - перепустка).

2. Для здійснення аматорського або спортивного рибальства, колективного або індивідуального випасання худоби в місцях, визначених і обладнаних відповідно до законодавства, користування самохідними і несамохідними суднами, іншими плавзасобами (крім суден флоту рибної промисловості) на прикордонних водних об’єктах, якщо це передбачено міжнародними договорами та законодавством України, за лінію прикордонних інженерних споруджень пропускаються громадяни України за пред’явлення перепустки і документа, що посвідчує особу.

3. При здійсненні господарської діяльності, промислового рибальства або здійснення туристичних подорожей, якщо це передбачено міжнародними договорами та законодавством України, пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється за пред’явленням перепустки та документів, що підтверджують право на здійснення такої діяльності, а також:

для громадян України - документа, що посвідчує особу;

для іноземців та осіб без громадянства - документа, що посвідчує особу та документа, що підтверджує законність їх перебування на території України.

4. Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень осіб, які не досягли 16 років, здійснюється у виняткових випадках за перепусткою, передбаченою пунктом 1 цього розділу, і свідоцтвом про народження або паспортним документом цієї особи в супроводі одного із батьків (опікуна, піклувальника) або особи, уповноваженої одним із батьків (опікуном, піклувальником) на супровід за лінію прикордонних інженерних споруджень, або відповідного представника установи чи організації, де навчаються або відпочивають ці особи.

Пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень супроводжуючих осіб здійснюється за перепусткою і документами, передбаченими пунктами 1, 3 цього розділу, а також документами, що підтверджують батьківство (опіку, піклування), або оформленим у встановленому порядку дозволом (зобов’язанням) від одного із батьків (опікуна, піклувальника) чи установи, організації на їх супровід.

ІII. Підстави для заборони або тимчасового обмеження пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень

1. За потреби орган охорони державного кордону може запроваджувати додаткові тимчасові обмеження на пропуск і перебування за лінією прикордонних інженерних споруджень у порядку, визначеному законодавством.

2. Забороняється пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень осіб:

1) поза встановленими місцями пропуску, за винятком випадків, пов’язаних із надзвичайними ситуаціями та їх наслідками;

2) за відсутності документів на право пропуску, визначених розділом ІІ цього Порядку;

3) за відсутності відомостей щодо особи в списку, що подаються до органу охорони державного кордону, або необхідних даних у перепустці;

4) за відсутності письмового розпорядження органу охорони державного кордону щодо пропуску особи за особистим зверненням;

5) які не досягли 16 років. У виняткових випадках такі особи можуть бути пропущені в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІІ цього Порядку;

6) у разі якщо за інформацією правоохоронних органів особа перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення;

7) під час проходження туристичними маршрутами без відповідного провідника та поза встановленими і погодженими органом охорони державного кордону маршрутами;

8) у темну пору доби, крім випадків виконання в установленому законодавством порядку завдань, передбачених підпунктами 2-6 пункту 3 цього розділу.

3. Пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень може бути тимчасово обмежено:

1) якщо є підстави вважати, що особа перебуває в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння згідно з ознаками такого стану, передбаченими законодавством;

2) під час проведення розвідувальних, контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів згідно із законами України;

3) у разі проведення антитерористичної операції, заходів територіальної оборони, введення воєнного або надзвичайного стану;

4) у разі збройної агресії, виникнення прикордонних інцидентів або конфліктів;

5) під час виявлення порушень вимог законодавства щодо збереження природних ресурсів, додержання правил промислової та іншої діяльності, охорони довкілля;

6) у разі надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру, проведення карантинних або профілактичних заходів.

IV. Порядок розгляду звернень і списків осіб та оформлення перепусток для пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень

1. Прийняття рішення щодо пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється на підставі поданих особами звернень (далі - особисті звернення) або списків осіб, поданих місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, суб’єктами господарювання до органу охорони державного кордону.

2. Порядок подання та розгляду органом охорони державного кордону особистих звернень щодо пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень визначається Законом України «Про звернення громадян».

3. Списки осіб із зазначенням (у разі потреби) транспортних засобів, що використовуватимуться за лінією прикордонних інженерних споруджень, пропонується складати за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, і надсилати до органу охорони державного кордону на початку поточного року, але не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати пропуску.

4. В особистих зверненнях і супровідних листах до списків осіб обов’язково зазначаються строк, протягом якого пропонується пропуск, і підстави для такого пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень. Такий строк не може перевищувати одного календарного року.

5. Особисті звернення і списки осіб, передбачені пунктом 1 цього розділу, реєструються в установленому порядку в підрозділі документального забезпечення органу охорони державного кордону.

6. Розгляд особистих звернень і списків осіб проводиться за резолюцією начальника органу охорони державного кордону уповноваженими посадовими особами цього органу, у разі потреби також за участю посадових осіб підрозділу охорони державного кордону, на ділянці якого планується пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень. За результатами розгляду начальник органу охорони державного кордону приймає рішення щодо пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень.

7. На підставі прийнятого начальником органу охорони державного кордону рішення щодо списків осіб уповноваженою посадовою особою органу охорони державного кордону в розділі списку «Службові відмітки» робиться відмітка:

1) відносно осіб, щодо яких відсутні підстави для заборони або тимчасового обмеження пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, - «Дозволено»;

2) відносно осіб, щодо яких є підстави для заборони пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, - «Заборонено»;

3) у випадках, передбачених підпунктами 2-6 пункту 3 розділу ІІІ цього Порядку, - «Обмежено».

Результати розгляду списків осіб затверджуються начальником органу охорони державного кордону шляхом власноручної позначки «Затверджую» у правому верхньому куті першого аркуша всіх примірників списку осіб, а також завіряються його особистим підписом і гербовою печаткою цього органу.

8. За результатами розгляду особистих звернень уповноваженою особою органу охорони державного кордону опрацьовується проект відповіді та подається на підпис начальнику органу охорони державного кордону.

9. Результати розгляду особистих звернень і списків осіб, у тому числі причини заборони або тимчасового обмеження, доводяться до суб’єктів звернення в порядку, установленому Законом України «Про звернення громадян».

10. Оформлення перепусток для пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється підрозділом охорони державного кордону, на ділянці відповідальності якого планується пропуск, на підставі письмового розпорядження органу охорони державного кордону, у якому зазначаються відомості про осіб, які звернулися з особистим зверненням, а в разі подання списків осіб додається один примірник затвердженого списку.

Письмове розпорядження на оформлення перепусток і списки осіб реєструються в діловодстві підрозділу охорони державного кордону і зберігаються в окремій справі.

11. Для оформлення перепусток начальник підрозділу охорони державного кордону визначає уповноважену посадову особу цього підрозділу. У перепустці зазначаються мета пропуску, район і дозволений строк перебування (період і час доби), протягом якого здійснюватиметься пропуск, термін дії перепустки.

Перепустка засвідчується особистим підписом начальника підрозділу охорони державного кордону або особою, яка його заміщує, та скріплюється печаткою цього підрозділу. Перепустки видаються на строк не більше ніж один рік.

12. Облік перепусток ведеться в окремому журналі за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку, який зшивається, нумерується, скріплюється печаткою, вноситься до номенклатури справ підрозділу охорони державного кордону і зберігається в установленому порядку.

13. Перепустки видаються уповноваженою особою підрозділу охорони державного кордону особисто кожній особі за пред’явлення документів, зазначених у пункті 3 розділу ІІ цього Порядку, або уповноваженій нею особі, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

V. Порядок пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень

1. Пропуск осіб і транспортних засобів за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється лише в місцях пропуску на ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону, що видав перепустку.

2. Пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється після інформування підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого провадитиметься діяльність, із зазначенням початку, строку та району (місця) її провадження, часу і пропозиції щодо місця пропуску, кількості осіб та орієнтовного часу, необхідного на її провадження.

Інформування щодо необхідності пропуску з метою здійснення діяльності, передбаченої пунктом 2 розділу ІІ цього Порядку, здійснюється письмово за 24 години, але не пізніше ніж за 3 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти, або засобами електрозв’язку на службовий телефон чергового підрозділу охорони державного кордону.

Інформування щодо необхідності пропуску з метою провадження діяльності, передбаченої пунктом 3 розділу ІІ цього Порядку, здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

3. Пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень та у зворотному напрямку здійснюється прикордонним нарядом за рішенням начальника підрозділу охорони державного кордону.

4. Члени громадських формувань з охорони державного кордону можуть перебувати за лінією прикордонних інженерних споруджень лише у складі прикордонних нарядів, при виконанні статутних завдань під час участі в охороні державного кордону за наявності посвідчення і пов’язки члена громадського формування.

5. Відповідно до плану охорони державного кордону у визначений час прикордонний наряд здійснює відкриття місця пропуску, після чого здійснюється пропуск осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень за документами, передбаченими розділом ІІ цього Порядку, здійснюючи їх перевірку на дійсність і належність пред’явникові, а також відповідність один одному.

6. У разі виявлення під час пропуску осіб за лінію прикордонних інженерних споруджень підстав для заборони або тимчасового обмеження такого пропуску, передбачених пунктами 2, 3 розділу IІІ цього Порядку, старший прикордонного наряду з використанням засобів електрозв’язку доповідає про виявлені обставини начальнику підрозділу охорони державного кордону.

За наявності підстав передбачених пунктами 2 і 3 розділу IІІ цього Порядку, начальник підрозділу охорони державного кордону приймає рішення про відмову в пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, яке набирає чинності невідкладно й оголошується особі старшим прикордонного наряду в місці пропуску.

Рішення про відмову в пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень невідкладно після прийняття й оголошення особі оформляється в підрозділі охорони державного кордону у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку, які зберігаються у відокремленій справі підрозділу охорони державного кордону.

7. Особа, якій відмовлено в пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, отримує один примірник прийнятого щодо неї рішення безпосередньо в підрозділі охорони державного кордону з підтвердженням факту його отримання шляхом підписання цією особою обох примірників рішення.

8. Після усунення обставин, які стали підставою для відмови особі в пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, такій особі за наявності документів, передбачених розділом ІІ цього Порядку, і відсутності інших підстав для заборони або тимчасового обмеження такого пропуску, передбачених пунктами 2, 3 розділу IІІ цього Порядку, надають дозвіл на пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень.

9. Відомості щодо осіб, яким надано дозвіл на пропуск за лінію прикордонних інженерних споруджень або відмовлено в установленому порядку в наданні такого дозволу, передаються із зазначенням причин (у разі відмови) службовою особою прикордонного наряду засобами електрозв’язку черговому підрозділу охорони державного кордону, який заносить відповідні дані до журналу (додаток 5).

10. У разі коли особі дозволено перебувати за лінією прикордонних інженерних споруджень у межах ділянки відповідальності двох або більше підрозділів охорони державного кордону, після здійснення пропуску особи черговий підрозділу, на ділянці відповідальності якого було здійснено пропуск, інформує про це чергового підрозділу, на ділянці відповідальності якого відповідно до виданої перепустки може перебувати особа, та передає необхідні відомості про неї.

11. Під час пропуску прикордонним нарядом оглядається сільськогосподарська техніка, інші транспортні засоби та механізми тощо, у тому числі гужовий транспорт, на предмет виявлення осіб, які намагаються незаконно потрапити за лінію прикордонних інженерних споруджень, а також з метою недопущення випадків здійснення незаконного переміщення товарів поза встановленими пунктами пропуску через державний кордон.

Старшим прикордонного наряду під час пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень здійснюється інструктаж осіб щодо правил поведінки поблизу державного кордону, а також щодо порядку інформування підрозділу державного кордону про виявлення ознак правопорушення.

При виявленні ознак правопорушення прикордонний наряд діє відповідно до законодавства.

12. Місця пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень, стан шлагбаумів та контролюючих засобів у цих місцях перевіряються всіма прикордонними нарядами, які рухаються по ділянці відповідальності підрозділу охорони державного кордону.

13. Начальник підрозділу охорони державного кордону організовує контроль за особами, які перебувають за лінією прикордонних інженерних споруджень, та своєчасним їх поверненням до закриття місця пропуску.

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


С.Є. Житняк


Додаток 1
до Порядку в’їзду і перебування
в місцевості, яка знаходиться
між державним кордоном і лінією
прикордонних інженерних споруджень,
громадян України та інших осіб
(пункт 1 розділу ІІ)

ПЕРЕПУСТКА


Додаток 2
до Порядку в’їзду і перебування
в місцевості, яка знаходиться
між державним кордоном і лінією
прикордонних інженерних споруджень,
громадян України та інших осіб
(пункт 3 розділу IV)

СПИСОК
осіб, транспортних засобів для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень


Додаток 3
до Порядку в’їзду і перебування
в місцевості, яка знаходиться
між державним кордоном і лінією
прикордонних інженерних споруджень,
громадян України та інших осіб
(пункт 12 розділу IV)

ЖУРНАЛ
обліку перепусток для пропуску за лінію прикордонних інженерних споруджень


Додаток 4
до Порядку в’їзду і перебування
в місцевості, яка знаходиться
між державним кордоном і лінією
прикордонних інженерних споруджень,
громадян України та інших осіб
(пункт 6 розділу V)

РІШЕННЯ
про відмову в пропуску в місцевість, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень


Додаток 5
до Порядку в’їзду і перебування
в місцевості, яка знаходиться
між державним кордоном і лінією
прикордонних інженерних споруджень,
громадян України та інших осіб
(пункт 9 розділу V)

ЖУРНАЛ
обліку осіб, пропущених за лінію прикордонних інженерних спорудженьвгору