Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки
Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок від 13.07.20161161
Документ z1081-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2016  № 1161


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2016 р.
за № 1081/29211

Деякі питання ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Уповноважити науковий метрологічний центр – державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів” (далі – ДП “Укрметртестстандарт”) на ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки (далі – Реєстр).

3. ДП “Укрметртестстандарт” забезпечити:

формування та ведення Реєстру;

зберігання до 01 січня 2019 року інформації про затверджені типи засобів вимірювальної техніки, унесені в установленому порядку до набрання чинності Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність” до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22 серпня 2005 року № 218 “Про затвердження Положення про Державний реєстр засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2005 року за № 1009/11289;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 жовтня 2014 року № 1181 “Про внесення зміни до пункту 4.1 Положення про Державний реєстр засобів вимірювальної техніки”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2014 року за № 1314/26091.

5. Департаменту технічного регулювання в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший
віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. КубівЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
13.07.2016  № 1161


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2016 р.
за № 1081/29211

ПОРЯДОК
ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування та ведення Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки (далі – Реєстр).

2. Реєстр є електронною базою даних, що містить відомості про затверджені типи засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ).

3. Формування та ведення Реєстру забезпечуються науковим метрологічним центром – державним підприємством "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (далі – ДП "Укрметртестстандарт") шляхом унесення відомостей про затверджені типи ЗВТ та доповнень до них.

4. ДП "Укрметртестстандарт" забезпечує оприлюднення Реєстру на своєму веб-сайті.

Інформація в Реєстрі є відкритою і загальнодоступною та розміщується у форматі, придатному для роздрукування.

5. Реєстр ведеться державною мовою.

6. ДП "Укрметртестстандарт" забезпечує відповідність даних, що вносяться до Реєстру, відомостям, зазначеним у документах, на підставі яких здійснюється їх унесення.

7. ДП "Укрметртестстандарт" здійснює комплекс програмних, технічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться в Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

ІІ. Формування та ведення Реєстру

1. Унесенню до Реєстру підлягають типи ЗВТ, затверджені призначеними органами з оцінки відповідності.

2. ДП "Укрметртестстандарт" уносить до Реєстру відомості про затверджений тип ЗВТ на підставі наданих засобами електронного зв’язку призначеним органом з оцінки відповідності, що затвердив цей тип, копій таких документів:

сертифіката перевірки типу ЗВТ;

додатків та доповнень до сертифіката перевірки типу ЗВТ (за їх наявності).

3. ДП "Укрметртестстандарт" уносить до Реєстру відомості протягом трьох робочих днів з дати їх отримання.

4. До Реєстру вносяться такі відомості:

назва та умовне позначення типу ЗВТ;

найменування та місцезнаходження виробника ЗВТ;

найменування та ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності, що видав сертифікат перевірки типу ЗВТ;

дата видачі та строк дії сертифіката перевірки типу ЗВТ.

5. Унесення типів ЗВТ до Реєстру здійснюється на безоплатній основі.

IІІ. Відповідальні особи

1. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є призначені органи з оцінки відповідності, які надали цю інформацію.

2. Посадові особи ДП "Укрметртестстандарт" є відповідальними за повноту та достовірність унесених відомостей до Реєстру.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткінвгору