Про затвердження форми журналу обліку державної реєстрації іноземних інвестицій
Мінекономрозвитку України; Наказ, Форма типового документа, Журнал від 10.06.2013561
Документ z1079-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.08.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2013  № 561


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2013 р.
за № 1079/23611

Про затвердження форми журналу обліку державної реєстрації іноземних інвестицій

Відповідно до пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2013 року № 139, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму журналу обліку державної реєстрації іноземних інвестицій, що додається.

2. Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства (Коваленко В. М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.М. Прасолов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
10.06.2013  № 561

ЖУРНАЛ
обліку державної реєстрації іноземних інвестицій

№ з/п

Дата надходження документів

Реєстраційний номер та дата реєстрації іноземної інвестиції

Обсяг іноземної інвестиції в іноземній валюті (дол. США, євро) та в грн.

Іноземний інвестор, місцезнаходження

Вид іноземної інвестиції

Форма здійснення іноземної інвестиції

Об’єкт здійснення іноземної інвестиції, місцезнаходження

1

2

3

4

5

6

7

8

Одержувач інформаційного повідомлення (доручення, паспорт, серія, №, ким, коли виданий, підпис)

Відмітка про перереєстрацію іноземних інвестицій (дата письмового повідомлення)

Обсяг іноземної інвестиції, що підлягає анулюванню

Дата анулювання, одержувач інформаційного повідомлення (паспорт, серія, №, ким, коли виданий, підпис)

9

10

11

12

Директор департаменту
інвестиційно-інноваційної
політики та розвитку
державно-приватного
партнерства

В.М. Коваленковгору