Документ z1079-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0037-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2011 N 594
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2011 р.
за N 1079/19817
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1330 ( z0037-17 ) від 21.12.2016 }

Про затвердження Змін до Інструкції
з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС
матеріалів про адміністративні порушення
у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,
затвердженої наказом МВС
від 26.02.2009 N 77

Відповідно до Закону України від 05.07.2011 N 3565-VI
( 3565-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері
автомобільних перевезень" та з метою приведення
нормативно-правових актів МВС України у відповідність до вимог
законодавства Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом
МВС від 26.02.2009 N 77 ( z0374-09 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 24.04.2009 за N 374/16390, що
додаються.
2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити виконання цього наказу територіальними підрозділами
Державтоінспекції МВС.
3. Управлінню Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу
функціональних обов'язків.
5. Цей наказ надіслати за належністю.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Т.в.о. Міністра
генерал-лейтенант міліції С.Є.Попков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
18.08.2011 N 594
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2011 р.
за N 1079/19817

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів
про адміністративні порушення
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху
( z0374-09 )

1. У розділі II:
1.1. У пункті 2.2: слова та цифри "частинами третьою та шостою статті 121"
замінити словами та цифрами "частинами четвертою та сьомою
статті 121"; слова та цифри "частиною другою статті 127-1" замінити словом
та цифрами "статтею 127-1".
1.2. У пункті 2.3: у підпункті 2.3.1 слова та цифри "частинами першою, другою,
четвертою і п'ятою статті 121" замінити словами та цифрами
"частинами першою, другою, третьою, п'ятою і шостою статті 121". у підпункті 2.3.2 слова та цифри "частиною першою
статті 127-1" виключити.
1.3. У пункті 2.5 слова та цифри "частинами третьою та шостою
статті 121" замінити словами та цифрами "частинами четвертою та
сьомою статті 121".
1.4. Абзац перший пункту 2.21 викласти в такій редакції: "2.21. Винесення постанови за вчинення правопорушення,
передбаченого частинами першою, другою, третьою та шостою
статті 121, може здійснюватися за місцем скоєння правопорушення за
наявності відомостей про те, що це порушення не є повторним
протягом року. У разі неможливості встановити повторність
постанова в справі про адміністративне правопорушення на місці
його вчинення не виноситься, а складається тільки протокол про
адміністративне правопорушення, який у п'ятиденний строк
надсилається до підрозділу Державтоінспекції за місцем проживання
правопорушника з метою здійснення перевірки на наявність
повторності правопорушення та вжиття заходів щодо подальшого
розгляду. Після перевірки правопорушник повідомляється про місце
розгляду справи про адміністративне правопорушення.".
2. У розділі IV:
2.1. У пункті 4.1: в абзаці другому слова та цифри "частиною першою
статті 127-1" виключити; в абзаці третьому слова та цифри "частинами першою - п'ятою
статті 121" замінити словами та цифрами "частинами першою, другою,
третьою, п'ятою та шостою статті 121".
2.2. В абзаці п'ятому пункту 4.2 слова "талона про
проходження державного технічного огляду" виключити.
2.3. У пункті 4.3 слова та цифри "частинами першою - шостою
статті 121" замінити словами та цифрами "частинами першою - сьомою
статті 121".
3. У розділі VII друге речення пункту 7.1 виключити.
4. Розділ IX виключити. У зв'язку з цим розділи X-XIV вважати розділами IX-XIII
відповідно.
5. У розділі IX:
5.1. Пункт 9.1 викласти в такій редакції: "9.1. У разі експлуатації транспортного засобу під час
надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів
без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в
рейс одного водія на автобусний маршрут протяжністю понад
п'ятсот кілометрів при здійсненні пасажирських перевезень
працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає
ліцензійну картку на транспортний засіб.".
5.2. У пункті 9.2 слова ", талона про проходження державного
технічного огляду" виключити.
6. У розділі X:
6.1. У пункті 10.5 слова "бланків протоколів про
адміністративне правопорушення" замінити словами "документів
суворого обліку".
6.2. У пункті 10.6 слова "талони про проходження державного
технічного огляду," виключити.
6.3. У пункті 10.7 слова ", талони про проходження державного
технічного огляду" виключити.
6.4. В абзаці другому пункту 10.8 слова ", талонів про
проходження державного технічного огляду" виключити.
6.5. У пункті 10.24 слова "дозволяється здійснювати" замінити
словами "додатково здійснюється".
7. Додаток 14 до Інструкції ( z0374-09 ) виключити. У зв'язку з цим додатки 15-21 вважати додатками 14-20.
Т.в.о. начальника Управління
Державтоінспекції МВС
полковник міліції А.С.Павловськийвгору