Документ z1078-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2018  № 1224


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2018 р.
за № 1078/32530

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

Відповідно до статей 8 і 28 Закону України «Про охорону праці», пунктів 8 і 10 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01 листопада 2004 року № 241 «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2004 року за № 1663/10262 (зі змінами).

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Голова Державної служби України з питань праці

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

Р. ІллічовО. О. Шубін


О. Мірошниченко


Є. Баженков


М. Чечоткін


Г. Плачков

Р.Т. Чернега

У. Супрун

А.Б. Аваков


І. НасаликЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
27 серпня 2018 року № 1224


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2018 р.
за № 1078/32530

НОРМИ
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

І. Загальні положення

1. Ці Норми розроблено відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці», Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137, для забезпечення працівників підприємств електроенергетичної галузі, залучених до робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також робіт, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі - ЗІЗ).

2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і підпорядкування, які виконують роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів, та встановлюють для роботодавця вимоги щодо безоплатної видачі ЗІЗ (тип, вид, захисні властивості) та строки носіння чи використання працівниками, для яких їх використання є обов’язковим під час трудового процесу.

3. У цих Нормах професійні назви робіт (професій, посад) працівників зазначено відповідно до Національного класифікатора України «Класифікація професій» ДК 003-2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 зі змінами (далі - Класифікатор професій).

4. Визначення, що використовуються у цих Нормах, мають такі значення:

загальний - перелік ЗІЗ, що видаються кожному працівнику відповідної професії або посади;

додатковий - додаткові ЗІЗ, що видаються працівнику лише в разі виконання ним окремих видів робіт або в певних умовах;

черговий - ЗІЗ, що закріплені за певними робочими місцями або видаються працівнику на час виконання робіт, де є потреба їхнього застосування, та передаються однією зміною іншій.

5. ЗІЗ мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761.

6. Крім цих Норм, працівники підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що належать до інших видів виробничої діяльності, які не зазначені в цих Нормах, мають забезпечуватися ЗІЗ відповідно до чинного законодавства.

7. Зважаючи на особливості виробництва, з метою посилення захисту працівників роботодавець за погодженням із профспілковою організацією підприємства (уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці за відсутності профспілки) може додатково видавати працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, виготовлені з тканин і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку, та замінювати одні види ЗІЗ на інші за умови, що така заміна не призведе до погіршення їхніх захисних властивостей та умов праці.

8. За контроль та своєчасність забезпечення працівників ЗІЗ відповідають органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

9. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки через свої виборні органи і представників, а за відсутності професійної спілки - уповноважена особа.

10. У разі постійної роботи у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, строки носіння зимових ЗІЗ зменшуються на 12 місяців.

ІІ. Порядок застосування загального та додаткових переліків ЗІЗ

1. Загальні вимоги

1. Керівникам та спеціалістам підрозділів, які зобов’язані за родом своєї діяльності організовувати, контролювати або брати участь у роботах з монтажу, налагодження, технічного обслуговування, ремонту або виконують роботи з бригадами служб, груп та дільниць повітряних ліній, розподільчих мереж, підстанцій та інших виробничих підрозділів, а також виконують оперативне переключення в електроустановках, видаються ЗІЗ, як і працівникам відповідних виробництв (професій), що передбачені в цьому нормативно-правовому акті.

2. Працівникам, які зайняті на роботах, пов’язаних із впливом на їхню шкіру шкідливих виробничих факторів, видаються захисні креми гідрофільної та гідрофобної дії, очисні пасти, регенераційні та відновлювальні креми відповідно до потреб, що встановлені у внутрішніх актах підприємства.

3. Для покращення догляду за черговими ЗІЗ роботодавець має право забезпечити працівників 2 комплектами відповідних ЗІЗ, із подвоєнням строку їхнього носіння.

У разі видачі працівникам одночасно черевиків утеплених та чобіт утеплених строк їхнього носіння збільшується в два рази.

4. За рішенням роботодавця з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника працівникам усіх професій та посад, що передбачені цими Нормами, можуть видаватися додатково такі ЗІЗ (якщо таку видачу не передбачено Нормами):

головні убори (берети, кепки, бейсболки тощо) зі строком носіння до зносу;

сорочки або футболки в кількості 2 одиниці на один рік;

шкарпетки в кількості 6 пар на один рік;

спрей для ніг із протигрибковим ефектом у кількості 100 мл (1 флакон) на 1 місяць (у разі видачі спеціального взуття);

протиопіковий гель у кількості 20 г на 1 рік (у разі виконання вогненебезпечних та вибухонебезпечних робіт);

захисний крем від низьких температур та вітру для відкритих ділянок шкіри в кількості 100 мл на 1 місяць (у разі виконання зовнішніх робіт зимою);

окуляри для захисту від ультрафіолетового випромінювання з терміном використання до зносу;

спеціальні захисні окуляри, що призначені для захисту очей від проявів комп’ютерного зорового синдрому, із терміном використання до зносу (для роботи на персональних електронно-обчислювальних машинах);

захисні окуляри коригувальні за наявності медичних показань із терміном використання до зносу;

індивідуальний засіб для промивання очей (стерильний розчин NaCl 0,9 %) в кількості 200 мл (1 герметично закритий флакон) із терміном використання до зносу (у разі безоплатної видачі окулярів або щитків захисних).

5. Якщо такі ЗІЗ, як жилет сигнальний, страхувальна прив’язь, тримальна прив’язь (запобіжний пояс), діелектричні калоші та рукавички, діелектричні килимки, захисні окуляри (зокрема корегувальні) та щитки, фільтрувальні ЗІЗ органів дихання з протиаерозольними та протигазовими фільтрами, ізолювальні ЗІЗ органів дихання, захисний шолом, підшоломник, каска, наплічники, налокітники, саморятівники, навушники, протишумові вкладиші, світлофільтри, антивібраційні рукавиці або рукавички тощо, не зазначено в цих Нормах, вони можуть бути видані працівникам зі строком носіння до зносу або як чергові на підставі результатів атестації робочих місць за умовами праці, а також з урахуванням умов та особливостей робіт, що виконуються, зокрема в разі виконання робіт на проїзній частині (або поблизу неї). Під час виконання робіт на проїзній частині (або поблизу неї) дороги чи залізниці, у разі визначення місця пошкодження кабельних ліній (далі - КЛ), повітряних ліній (далі - ПЛ), ремонту КЛ і ПЛ та розчищення охоронної зони КЛ, ПЛ їхня видача може передбачатися колективними договорами та угодами.

6. Працівникам, які потребують захисту в умовах, де необхідна підвищена видимість та безпека, замість ЗІЗ, які передбачені цими Нормами, видається спеціальний одяг зі світловідбивними властивостями підвищеної видимості з тими самими строками носіння.

7. Працівникам, які виконують посадові обов’язки в зонах, що заражені радіонуклідами, або які обслуговують технологічне обладнання, що є джерелом іонізуючого випромінювання, у разі неможливості дезактивувати ЗІЗ їх мають замінити новими, незважаючи на строк носіння. На час дезактивації ЗІЗ працівникам видається запасний комплект.

8. Працівникам усіх професій та посад, які зайняті на роботах у вибухонебезпечних умовах, має видаватися спеціальний одяг, що виготовлений із тканин та матеріалів із вогнестійкими антиелектростатичними властивостями.

9. Працівникам усіх професій та посад, що передбачені в розділі «Експлуатація устаткування підземних гідроелектростанцій» цих Норм, які в разі аварійної ситуації можуть опинитися в затоплених приміщеннях, додатково до основних ЗІЗ видаються рятівні жилети та саморятівник зі строком носіння до зносу.

10. За рішенням роботодавця з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника працівникам, яким цими Нормами не передбачена безоплатна видача теплого спеціального одягу, на зовнішніх роботах взимку або для роботи в приміщеннях, що не опалюються, можуть видаватися додатково куртка або костюм для захисту від знижених температур (на 36 міс.), підшоломник під каску утеплений (на 24 міс.), рукавички з полімерним покриттям утеплені (на 3 міс. або до зносу), взуття утеплене (на 24 міс.).

11. Роботодавець з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника встановлює відповідно до цих Норм перелік ЗІЗ від термічних ризиків впливу електричної дуги для відповідних робочих місць, що забезпечують захист працівників від опіків другого ступеня, з урахуванням рівня захисту ЗІЗ від термічного впливу електричної дуги із сумарною граничною величиною спадної енергії, що перевищує фактичну.

12. Роботодавець має право з урахуванням протокольного рішення виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві або профспілкового представника встановлювати норми безоплатної видачі працівникам ЗІЗ, що покращують захист від шкідливих та (або) небезпечних виробничих факторів, які впливають на працівників на робочому місці, а також в особливих температурних умовах або від забруднень.

Ці Норми затверджуються локальними нормативними актами роботодавця на підставі висновків атестації робочих місць за умовами праці та можуть бути внесені до колективного та (або) трудового договору із зазначенням типових норм, порівняно з якими покращується забезпечення працівників ЗІЗ.

13. Засоби для захисту від води та нетоксичних розчинів (костюми, плащі, фартухи) мають виготовлятися з тканини з покриттям ПВХ щільністю не менше ніж 330 г/м-2.

14. Костюм для захисту від ланцюгової пилки повинен мати захисний внутрішній наповнювач із спеціального матеріалу. Захисний наповнювач має розміщуватися на передніх частинах штанів/напівкомбінезона та на рукавах куртки до рівня передпліччя. Костюм має бути сертифіковано згідно з Переліком продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01 лютого 2005 року № 28, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 травня 2005 року за № 466/10746, терміни введення його в експлуатацію має бути встановлено відповідно до вимог ДСТУ EN 381-5:2002, ДСТУ EN 381-11:2006.

15. Тип та ступінь захисту для захисних окулярів, щитків, запобіжних поясів визначаються відповідно до умов праці.

2. Вимоги до роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання

1. Для роботи в мокрому ґрунті і воді видаються додатково чоботи гумові або галоші гумові - чергові, якщо вони не передбачені цими Нормами.

2. Спеціальний одяг, передбачений для роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання, виносити з підприємства не дозволяється.

3. Працівники, що тимчасово залучаються до роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання, а також відвідувачі виробничих приміщень, у яких застосовуються радіоактивні речовини, забезпечуються на час роботи і на час перебування в зазначених виробничих приміщеннях тим же спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ, що й постійні працівники, для чого мають бути в наявності чергові комплекти спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ.

4. Якщо неможливо провести дезактивацію спеціального одягу та ЗІЗ, потрібно негайно їх замінити новими незалежно від термінів носіння.

5. На час дезактивації спеціального одягу та інших ЗІЗ працівникам видається запасний комплект.

6. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ, що видаються працівникам, зайнятим на роботах із радіоактивними речовинами у відкритому вигляді, повинні мати спеціальний розпізнавальний знак.

7. Білизна натільна і шкарпетки бавовняні, передбачені цими Нормами, видаються за умови, якщо потрібне обов'язкове проходження через санпропускник. Усім працівникам, для яких установлений обов'язковий режим санпропускника, видається, крім спеціального одягу, передбаченого цими Нормами, носова хустка з марлі одноразова, а жінкам, окрім того, бюстгальтер із строком носіння на 12 міс.

8. У холодний період року працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання на відкритому повітрі, додатково видаються куртка бавовняна на утепленій підкладці, штани бавовняні на утепленій підкладці та утеплене взуття.

9. Рукавички гумові видаються в разі потреби. Строк їхнього носіння визначається характером роботи. Під час виконання робіт, де передбачається контактування з транформаторним маслом, видаються рукавиці бензомаслостійкі з терміном носіння 2 міс.

10. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами, залежно від характеру і тривалості проведених робіт додатково до рукавичок гумових можуть видаватися бавовняні рукавички-вкладиші.

11. Бавовняні костюми, комбінезони, халати, берети мають виготовлятися з нефарбованого молескіну або молескіну зі спеціальним просоченням, натільна білизна - з нефарбованої бязі, халати мають застібатися ззаду.

ІІІ. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам підприємств електроенергетичної галузі

Таблиця 1

Типовий перелік
професійних назв робіт, які потребують обов'язкового використання ЗІЗ

№ з/п

Код згідно з ДК 003-2010

Професійна назва роботи

Назва ЗІЗ

Строк носіння (місяць або до зносу)

Позначення захисних властивостей (тип, марка) ЗІЗ

1

2

3

4

5

6

1. Експлуатація устаткування атомних електростанцій*

1.1

2111.2

Інженер з управління блоком атомної станції

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

2111.2

Інженер з управління реактором атомної станції

Напівкомбінезон із сорочкою (блузкою)

12

ЗМи

2145.2

Інженер з управління турбіною атомної станції

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

1.2

2146.2

Інженер-технолог з очищення води атомної станції

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

8154

Апаратник блочної знесолювальної установки атомної електростанції

Фартух із полімерних матеріалів

черговий

В

Чоботи гумові

12

В

Рукавички гумові

3

Ву

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Ковпак бавовняний

6

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

При роботі з кислотами і лугами додатково:

Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів

12

К-50

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів та для захисту від знижених температур

36

Тн, К-50

1.3

8161

Оператор спецводоочищення

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Фартух із полімерних матеріалів

черговий

В

Чоботи гумові

12

В

Рукавички гумові

3

Ву

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Ковпак бавовняний

6

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для роботи з кислотами і лугами додатково:

Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів

12

К-50

Для роботи з кислотами і лугами взимку додатково:


Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів та від знижених температур

36

Тн, К-50

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Фартух із полімерних матеріалів

12

В

Черевики шкіряні

12

Мп

1.4

7233.1

Слюсар з ремонту реакторно-турбінного обладнання

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

чергові

В

Окуляри захисні

до зносу

Зп

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Черевики шкіряні

12

Мп

Під час виконання робіт з очищення поверхонь нагріву ємностей теплообмінної апаратури (гідроочистка):Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Білизна натільна

6

Рз

Берет бавовняний

6

Рз

Чоботи гумові

6

РзМиЗ

Рукавички гумові (господарчі)

6

Рз, Вн

Фартух із нагрудником

3

РзВнМиНм

Окуляри захисні закриті

до зносу


Шкарпетки бавовняні

1

ЗП

Рушник

1

Рз

Костюм герметичний поліуретановий спеціального призначення

3

З

1.5

8161

Машиніст блочного щита керування агрегатами (парогенератор-турбіна)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні покриттям

12

Мп

Рукавички з полімерним

1

Ми

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

1.6

8163

Машиніст берегових насосних станцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички гумові

6

Ву

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На вологих роботах додатково: Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів

12

Вн

Шолом під каску

12

ЗМи

Чоботи гумові

12

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

1.7

2149.2

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції; Інженер з розрахунків та режимів (атомні реактори)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

2143.2

Інженер з ремонту і налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

2144.2

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювання атомної електростанції

Боти чи калоші діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Влітку додатково:Туфлі

12

Ми

2. Роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання*

2.1

8322

Водій автотранспортних засобів (спецавтомобіля за одночасного виконання обов’язків дозиметриста)

Комбінезон бавовняний

6

Рз

Білизна натільна

6

Рз

Рушник

1


Берет бавовняний

6

Рз

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

Черевики

6

Рз

Чоботи гумові

12

Рз, Вн

Комбінезон пластикатовий

черговий

Ри

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Водію автомобіля, який водить спецмашину з неопалюваною кабіною

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

2.2


Працівники, безпосередньо зайняті на переносних установках для гамма-дефектоскопії

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Рз

Черевики шкіряні

6

Рз

Берет бавовняний

12

Рз

Рукавиці бавовняні

3

Рз

Ручний захват для ампул

до зносу


7242

Дефектоскопіст рентгеногамма-графування

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри або щиток для обличчя захисні

до зносу


Рушник

1


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

2.3


Працівники, безпосередньо зайняті на стаціонарних установках для рентгеногамма-дефектоскопії

Рушник

1


Халат бавовняний

12

Рз

Берет бавовняний

12

Рз

Рукавиці бавовняні

3

Рз

Ручний захват для ампул

до зносу


Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

7242

Дефектоскопіст рентгеногамма-графування

Респіратор пилозахисний

до зносу

Ев

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу


7243

Лаборант рентгеноспектрального аналізу

Фартух з освинцьованої гуми

12


Чоботи гумові із захисним підноском

до зносу


Окуляри або щиток для обличчя захисні

до зносу

Вн

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24


Окуляри з освинцьованого скла

до зносу

Вн

Костюм для захисту від виробничих забруднень та механічних впливів

12

Туфлі шкіряні

12

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

2.4


Працівники, безпосередньо зайняті виконанням лабораторних або промислових робіт із застосуванням відкритих радіоактивних речовин загальною активністю до 10 мілікюрі і більше

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

3

Рз

Білизна натільна

6

Рз

Берет бавовняний

3

Рз

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

Рушник

1


Напівкомбінезон пластикатовий

черговий

Ри

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

8121

Лаборант спектрального аналізу

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

7241

Лаборант-радіометрист

Черевики

12

Рз

8159

Лаборант хімічного аналізу

Чоботи гумові

чергові

Рз, Вн

7241

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики (електромеханіка)

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри з освинцьованого скла

до зносу


Фартух з освинцьованої гуми

до зносу


2149.2

Інженер-технолог

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

2111.2

Інженер-радіолог

Ручний захват для ампул

12

К-50

2113.2

Інженер-радіохімік

Для роботи з кислотами і лугами додатково:

7243

Дозиметрист

Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів

до зносу

8290

Пробовідбірник

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу


Туфлі

12

Ми

2.5


Працівники, безпосередньо зайняті ремонтом забрудненого радіоактивними речовинами устаткування витяжних шаф, боксів, спецвентиляції

Костюм бавовняний

3

Рз

Білизна натільна

6

Рз

Берет бавовняний

3

Рз

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

Рушник

1


Чоботи гумові

3 або чергові

Рз, Вн

Черевики

6

Рз

Рукавиці брезентові

чергові

Рз

7233

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

Напівкомбінезон пластикатовий

черговий

Ри

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу


7134

Ізолювальник з термоізоляції

Окуляри з освинцьованого скла

до зносу


7233

Слюсар-ремонтник

Фартух з освинцьованої гуми

до зносу


1222.2

Майстер

Костюм для захисту від виробничих забруднень та механічних впливів

12

Окуляри або щиток для обличчя захисні

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

2.6


Працівники, безпосередньо зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання на ядерних реакторах, спецскладах

Костюм бавовняний

6

Рз

Білизна натільна

6

Рз

Берет бавовняний

3

Рз

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

Чоботи гумові

чергові

Рз, Вн

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри з освинцьованого скла

до зносу


2149.2

Інженер-технолог

Фартух з освинцьованої гуми

до зносу


7233

Слюсар-ремонтник

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

8161

Оператор транспортно-технологічного устаткування

Ручний захват для ампул

до зносу


Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

3152

Інженер-інспектор

Рушник

1

Ев

1222.2

Майстер

Черевики

6

Рз

Боти чи калоші діелектричні

до зносу


2.7


Працівники, безпосередньо зайняті ремонтом забрудненого радіоактивними речовинами обладнання спецканалізації, а також безпосередньо зайняті на аварійних роботах

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

3

РЗ

Білизна натільна

6

РЗ

Берет бавовняний

3

РЗ

Шкарпетки бавовняні

1

РЗ

Рушник

1

Рз, Вн

Чоботи гумові

3

Рз

або черевики

6

РЗ, Вн

Рукавички гумові

6

Рз

7233

Слюсар аварійно- відновлювальних робіт

Рукавиці брезентові

чергові

Ри

Напівкомбінезон пластикатовий

черговий


7136

Монтажник санітарно-технічного устаткування

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

1222.2

Майстер

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри з освинцьованого скла

до зносу

Фартух з освинцьованої гуми

до зносу

2.8


Працівники дозиметричних служб, зайняті на роботах з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючого випромінювання

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

6

Рз

Білизна натільна

6

Рз

Берет бавовняний

3

Рз

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

Рушник

1


Рукавиці брезентові

чергові

Рз

2111.2

Інженер-радіолог

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

7243

Дозиметрист

Окуляри з освинцьованого скла

до зносу


3111

Технік-дозиметрист

Фартух з освинцьованої гуми

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн, Р3

Чоботи гумові

чергові

Ри

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

Нарукавники пластикатові

чергові

Респіратор пилозахисний

до зносу

2.9


Працівники, Безпосередньо зайняті обслуговуванням обладнання в зоні, що контролюється

Жилет сигнальний

до зносу

СО

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Білизна натільна

3 6

Рз Рз

Берет бавовняний

3

Рз

7241

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

Рушник

1

Рз, Вн

Чоботи гумові або черевики

3

Рз

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

Напівкомбінезон пластикатовий

6

Ри

7241

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу
Окуляри з освинцьованого скла

до зносу

7241

Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв

Окуляри або щиток для обличчя захисні

до зносу

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти діелектричні

до зносу

Ев

7241

Електромонтер диспетчерського устаткування та телеавтоматики

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

У разі проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:8161

Оператор реакторного відділення

Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Рукавиці теплі

12


Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

2.10


Працівники спецпралень

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

6

Рз

8154

Дезактиваторник

Берет бавовняний

6

Рз

1222.2

Майстер

Шкарпетки бавовняні

0,5

Рз

8264

Оператор пральних машин

Рушник

1


Чоботи гумові

12

Рз, Вн

8264

Машиніст із прання та ремонту спецодягу

Рукавички гумові

1

Рз, Вн

Фартух пластикатовий

черговий

Ри

7136

Слюсар-сантехнік

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

7233

Слюсар-ремонтник

Респіратор пилозахисний

до зносу


9133

Комплектувальник білизни

Окуляри або щиток для обличчя захисні

до зносу
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

2.11


Працівники, зайняті переробкою та захороненням радіоактивних речовин

Комбінезон бавовняний

6

Рз

Білизна натільна

6

Рз

2149.2

Інженер-технолог

Рушник

1


8159

Переробник радіоактивних відходів

Шкарпетки бавовняні

1

Рз

1222.2

Майстер (переробки та захоронення радіоактивного брухту)

Берет бавовняний

6


Рукавички з полімерним покриттям

1

Рз

Черевики шкіряні

12

В

Рукавички гумові

6

Рз, Вн

Пневмокостюм

черговий

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри з освинцьованого скла

до зносу


Фартух з освинцьованої гуми

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Тапочки для проходження через санпропуск

12

На зовнішніх роботах узимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу


Підшоломник утеплений

12

Ми, Тн

Черевики шкіряні утеплені

12

Тн

2.12

4190

Табельник

Халат бавовняний

12

Рз

8333.2

Ліфтер

Берет бавовняний

12

Рз

9411

Комірник, зайнятий у цеховій коморі, та всі працівники у виробничих приміщеннях із радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючиого випромінювання

Галоші гумові

чергові

Рз, Вн

Респіратор пилозахисний

до зносу

Рз, Вн

Рукавички гумові

6

Рз

Рукавички із полімерним покриттям

1

Вн

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24


2.13

9132

Прибиральник виробничих приміщень, постійно зайнятий прибиранням приміщень, у яких проводиться робота з радіоактивними речовинами незалежно від загальної активності

Халат бавовняний

6

Рз

Рушник

1


Черевики

12

Рз

Чоботи гумові

12

Рз, Вн

Рукавички гумові

1

Рз, Вн

Нарукавники пластикатові

чергові

Ри

Респіратор пилозахисний

до зносу

Рз

Рукавички з полімерним покриттям

1

Вн

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24


3. Експлуатація устаткування підземних гідроелектростанцій*

3.1

7241

Електромонтер головного щита керування електростанції

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:

12

Тн

Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

3.2

7241

Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Навушники протишумні або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Чоботи гумові

12

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

3.3

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

3.4

7241

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1


Каска захисна

до зносу

Ми

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп,Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми,Тн

Підшоломник утеплений

12


Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту

12

МпТрНмТн

від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві3.5

8161

Машиніст гідроагрегатів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

3.6

7233

Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

3.7

7241

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Підшоломник термостійкий

24

Тр

Узимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1

до зносу

ЕпЕм

Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3

до зносу

ЕпЕм

Під час виконання робіт, де передбачається контактування з трансформаторним масломРукавиці бензомаслостійкі

2


Під час виконання ремонтних робіт усередині маслонаповненого обладнанняКостюм прогумований

12


3.8

7241

Електромонтер з обслуговування підстанції

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

2149.2

Інженер з ремонту та експлуатації гідротехнічних споруджень

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти діелектричні

12

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:


Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1

18 або до зносу

ЕпЕм

Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3

до зносу

ЕпЕм

3.9

3113

Електрик цеху, електрик дільниці

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

Узимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

3.10

1222.2

Начальник оперативно-експлуатаційної служби

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

3.11

1222.2

Начальник зміни

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

Узимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

3.12

2143.2

Інженер-енергетик служби релейного захисту автоматики, вимірювань та телемеханіки

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

7241

Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту та автоматики

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

3.13

2143.2

Інженер з налагодження удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу


Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний

до зносу


Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТр НмТн

Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1

до зносу

ЕпЕм

Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3

до зносу

ЕпЕм

4. Експлуатація сіркогазоуловлювальних установок*

4.1

7233.2

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

4.2

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання

Костюм для захисту від розчинів кислот і лугів

12

К-50

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

до зносу

Ев

Чоботи гумові

до зносу

В

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від кислот та лугів, від знижених температур

36

К-50, Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТрТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

МпТрНм

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

Тн

5. Експлуатація устаткування електростанції, електричних і теплових мереж, обслуговування споживачів енергії**

5.1

8159

Оператор хімічного цеху електростанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи, Вн

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Рукавички гумові

2

Ву

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Під час виконання робіт із хлорування додатково:Протигаз промисловий

до зносу


Фартух із полімерних матеріалів

6

В

Чоботи гумові

12

В

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.2

8151

Апаратник з приготування хімреагентів СОДВ
(споруди очищення добавленої води)

Костюм для захисту від води та нетоксичних розчинів

12

Кк

Чоботи гумові

12

В

Рукавички сукняні

2

Вн

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Рукавички гумові

2

Ву

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Костюм бавовняний

12

ЗМиВу

Головний убір сукняний

24

Кк

Фартух прогумований із нагрудником

6

ВнКкЩ50

Комбінезон для захисту від хімічної дії (типу ТАЙКЕМ)

В


Комбінезон для захисту від сухих та вологих речовин (типу ТАЙВЕК)

6

КкЩ50

Протигаз промисловий із коробками БКФ та КД

1

ЗВн

Білизна натільна

3

Рз

Щиток захисний

до зносу

Зп

Навушники захисні

до зносу

Зп

Маска захисна (повна) ЗМ

до зносу

Зп

Влітку додатково:Туфлі

12

КкЩ50

Костюм кислотозахисний

36

Тн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

24

Мп, Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

3 або до зносу

Ми, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

12

Тн

Підшоломник утеплений

12

Мп

Черевики шкіряні5.3

8163

Апаратник хімводоочищення електростанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи, Вн

Костюм для захисту від кислот та лугів

12


Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Рукавички гумові

6

Ву

Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий

до зносу

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Під час виконання робіт із хлорування додатково:

Протигаз промисловий

черговий


Фартух із полімерних матеріалів

6

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Черевики шкіряні

12

Мп

5.4

8161

Машиніст блочної системи керування агрегатами (котел-турбіна)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички із полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові або вкладиші протишумові

до зносу

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.5

8161

Машиніст газотурбінних установок

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички із полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.6

8161

Машиніст гідроагрегатів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

чергові

В

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.7

8161

Машиніст енергоблока Старший машиніст

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Черевики шкіряні

12 12

ЗМи Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.8

8162.1

Машиніст котлів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

8162

Старший машиніст котельного устаткування

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Черевики шкіряні

12

Мп

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Костюм для захисту від іскор та теплового випромінювання

36

Тр, Тн

Захисна маска для захисту обличчя від іскор та теплового випромінювання

до зносу

Зп

5.9

8162

Машиніст подавання палива

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Респіратор пилозахисний

до зносу


Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.10

8162

Машиніст парових турбін

Старший машиніст турбінного відділення

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

5.11

8163

Машиніст рибопідіймача

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.12

8162

Машиніст центрального теплового щита керування котлами

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

5.13

8162

Машиніст центрального теплового щита керування паровими турбінами

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

5.14

8162

Машиніст-обхідник з котельного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМиТк

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.15

8162

Машиніст-обхідник з турбінного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.16

8162

Моторист автоматизованого подавання палива

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавиці брезентові

1

Ми

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.17

8162

Моторист багерної (шламової) насосної

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

12

В

Рукавички гумові

3

Вн

Навушники протишумові

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.18

8163

Моторист водоскиду

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи, Вн

Чоботи гумові

12

В

Рукавички брезентові

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

5.19

8161

Моторист з прибирання устаткування електростанцій

Під час виконання робіт із прибирання пилу та попелу в котельних цехах:

Комбінезон для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавиці брезентові

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

5.20

8162

Старший машиніст котлотурбінного цеху

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.21

8262

Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.22

8163

Обхідник гідроспоруд

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи, Вн

7241

Пірометрист

Черевики шкіряні

12

Мп

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.23

7241

Електромонтер головного щита керування електростанцією

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТи ТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТи ТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТи ТрЕс Тн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.24

7241

Електромонтер з обслуговування гідроагрегатів машинного залу

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички із полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

12

Ву

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Боти чи калоші діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.25

7241

Електромонтер з обслуговування електроустаткування електростанцій

Начальник зміни

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички із полімерним покриттям

1

Ми

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Боти чи калоші діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТи ТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково:Екранувальних комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1

до зносу

ЕпЕм

Екранувальних комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3

до зносу

ЕпЕм

5.26

7241

Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

7241

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж (з захисту КЛ від корозії)

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Під час виконання капітальних ремонтів РП, ТПРеспіратор газопилозахисний

до зносу


5.27

7241

Електромонтер з обслуговувавння перетворювальних пристроїв

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покритям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Каска захисна

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.28

7241

Електромеханік з обслуговування і ремонту вітроенергетичної установки

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій міслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.29

7241

Електромонтер з випробувань та вимірювань

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

24

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

36

В

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

36

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.30

7241

Електрослюсар з обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Туфлі шкіряні

12

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-БЕв

Рукавички діелектричні

до зносу


На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТи ТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТи ТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТрТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

МпТрНмТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12


5.31

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Навушники або вкладиші протишумові

до зносу


Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Підшоломник термостійкий

24

Тр

Взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.32

7233

Слюсар з обслуговування устаткування електростанцій СОДВ (споруди очищення добавленої води)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

12

В

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Головний убір сукняний

24

Кк

Фартух прогумований із нагрудником

6

ВнКкЩ50

Комбінезон для захисту від хімічної дії (типу ТАЙКЕМ)

В


Комбінезон для захисту від сухих та вологих речовин (типу ТАЙВЕК)

6

КкЩ50

Протигаз промисловий із коробками БКФ та КД

Білизна натільна

1

ЗВн

Навушники захисні

до зносу

Зп

Маска захисна (повна) ЗМ

до зносу

Зп

Влітку додатково:Туфлі

24

Серії 6000S

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищенних температур на термо-стійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.33

7241

Електромонтер з експлуатації електролічильників

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Чоботи гумові

12

В

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.34

7241

Електромонтер з експлуатації розподільчих мереж

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

до зносу

Ми

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Для виконання робіт у заболоченій місцевості:

Чоботи гумові

12

В

Для бензопильників:Костюм для захисту від ланцюгової пилки

черговий

ЗМпВуСо

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.35

9322

Електромонтер з ескізування трас ліній електропередач

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.36

9322

Електромонтер з нагляду за трасами кабельних мереж

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Каска захисна

до зн.


На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.37

7241

Електромонтер з обслуговування підстанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Для виконання робіт у заболоченій місцевості:

Чоботи гумові

12

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Калоші чи боти діелектричні

12


Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.38

7241

Електромонтер з оперативних перемикань у розподільчих мережах

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

7241

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Окуляри захисні

чергові

ЗП

Жилет сигнальний

до зносу

СО

Пояс запобіжний

до зносу


Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Калоші діелектричні

чергові

Ев

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

36

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.39

7241

Електромонтер оперативно-виїзної бригади

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту

36

Тн

від знижених температурЧеревики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.40

9153

Контролер енергонагляду

Під час зняття показань електролічильників у сільській місцевості:Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.41

8161

Оператор головного щита управління вітроенергетичних станцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

5.42

8161

Оператор теплових мереж

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.43

7233

Слюсар з обслуговування теплових мереж

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Чоботи кирзові

12

Мп

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Жилет сигнальний

12

СО

Пояс запобіжний

черговий


На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.44

7233

Слюсар з обслуговування теплових пунктів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Чоботи гумові

чергові

В

Жилет сигнальний

до зносу

СО

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.45

1222.2

Начальник дільниці

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

1222.2

Старший майстер

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

1222.2

Майстер виробничої дільниці

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.46

8163

Наглядач гідротехнічних споруд (старший)

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням

12

Вн

8163

Наглядач гідротехнічних споруд

Черевики шкіряні

12

Мп

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Каска захисна

до зносу


Жилет страхувальний

до зносу


На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.47

6151

Рибовод

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із водовідштовхувальним просоченням

12

Вн

Черевики шкіряні

12

Мп

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Каска захисна

до зносу


Напівкомбінезон рибалки

12

Вн

Жилет страхувальний

до зносу


Окуляри захисні

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.48

2143.2

Інженер з налагоджування удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

5.49

2143.2

Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики електростанцій і мереж

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.50

7244

Електромонтер лінійних споруд електрозв’язку та проводового мовлення

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми, Тн

Плащ для захисту від води

36

Вн

Чоботи гумові

24

В

Окуляри захисні відкриті

до зносу

ЗП

Окуляри захисні закриті з непрямою вентиляцією

до зносу

ЗП

Підшоломник утеплений

24

Тн

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

5.51

7242

Кабельник-спаювальник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми, Тн

Окуляри захисні відкриті

до зносу

ЗП

Окуляри захисні закриті з непрямою вентиляцією

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води

36

Вн

Чоботи гумові

24

В

Підшоломник утеплений

24

Тн

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

5.52

8332

Машиніст крана автомобільного

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

8333

Машиніст крана
(кранівник)

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми, Тн

8111

Машиніст екскаватора

Плащ для захисту від води

36

Вн

8332

Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

Чоботи гумові

24

В

Окуляри захисні від сонця

до зносу

ЗП

Окуляри захисні відкриті

до зносу

ЗП

8333

Машиніст автовишки та автогідропідіймача

Підшоломник утеплений

24

Тн

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

8113

Машиніст бурової установки

Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском

24

Мп, Тн

5.53

1222.2

Начальник

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском

12

Мп

1222.2

Начальник (завідувач) виробничої лабораторії

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми, Тн

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

1222.2

Майстер виробничої служби

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

1222.2

Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій)

Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском

24

Мп, Тн

5.54

2149.2

Інженер з метрології

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми, Тн

Окуляри захисні відкриті

до зносу

ЗП

Підшоломник утеплений

24

Тн

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

5.55

1229.3

Головний інженер-інспектор

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском

12

Мп

Плащ для захисту від води

36

Вн

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми, Тн

Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи шкіряні утеплені із захисним підноском

24

Мп, Тн

5.56

7242

Електромонтер з обслуговування електроустановок

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з бавовняних тканин

12

ЗМи

Черевики шкіряні із жорстким підноском

12

Мп

Спеціальне діелектричне взуття

чергове


Рукавички діелектричні

чергові


Протишумові навушники

до зносу


Респіратор

до зносу


Відкриті захисні окуляри

до зносу


Пояс запобіжний із лямками

черговий


Захисна каска загального призначення

чергова або
до зносу


Рукавички трикотажні

1

Ми

На зовнішніх роботах узимку додатково:Костюм для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин

36

Тн

Черевики шкіряні із високими берцами для захисту від низьких температур або чоботи шкіряні утеплені з жорстким підноском

36

Мп, Тн

Підшоломник утеплений

36

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

5.57

8159

Лаборант хімічного аналізу

Халат для захисту від кислот та лугів зі змішаних тканин

12

К-50

Туфлі жіночі для роботи в закритих приміщеннях

24

Рукавички з полімерних матеріалів для захисту від розчинів кислот, лугів, олій та жирів

2


Рукавички трикотажні

3


Відкриті захисні окуляри або щиток лицьовий

до зносу

Ми

Фартух захисний із синтетичних матеріалів

до зносу

Респіратор

до зносу


Взимку додатково:Куртка для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин

36

Тн

5.58

7214

Слюсар із складання металевих конструкцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з бавовняних тканин

12


Черевики шкіряні із жорстким підноском або чоботи шкіряні з жорстким підноском

12


Рукавички трикотажні

1


Рукавички брезентові

1


Відкриті захисні окуляри

до зносу


Захисна каска загального призначення

до зносу


Протишумові навушники

до зносу


Взимку додатково:Костюм для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин

36


5.59

7215

Стропальник

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин

12


Черевики шкіряні із жорстким підноском

12


Рукавички трикотажні з полімерним покриттям

1


Жилет сигнальний

12


Захисна каска загального призначення

до зносу


Відкриті захисні окуляри

до зносу


Підшоломник

12


Плащ для захисту від води

до зносу


Взимку додатково:Костюм для захисту від низьких температур, загальних виробничих забруднень та механічних впливів із бавовняних тканин

36


Чоботи шкіряні утеплені з жорстким підноском

36


5.60

3119

Старший диспетчер

Костюм ІТП із бавовняних тканин

24

ЗМи

Напівчеревики шкіряні із жорстким підноском

24

Мп

3119

Диспетчер

Захисна каска загального призначення

до зносу


Взимку додатково:Куртка для захисту від низьких температур із бавовняних тканин

36

Тн

6. Ремонт устаткування електростанцій, електричних і теплових мереж

6.1

7241

Електромонтер з ремонту апаратури релейного захисту й автоматики

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

7241

Електромеханік засобів автоматики та приладів технологічного устаткування

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.2

7241

Електромонтер з ремонту вторинної комутації та зв’язку

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Рукавички із полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.3

7241

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

6.4

7241

Електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередач

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Чоботи шкіряні або черевики із захисним підноском

12

Мун50

Рукавиці з ПВХ-крапкою

1


Рукавички з надолонниками

до зносу


Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Маски захисні

чергові


Під час роботи в заболоченій місцевості:Чоботи гумові (заброди)

до зносу

ЗП

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

24

В

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

36 24

Тн Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

6

Ми, Тн

Для виконання робіт з розчищення трас за допомогою бензопил і кущорізів:Костюм для захисту від ланцюгової пилки

24

ЗМпВуСо

Жилет сигнальний

до зносу

СО

Каска захисна з щитком сітковим із кріпленням на касці

до зносу

Захисні навушники з кріпленням на касці та підшоломником

до зносу

Рукавиці п’ятипалі із захистом від травмування пилою

до зносу

Чоботи із захистом від травмування пилою

до зносу

Рукавички з захистним надолонником

до зносу


Черевики для захисту від ланцюгової пилки

до зносу

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від ланцюгової пилки утеплений

36

ЗМпВуСоТн

Шапка утеплена

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

6.5

7241

Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавиці п’ятипалі із захисним нітриловим надолонником

3

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Під час виконання робіт із ремонту кабельних мереж у траншеях, тунелях, колодязях додатково:Чоботи гумові

12

В

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

6.6

7241

Електрослюсар з ремонту електричних машин

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Фартух прогумований

12

В

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Рукавички кислотостійкі

1

К20

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

6.7

7241

Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Черевики шкіряні

12

Мп

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Навушники протишумові


ПШН-Б

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу


Підшоломник термостійкий

24

Тр

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

Шапка утеплена

12

Тн

6.8

7241

Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з ПВХ-крапкою

до зносу


Рукавички з надолонниками

до зносу


Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12 12

Мп Мп

Окуляри захисні

черговий

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

Чоботи гумові

12

В

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички п’ятипалі із захисним нітриловим надолонником Підшоломник утеплений

до зносу 12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Білизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

24 або до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24

ТоТиТрЕсТн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

24

ТоТиТрЕс

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТоТиТрЕсТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

6.9

7241

Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів вимірювань електростанцій

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями

24

ТоТиТрЕс

Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними

24

ТоТиТрЕс

властивостямиБілизна натільна термостійка

6

Тр

Рукавички трикотажні термостійкі

3

Тр

Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНм

Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою

до зносу

Тр

Підшоломник термостійкий

24


На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур

36

ТоТиТрЕсТн

Підшоломник термостійкий утеплений

24

ТрТн

Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві

12

МпТрНмТн

Влітку додатково:Туфлі шкіряні

12

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Рукавички діелектричні

до зносу

Ев

Шапка утеплена

12

Тн

6.10

7233

Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Чоботи гумові

чергові

В

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Черевики шкіряні

12

Мп

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.11

7233

Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям Черевики шкіряні

1 12

Ми Мп

Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.12

7233

Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Чоботи гумові

12

В

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Пояс запобіжний

до зносу


Респіратор пилозахисний

до зносу


Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.13

7233

Слюсар з ремонту устаткування подавання палива

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

ЗМи

Черевики шкіряні або чоботи шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Окуляри захисні

до зносу

ЗП

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.14

7233

Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

Чоботи кирзові

12

Мп

Чоботи гумові

12

В

Рукавички з полімерним покриттям

1

Ми

Пояс запобіжний

черговий


Черевики шкіряні

12

Мп

Жилет сигнальний

до зносу

СО

Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів

24

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн

6.15

7241

Слюсар-електрик Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів

12

Ми

Черевики шкіряні

12

Мп

Рукавички з полімерним покриттям

1

Мп

Рукавички діелектричні

чергові

Ев

Боти діелектричні

чергові

Ев

Окуляри захисні

до зносу

Зп

Каска захисна

до зносу


Навушники протишумові

до зносу

ПШН-Б

Рукавички гумові

до зносу

Вн

На зовнішніх роботах взимку додатково:Костюм для захисту від знижених температур

36

Тн

Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском

24

Мп, Тн

Рукавички з полімерним покриттям утеплені

3 або до зносу

Ми, Тн

Підшоломник утеплений

12

Тн

Шапка утеплена

12

Тн