Про нагрудний знак посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті
Мінінфраструктури; Наказ, Порядок, Журнал [...] від 12.07.2016235
Документ z1075-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2016  № 235


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2016 р.
за № 1075/29205

Про нагрудний знак посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті

Відповідно до підпункту 6 пункту 7 Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103 (із змінами), та з метою забезпечення оформлення, обліку, видачі нагрудних знаків посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок оформлення, обліку, видачі нагрудних знаків посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті;

2) Зразок нагрудного знака посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті;

3) Опис нагрудного знака посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті.

2. Державній службі України з безпеки на транспорті забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лавренюка Ю.Ф.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з безпеки на транспортіМ. НонякЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12.07.2016 № 235


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2016 р.
за № 1075/29205

ПОРЯДОК
оформлення, обліку, видачі нагрудних знаків посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті

1. Цей Порядок визначає процедуру оформлення, обліку, видачі нагрудних знаків посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укртрансбезпека).

2. Нагрудні знаки з індивідуальними номерами разом із службовим посвідченням підтверджують належність посадової особи Укртрансбезпеки та повноваження, установлені Положенням про Державну службу України з безпеки на транспорті, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 року № 103 (із змінами).

3. Нагрудні знаки з індивідуальними номерами закріплюються за посадовими особами Укртрансбезпеки та зберігаються за ними протягом усього періоду їх роботи в Укртрансбезпеці.

4. Нагрудні знаки видає посадова особа Управління персоналу Укртрансбезпеки після ознайомлення з наказом про призначення на посаду під особистий підпис призначеної особи у журналі обліку видачі нагрудних знаків з індивідуальними номерами посадовим особам Укртрансбезпеки (додаток).

5. Нагрудний знак розміщується на форменому одязі посадової особи Укртрансбезпеки на лівому боці грудей.

Нагрудний знак заборонено знімати з форменого одягу чи приховувати, а також будь-яким іншим чином перешкоджати зчитуванню інформації, зазначеної на ньому, або фіксуванню її за допомогою технічних засобів.

6. На період відсторонення від виконання службових обов’язків посадової особи Укртрансбезпеки нагрудний знак вилучається та передається на зберігання безпосередньому керівнику такої посадової особи.

7. Право вилучення нагрудного знака мають посадові особи Управління персоналу Укртрансбезпеки під час оформлення документів щодо звільнення відповідної посадової особи Укртрансбезпеки, а в разі вчинення нею правопорушення, за яке встановлено кримінальну відповідальність, - безпосередній керівник або особи, які проводять службове розслідування.

У разі смерті посадової особи Укртрансбезпеки безпосередній керівник уживає заходів щодо вилучення нагрудного знака у членів сім’ї померлого та передачі його до Управління персоналу Укртрансбезпеки.

8. При втраті нагрудного знака посадова особа Укртрансбезпеки, за якою закріплено нагрудний знак, зобов’язана  доповісти про це у письмовій формі Голові Укртрансбезпеки.

За фактом втрати, псування, передачі нагрудного знака іншим особам проводиться службове розслідування, уживаються заходи щодо його розшуку, усунення причин і умов, за яких це стало можливим.

Матеріали службового розслідування за фактом втрати нагрудного знака долучаються до особової справи посадової особи.

У разі втрати нагрудного знака за результатами розгляду матеріалів службового розслідування за посадовою особою закріплюється новий нагрудний знак з індивідуальним номером.

Дублікати нагрудних знаків не виготовляються.

У разі втрати нагрудного знака вноситься відповідний запис до графи 6 журналу обліку видачі нагрудних знаків з індивідуальними номерами посадовим особам Укртрансбезпеки.

9. У разі звільнення з Укртрансбезпеки посадова особа зобов’язана повернути нагрудний знак до Управління персоналу Укртрансбезпеки.

Посадова особа Управління персоналу Укртрансбезпеки ставить в обхідному листі відповідну відмітку про повернення нагрудного знака.

Нагрудні знаки звільнених посадових осіб Укртрансбезпеки долучаються до їх особових справ.

У разі якщо посадова особа, яка звільнилася з Укртрансбезпеки, не повернула нагрудний знак, безпосередній керівник такої посадової особи уживає заходів щодо вилучення нагрудного знака та передачі його до Управління персоналу Укртрансбезпеки.

10. Загальний облік закріплених за посадовими особами Укртрансбезпеки нагрудних знаків ведеться Управлінням персоналу Укртрансбезпеки.

Директор Департаменту
безпеки на транспорті


В.М. КоськовецькийДодаток
до Порядку оформлення, обліку,
видачі нагрудних знаків посадової
особи Державної служби України
з безпеки на транспорті
(пункт 4)

ЖУРНАЛ
обліку видачі нагрудних знаків з індивідуальними номерами посадовим особам Укртрансбезпеки


Розпочато ______________


Закінчено ______________

№ з/п

Нагрудний знак з індивідуальним номером

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер і дата наказу про призначення на посаду та закріплення нагрудного знака

Підпис особи, яка одержала нагрудний знак

Примітка

1

2

3

4

5

6ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12.07.2016 № 235

ЗРАЗОК
нагрудного знака посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті

Директор Департаменту
безпеки на транспорті


В.М. КоськовецькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
12.07.2016 № 235

ОПИС
нагрудного знака посадової особи Державної служби України з безпеки на транспорті

Нагрудний номерний знак виготовляється розміром 65 х 70 міліметрів з металу жовтого кольору у формі кіраси, у центрі якої розташовано емблему Укртрансбезпеки. У нижній частині нагрудного знака - стрічка золотистого кольору, на якій викарбувано індивідуальний номер, закріплений за посадовою особою Укртрансбезпеки.

На зворотному боці нагрудного знака - застібка карабінного типу або у вигляді металевої пружини уздовж вертикальної осі нагрудного знака для кріплення до форменого одягу.

Директор Департаменту
безпеки на транспорті


В.М. Коськовецькийвгору