Документ z1075-04, попередня редакція — Редакція від 22.01.2006, підстава - z0008-06
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.08.2004 N 757
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1075/9674

Про впорядкування системи оформлення,
видачі, використання та обліку дозволів
на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
транспорту та зв'язку
N 625 ( z1276-05 ) від 07.10.2005
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
Згідно з Законом України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ) та з метою подальшого впорядкування системи
оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів
і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку та Порядок оформлення, видачі, використання,
обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції
Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним
транспортом між країнами - членами ЄКМТ ( z1076-04 ), що
додаються.
2. Відповідальними за впровадження і виконання Порядку
оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних
держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку та
Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо
дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на
перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами -
членами ЄКМТ ( z1076-04 ) призначити директора Державного
департаменту автомобільного транспорту та голову Служби
міжнародних автомобільних перевезень (СМАП) за посадами відповідно
до їх функціональних обов'язків.
3. Державному департаменту автомобільного транспорту
(Закірову Є.О.) та Службі міжнародних автомобільних перевезень
(Танцюрі Є.В.):
3.1. Забезпечити погодження цього наказу з Державним
комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва
і подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. Після державної реєстрації цього наказу довести його до
відома підприємств, установ та організацій, діяльність яких
пов'язана з організацією міжнародних перевезень пасажирів та
вантажів.
4. Створити Комісію з питань аналізу ефективності
використання українськими перевізниками дозволів, розгляду
виявлених порушень, вироблення заходів впливу на порушників. Склад
Комісії затверджується окремим наказом Міністерства транспорту
України.
5. Вважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
транспорту України від 4 червня 2002 року N 352 ( v0352361-02 )
"Про спрощення проїзду територією України транспортними засобами,
які перетинають державний кордон", від 26 вересня 2003 року N 746
( v0746361-03 ) "Про впорядкування системи оформлення, видачі,
використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення вантажів
автомобільним транспортом" та від 11 березня 2004 року N 198 "Про
внесення змін до порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні перевезень вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та
обліку".
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.
Т.в.о Міністра В.В.Корнієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
20.08.2004 N 757
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2004 р.
за N 1075/9674

ПОРЯДОК
оформлення і видачі дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку
( У тексті Порядку абревіатуру "СМАП" замінено абревіатурою
"ДП "СМАП" згідно з Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Порядок оформлення і видачі дозволів на поїздку по
територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і
вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх
обміну та обліку (далі - Порядок) розроблено відповідно до
положень міжурядових Угод про міжнародне автомобільне сполучення,
що укладені Кабінетом Міністрів України з урядами іноземних держав
(далі - міжурядові Угоди), та положень Закону України "Про
автомобільний транспорт" ( 2344-14 ).
1.2. Порядок регулює діяльність Державного департаменту
автомобільного транспорту та державного підприємства "Служба
міжнародних автомобільних перевезень" (далі - ДП "СМАП")
Міністерства транспорту та зв'язку України щодо обміну дозволами
між державами на виконання перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, оформлення і
видачі їх перевізникам, контролю за використанням дозволів та їх
обліку. ( Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом по територіях іноземних держав або транзитом через
їхні території виконується українськими перевізниками відповідно
до положень міжурядових Угод на основі належним чином оформлених
дозволів, якщо інший порядок не передбачено положеннями
міжурядових Угод.
1.4. Терміни, які використовуються у цьому Порядку: автобус - пасажирський автомобільний транспортний засіб з
кількістю місць для сидіння більше дев'яти з місцем водія включно; автомобільний транспортний засіб - дорожній транспортний
засіб, за допомогою якого здійснюється перевезення пасажирів і
вантажів автомобільними дорогами чи виконання спеціальних робочих
функцій; дозвіл - документ, що видається Уповноваженими Органами
Договірних Сторін міжнародним автомобільним перевізникам для
в'їзду, транзитного проїзду через територію Договірних Сторін, а
також здійснення інших видів перевезень, передбачених положеннями
двосторонніх угод про міжнародне автомобільне сполучення; квота - максимальна кількість дозволів на проїзд
транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного
періоду; перевізник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка надає
послуги з перевезення пасажирів чи вантажу автомобільним
транспортом загального користування; зелений вантажний автомобіль - автомобіль, який відповідає
вимогам рівня ЄВРО-1 щодо шуму та викидів забруднюючих речовин і
має відповідний сертифікат відповідності вимогам щодо шуму та
викидів забруднюючих речовин (екологічний) заводу-виробника або
його офіційного представника; особливо зелений та безпечний вантажний автомобіль -
автомобіль, який відповідає вимогам рівня ЄВРО-2 щодо шуму та
викидів забруднюючих речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам щодо шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (сертифікат безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІпроектом згідно з
Резолюцією ЄКМТ CEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа); ЄВРО-3 безпечний вантажний автомобіль - автомобіль, який
відповідає вимогам рівня ЄВРО-3 щодо шуму та викидів забруднюючих
речовин та вимогам безпеки (у тому числі і до
причепа/напівпричепа) і має такі сертифікати: - сертифікат відповідності вимогам до шуму та викидів
забруднюючих речовин (екологічний); - сертифікат відповідності вимогам безпеки (окремо для
автомобіля-тягача і причепа/напівпричепа) (сертифікат безпеки); - сертифікати відповідності вимогам придатності до
експлуатації, що видані ДержавтотрансНДІіпроектом згідно з
Резолюцією ЄКМТ СEMT/CM(2001)9/Final (окремо для автомобіля-тягача
і причепа/напівпричепа).
1.5. Квота дозволів для України на наступний рік визначається
на засіданнях змішаних комісій з питань міжнародних автомобільних
перевезень (далі - Змішані Комісії), що створені компетентними
органами країн - договірних сторін відповідно до положень
міжурядових Угод або на міжвідомчих переговорах.
1.6. У відповідності до положень міжурядових Угод дозволи
можуть бути таких видів: двосторонній - дозвіл дає право на здійснення поїздки з
пасажирами (вантажем) або без них (нього) між пунктом,
розташованим на території України, і пунктом, розташованим на
території іноземної держави, яка вказана в дозволі (туди та у
зворотному напрямку); транзитний - дозвіл, який дає право на здійснення поїздки з
пасажирами (вантажем) або без них (нього) через територію держави,
вказаної в дозволі, яка не є країною посадки (завантаження) або
висадки (розвантаження) туди та у зворотному напрямку; універсальний - дозвіл, який дає право на здійснення поїздки
з пасажирами (вантажем) або без них (нього) як транзитом, так і в
двосторонньому сполученні (туди та у зворотному напрямку); до/з третіх країн - дозвіл, який дає право на здійснення
поїздки з вантажем із пункту, розташованого на території держави,
яка вказана в дозволі, до третьої держави або з третьої держави в
пункт, розташований на території держави, яка вказана в дозволі.
1.7. Міжурядовими Угодами або протоколами Змішаних Комісій
можуть установлюватись інші види дозволів.
2. Узгодження квоти дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні
перевезення пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні, їх обмін та облік
2.1. Узгодження квоти дозволів з урахуванням потреби
українських перевізників здійснює Міністерство транспорту України
або уповноважений ним Державний департамент автомобільного
транспорту на засіданнях Змішаних Комісій або згідно з порядком,
який передбачений положеннями міжурядових Угод.
2.2. Напередодні проведення засідань Змішаних Комісій або
інших переговорів, які передбачені положеннями міжурядових Угод,
Державний департамент автомобільного транспорту спільно з ДП
"СМАП" готує пропозиції Міністерства транспорту України стосовно
квоти дозволів держави, з якою проводяться переговори, і подає їх
на затвердження заступнику Міністра транспорту України. ( Пункт
2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
2.3. На підставі протоколів засідань Змішаних Комісій або
протоколів переговорів, у відповідності до розпоряджень
Міністерства транспорту України або уповноваженого ним Державного
департаменту автомобільного транспорту ДП "СМАП" здійснює
замовлення на виготовлення українських бланків дозволів на в'їзд
(ввезення) та рух по Україні автомобільного транспортного засобу у
міжнародному сполученні (додаток 1) чи українських бланків
дозволів на виконання міжнародних нерегулярних перевезень
пасажирів (додаток 10 ( za759-04 ) до Порядку організації
регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 N 75
( z0759-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.06.2004 за N 759/9358).
2.4. Щорічно до 20 грудня Державний департамент
автомобільного транспорту (або уповноважений ним ДП "СМАП")
здійснює обмін українських бланків дозволів на іноземні на
підставі домовленостей, що досягнуті на засіданнях Змішаних
Комісій або на переговорах. Обмін підтверджується листом з
підписом особи, яка отримала дозволи. 2.5. Одержані Міністерством транспорту України або, за його
дорученням, Державним департаментом автомобільного транспорту
іноземні бланки дозволів передаються в повному обсязі в ДП "СМАП"
для їх подальшого оприбуткування, оформлення і видачі вітчизняним
перевізникам.
2.6. Бланки іноземних дозволів підлягають обов'язковому
поверненню, після їх використання перевізниками, у відділи ДП
"СМАП" та їх відділки, за винятком дозволів на перевезення
вантажів по території Австрії, які перевізник здає в місці їх
отримання. ( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
3. Оформлення та видача дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав при виконанні
перевезень пасажирів і вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні
3.1. Оформлення та видачу дозволів на поїздку по територіях
іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні здійснює ДП
"СМАП".
3.2. ДП "СМАП" оформляє і видає дозволи юридичним і фізичним
особам України при умові наявності на борту автобуса чи
автомобільного транспортного засобу ліцензійної картки та
відповідності транспортних засобів установленим технічним нормам,
вказаним на бланку дозволу.
3.3. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень
вантажів проводяться відділеннями ДП "СМАП" та їх відділками за
фактом прибуття автомобільного транспортного засобу, що виконує
перевезення при виїзді з території України, при пред'явленні
ліцензійної картки, реєстраційних документів на транспортний
засіб, посвідчення водія та документів на вантаж, копії свідоцтва
про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи -
підприємця, копії свідоцтва про реєстрацію платника податку на
додану вартість (крім перевізників, які працюють за єдиним
податком), з обов'язковим занесенням отриманих дозволів до реєстру
видачі (додаток 2). Перевізник забезпечується тільки дозволами,
необхідними йому для конкретної поїздки. ( Абзац перший пункту 3.3
в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 867
( z0008-06 ) від 12.12.2005 ) Реєстр видачі дозволів ведеться згідно з Положенням про
реєстр, затвердженим директором Державного департаменту
автомобільного транспорту.
3.4. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень
пасажирів у нерегулярному автобусному сполученні проводиться в
підрозділі центрального апарату ДП "СМАП" або у відділеннях СМАП в
пунктах пропуску через державний кордон України.
3.5. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень
пасажирів в підрозділі центрального апарату ДП "СМАП" проводиться
згідно з документами, передбаченими п. 6.12 Порядку організації
регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів
автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затвердженого
наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 N 75
( z0759-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
22.06.2004 за N 759/9358. Видані бланки дозволів записуються в реєстр-зобов'язання
встановленої форми. Після використання ці дозволи підлягають
обов'язковому поверненню в підрозділ центрального апарату ДП
"СМАП" і внесенню інформації про їх використання і повернення в
реєстр-зобов'язання. ( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
3.6. Оформлення та видача дозволів на виконання перевезень
пасажирів у відділеннях ДП "СМАП" та їх відділках в пунктах
пропуску державного кордону України проводяться за фактом прибуття
автомобільного транспортного засобу, виконуючого перевезення при
виїзді з території України, при пред'явленні ліцензійної картки,
реєстраційних документів на транспортний засіб, посвідчень водіїв,
списку пасажирів, копії свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи або фізичної особи - підприємця, копії свідоцтва
про реєстрацію платника податку на додану вартість (крім
перевізників, які працюють за єдиним податком), з обов'язковим
занесенням отриманих дозволів до реєстру виданих іноземних
дозволів (додаток 2). Перевізник забезпечується тільки дозволами,
необхідними йому для конкретної поїздки. ( Пункт 3.6 в редакції
Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
3.7. При оформленні дозволів до них заносяться такі
реквізити: - найменування перевізника та його адреса; - реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу; - підпис та номерний штамп посадової особи ДП "СМАП", що
оформила дозвіл; - дата видачі.
3.8. Оформлення, видача та номерний облік дозволів
здійснюється з використанням комп'ютерного програмного
забезпечення ДП "СМАП" з застосуванням штрих-коду без журнальної
реєстрації надходження і видачі дозволів. Подальше оформлення та
видача дозволів перевізникам забезпечуються за умови повернення
ними раніше отриманих дозволів. ( Пункт 3.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 867
( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
3.9. У разі дефіциту дозволів Міністерство транспорту України
може встановлювати обмеження щодо забезпечення дозволами на
поїздку по територіях окремих іноземних держав деяких категорій
транспортних засобів. Це стосується, в першу чергу, обмежень на
іноземні дозволи, які мають недостатні річні квоти, а саме: - оформлення проводити на екологічні автомобілі: "зелений",
"особливо зелений і безпечний", "Євро-3 безпечний" або тільки на
"особливо зелений і безпечний", "Євро-3 безпечний" або тільки на
"Євро-3 безпечний; ( Абзац другий пункту 3.9 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 ) - оформлення проводити на завантажені автомобілі; - оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких
перевищує 10 тонн. Дозволи іноземних країн, що отримуються понад установленої
квоти, оформляються та видаються перевізникам на автомобільні
транспортні засоби, що відповідають вимогам до "особливо зеленого
і безпечного" та "ЄВРО-3 безпечного" вантажного автомобіля. У разі необхідності Міністерство транспорту України може
також встановлювати додаткові умови щодо видачі дозволів, які
мають обмежені річні квоти, згідно з якими дозволи видаються
українським перевізникам на підставі окремих розподілів (річних та
квартальних) у розрізі перевізників. Державний департамент
автомобільного транспорту готує розподіли цих дозволів та умови їх
видачі, затверджує їх у Міністерстві транспорту України і подає до
ДП "СМАП" для виконання.
3.10. Дозволи Австрії оформлюються та видаються в пунктах
пропуску на державному кордоні Австрії. Багаторазові дозволи на поїздки по території Франції
оформлюються та видаються відділами ДП "СМАП" та їх відділками, а
також підрозділом центрального апарату центрального апарату ДП
"СМАП". Зазначені дозволи оформлюються разом з бортовим журналом
на підприємство і можуть бути використані будь-яким його
транспортним засобом, заявленим перевізником при одержанні
дозволів, що відповідає вимогам, викладеним у п.3.2 цього Порядку.
( Пункт 3.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
3.11. Міністерство транспорту України може встановлювати
резерв Мінтрансу до 5% загальної квоти дозволів на поїздку по
територіях окремих іноземних держав. Їх оформлення та видачу
перевізникам здійснює підрозділ центрального апарату ДП "СМАП" на
основі письмового доручення Міністерства транспорту України або за
його дорученням - письмової вказівки Державного департаменту
автомобільного транспорту. ( Абзац перший пункту 3.11 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 625 ( z1276-05 ) від 07.10.2005 ) При розподілі дозволів на поїздку по територіях іноземних
держав з резерву Міністерства транспорту України перевага
надається перевізникам, які виконують перевезення, важливі для
економіки України. ( Абзац другий пункту 3.11 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
3.12. Автомобільні транспортні засоби українських
перевізників для здійснення перевезень вантажів у міжнародному
сполученні повинні бути забезпечені необхідними сертифікатами щодо
вимог Резолюції ЄКМТ СEMT/CM(2001)9/Final відповідно до дати їх
виготовлення. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.12 згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
3.13. Перевізник в установленому порядку здійснює
відшкодування ДП "СМАП" витрат, пов'язаних з проведенням комплексу
робіт щодо оформлення дозволів. ( Розділ 3 доповнено пунктом 3.13
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 867
( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
4. Порядок використання та повернення дозволів
4.1. При оформленні і видачі дозволів ДП "СМАП" інформує
перевізника про особливості їх використання, а також про специфіку
перевезень по території країн, для яких видані дозволи.
4.2. Перевізник, якому оформлений дозвіл, є відповідальним
за його правильне використання, збереження та своєчасне
повернення. Передача дозволу іншому перевізнику або одержання від
особи, яка не передбачена цим Порядком, та здійснення будь-яких
виправлень у ньому забороняються. ( Пункт 4.2 в редакції Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
4.3. Повернення використаних дозволів, отриманих перевізником
із занесенням до реєстру видачі, здійснюється перевізником у
будь-якому відділів ДП "СМАП" або їх відділку (за винятком
дозволів Австрії). При поверненні використаних дозволів
працівником відділення ДП "СМАП" у реєстрі видачі проставляються
відмітки про їх повернення (особисті підпис та печатка інспектора
відділення ДП "СМАП", який прийняв використані дозволи). ( Пункт
4.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту
та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
5. Контроль за оформленням, видачею,
використанням та поверненням дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав та аналіз
ефективності використання іноземних дозволів
5.1. Міністерство транспорту України, Державний департамент
автомобільного транспорту забезпечують контроль за оформленням,
видачею, використанням, обліком та звітністю дозволів на поїздку
по територіях іноземних держав українських перевізників.
5.2. Керівника ДП "СМАП" контролює і вживає заходів впливу
щодо профілактики та недопущення порушень чинного законодавства та
цього Порядку.
5.3. До 15-го числа місяця, наступного за звітним кварталом,
працівники відділень ДП "СМАП" заносять інформацію про використані
бланки дозволів до спеціального реєстру і передають його разом з
бланками використаних дозволів до центрального апарату ДП "СМАП"
для проведення контролю. ДП "СМАП" на підставі отриманих матеріалів протягом місяця,
наступного за звітним кварталом, здійснює аналіз ефективності
використання дозволів і, у разі виявлення порушень, направляє
клопотання Державному департаменту автомобільного транспорту про
вжиття заходів впливу до перевізників. Використані бланки дозволів знищуються ДП "СМАП" двічі на рік
(за 1-2-й квартали до 15 жовтня поточного року, за 3-4-й квартали
до 1 квітня року, наступного за звітним). Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів
знищуються ДП "СМАП" до 1 квітня року, наступного за звітним.
5.4. Перевізники, які допустили порушення норм, визначених
законодавством та/ або цим Порядком, позбавляються права одержання
дозволів терміном один квартал рішенням Державного департаменту
автомобільного транспорту.
5.5. ДП "СМАП" щоденно через засоби масової інформації та
телекомунікаційного зв'язку та через Інтернет інформує
перевізників про кількість наявних у ДП "СМАП" дозволів на
перевезення вантажів (у розрізі країн та видів бланків дозволів),
їх використання та про встановлені випадки порушень і їхні
наслідки. ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
6. Облік та зберігання бланків дозволів
6.1. Облік одержання, зберігання та видачі у структурні
підрозділи ДП "СМАП" іноземних дозволів ведеться відповідним
підрозділом ДП "СМАП" з використанням журналів реєстрації бланків
іноземних дозволів, які повинні бути пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою, підписами керівника і відповідальної особи.
( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
6.2. Бланки іноземних дозволів є номерними бланками, але не є
документами суворої звітності.
6.3. Оформлення, видача та номерний облік дозволів у
структурних підрозділах ДП "СМАП" (у відділах та їх відділках) та
в підрозділі центрального апарату ДП "СМАП" здійснюється з
використанням комп'ютерного програмного забезпечення без
журнальної реєстрації надходження і видачі дозволів, в розрізі
кожної країни, виду іноземного дозволу та перевізника. ( Пункт 6.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )
6.4. Бланки іноземних дозволів та журнали їх реєстрації
повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних
приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.
6.5. Передача бланків іноземних дозволів в структурні
підрозділи ДП "СМАП" (у відділи та їх відділки) та в підрозділ
центрального апарату ДП "СМАП" проводиться особам, на яких
покладені обов'язки з реєстрації виданих, повернутих і
використаних бланків іноземних дозволів, за видатковими
накладними. ( Пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 867 ( z0008-06 ) від
12.12.2005 )
6.6. У випадках втрати бланків іноземних дозволів та (або)
реєстрів призначається службове розслідування кожного такого
випадку.
Директор Державного департаменту
автомобільного транспорту Є.О.Закіров

Додаток 1
до п.2.3 Порядку оформлення
і видачі дозволів на поїздку
по територіях іноземних
держав при виконанні
перевезень пасажирів
і вантажів автомобільним
транспортом у міжнародному
сполученні, їх обміну
та обліку
ДОЗВІЛ
на в'їзд (ввезення) та рух по Україні
вантажного автотранспортного засобу
в міжнародному автомобільному сполученні
( za008-06 )

Додаток 2
до п.3.3, 3.6 Порядку
оформлення і видачі дозволів
на поїздку по територіях
іноземних держав при
виконанні перевезень
пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом
у міжнародному сполученні,
їх обміну та обліку

------------------------------------------------------------------ | Ministry of transport and communications of Ukraine | | State enterprise | | "International Road Carriage Management" | | | | | | | | РЕЄСТР | | ВИДАНИХ ІНОЗЕМНИХ ДОЗВОЛІВ | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------- | | Україна, 03083, Тел./факс: + 380 44 524-80-62 | | м. Київ, Тел./факс: + 380 44 524-00-70 | | проспект Науки, 57 | | | ------------------------------------------------------------------

Реєстр N 100008 (*)
виданих іноземних дозволів

Реєстраційний номер автомобіля_______________________________
Водій________________________________________________________
(П.І.Б.) Підприємство_________________________________________________
(повна назва)
Ліцензійна картка____________________________________________
(дійсна до ..., серія, номер)
__________________________________________________________________
(зона діяльності)
Видано _____________________________________________ДП "СМАП"
М.П.
Начальник відділу _____________ _________________
(підпис) (П.І.Б.)
Підпис та печатка інспектора відділу СМАП, що видав реєстр __________________________________________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ліцензійна картка___________________________________________
(дійсна до ..., серія номер)

__________________________________________________________________
(зона діяльності)
М.П.

Старший зміни_________________ ____________________
(підпис) (П.І.Б.)
Запис зроблено: ________________ (дата)
(*) 1. Без права видачі дубліката
2. Після закінчення підлягає поверненню до відділу СМАП

------------------------------------------------------------------ | N |Країна,| Видача | Повернення | |з/п|вид та | | | | | номер | | | | |дозволу| | | | | |------------------------+---------------------------| | | | дата | СМАП |підпис та | дата | СМАП | підпис та | | | | | | печатка | | | печатка | | | | | |інспектора| | |інспектора | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 1 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 2 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 3 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 4 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 5 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 6 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 7 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 8 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| | 9 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| |10 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| |11 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| |12 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| |13 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| |14 | | | | | | | | |---+-------+------+------+----------+------+--------+-----------| |15 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку
N 867 ( z0008-06 ) від 12.12.2005 )вгору