Про затвердження форми постанови
Держспоживстандарт України; Наказ, Форма типового документа, Постанова від 21.10.2010479
Документ z1071-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 20.02.2012, підстава - z0173-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
21.10.2010 N 479
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2010 р.
за N 1071/18366
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
№ 24 ( z0173-12 ) від 11.01.2012 }
Про затвердження форми постанови

Відповідно до статті 20 Закону України "Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення" ( 2899-15 ) та Положення
про Державний комітет України з питань технічного регулювання та
споживчої політики, затвердженого Указом Президента України від
18.03.2003 N 225 ( 225/2003 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму постанови про накладення стягнень,
передбачених статтею 20 Закону України "Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення", що додається.
2. Керівникам управлінь у справах захисту прав споживачів в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити складання постанов відповідно до затвердженої форми.
3. Юридичному управлінню (Козлов П.Б.) забезпечити: подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; контроль за дотриманням вимог Закону України "Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення" ( 2899-15 ) та цього
наказу управліннями у справах захисту прав споживачів в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова О.С.Матвійчук
ПОГОДЖЕНО:
Міністр економіки України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного
комітету України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики
21.10.2010 N 479

(Державний
Герб
України)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
_____________________________________________________
(найменування територіального органу
Державного комітету України з питань
технічного регулювання та споживчої політики,
його місцезнаходження, телефон, факс)
__________________________________________________________________
ПОСТАНОВА
про накладення стягнень, передбачених
статтею 20 Закону України "Про заходи
щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу
на здоров'я населення"
N _____ "__" ________ 20__ року

За вчинення правопорушень, передбачених Законом України "Про
заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і
їх шкідливого впливу на здоров'я населення", у ___________________ __________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів (за наявності), номер, дата видачі свідоцтва
про державну реєстрацію)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
на підставі акта від "__" _________ 20__ року N _____ встановлено: __________________________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 20 Закону України
"Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення" передбачена відповідальність)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись статтею 20 Закону України "Про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За _______________________________________________________
(перелік порушень, за які статтею 20 Закону України
"Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я
населення" передбачена відповідальність)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
застосувати до ___________________________________________________
(найменування юридичної особи та код згідно з ЄДРПОУ
або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
фінансові санкції у вигляді штрафу в розмірі _____________ гривень __________________________________________________________________
(сума словами)
Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20
Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"
набирає чинності з дня її винесення.
2. Зобов'язати ______________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
у 15-денний строк після отримання цієї постанови сплатити в
установленому порядку штраф у зазначеному розмірі до державного
бюджету __________________________________________________________
(код банку, найменування територіально відокремленого
відділення банку, номер банківського рахунку)
У разі невиконання порушником цієї постанови в зазначений
строк сума штрафу стягується в судовому порядку.
3. Суб'єкту господарювання у 3-денний строк після сплати
штрафу письмово повідомити орган у справах захисту прав
споживачів, який наклав стягнення, зазначивши реквізити платіжних
документів, за якими сплачено штраф, із наданням їх належним чином
завірених копій.
4. Відділу (сектору) ________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу територіального органу
Державного комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики у справах захисту прав споживачів)
установити контроль за виконанням цієї постанови.
5. Постанову про накладення стягнень, передбачених статтею 20
Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення",
за порушення статті 20 зазначеного Закону України може бути
оскаржено суб'єктом господарювання до суду в установленому
законодавством порядку.
___________________________ ________ __________________________ ___________________________ (підпис) __________________________
(посада особи, (ініціали, прізвище)
яка прийняла постанову) М.П.
Постанова про накладення стягнень, передбачених статтею 20
Закону України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання
тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення"
надіслана листом з повідомленням про вручення: суб'єкту господарювання від "__" _________ 20__ року N ______
банківській установі, в якій відкрито поточний рахунок юридичної
особи ____________________________________________________________
(найменування)
від "__" ___________ 20__ року N ________
Сплачено __________________________________________________________________
(дата, сума, реквізити платіжних документів)
Директор Департаменту
споживчої політики В.В.Голубовськийвгору