Документ z1070-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.06.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.06.2018  № 2997


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2018 р.
за № 1070/32522

Про затвердження Типового положення про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями

Відповідно до підпунктів 2, 4 пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), підпункту 3 пункту 6 плану заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 653-р (зі змінами), № 16101/3/1-18 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями, що додається.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства молоді та спорту України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Виконуючий обов’язки
Міністра молоді та спорту
УкраїниО.Й. Ярема

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров’я України

Міністр освіти і науки України

Міністр соціальної політики України

Голова Національної поліції України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації

Заступник голови
Донецької обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Закарпатської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Запорізької обласної державної адміністрації

В.о. голови Луганської обласної
державної адміністрації -
керівника обласної військово-цивільної адміністрації

Перший заступник голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації

Голова Київської обласної державної адміністрації

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації

Голова Черкаської обласної державної адміністрації

Заступник голови виконавчого органу
Київської міської ради

Голова Львівської обласної державної адміністрації

Голова Чернігівської
обласної державної адміністрації

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації

Заступник голови
Хмельницької обласної державної адміністрації

Заступник голови
Херсонської обласної державної адміністрації

Перший заступник голови
Харківської обласної державної адміністрації

Заступник голови
Сумської обласної державної адміністрації

Голова Рівненської обласної державної адміністрації

Заступник начальника
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту
Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник голови
Одеської обласної державної адміністрації

Заступник голови
Івано-Франківської обласної державної адміністрації

В.о. голови
Житомирської обласної державної адміністрації

Голова Дніпропетровської
обласної державної адміністрації

Голова Волинської обласної державної адміністрації

Голова Вінницької обласної державної адміністраціїУ. Супрун

Л. Гриневич

А. Рева

С.М. Князєв


М. Чечоткін

О. Савченко


І.С. Стокоз


І. Дуран


Е. СлепянГ. Іваненко


С. Коваленко

О. Горган

С.С. Барна

Ю. Ткаченко


В. Мондриївський

О.М. Синютка


В. Куліч

О. Фищук


О. Гуменний


А. Балонь


М. Беккер

М. Подопригора

О. МуляренкоМ.А. Габор


С.В. Колебошин


І. Пасічняк


Я. Лагута


В.М. Резніченко

О.І. Савченко

В. КоровійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
26 червня 2018 року № 2997


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2018 р.
за № 1070/32522

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає загальний порядок організації безпечних туристичних подорожей історичними та визначними місцями України за пішохідними та велотуристичними маршрутами (далі - Маршрут).

2. Метою створення Маршрутів є підвищення рівня обізнаності населення щодо культурної спадщини і визначних місць на території країни та об’єктів природно-заповідного фонду шляхом проходження певного Маршруту по місцевості.

3. Основними цілями і завданнями організації Маршруту є:

1) набуття:

додаткових знань про історію територій, на яких організовано Маршрут;

навичок орієнтування на місцевості за допомогою картографічних матеріалів;

навичок соціальної взаємодії;

2) розвиток основних життєвих компетентностей;

3) виховання патріотизму та командного духу;

4) пропаганда здорового способу життя, змістовного, активного відпочинку та дбайливого ставлення до довкілля.

II. Розроблення та організація Маршрутів

1. Замовниками розроблення Маршрутів є АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, які:

впроваджують розробку Маршрутів історичними та визначними місцями на території регіону;

визначають розробників Маршрутів;

висвітлюють на офіційному веб-сайті відповідного регіону інформацію про Маршрути.

Також замовниками Маршрутів можуть бути сільські, селищні, міські ради, об’єднані територіальні громади.

2. Розробниками Маршрутів є територіальні, місцеві підприємства, організації/установи, громадські об’єднання (організації) фізкультурно-спортивної та туристичної спрямованості.

3. Розробники Маршрутів зобов’язані дотримуватись вимог Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про природно-заповідний фонд», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про екстрену медичну допомогу», «Про дорожній рух», Державних стандартів сфери туризму - ДСТУ ISO 21101:2016 «Туризм пригодницький. Системи менеджменту безпеки. Вимоги»; ДСТУ ISO/TR 21102:2016 «Туризм пригодницький. Лідери. Особиста компетентність»; ДСТУ ISO/TR 21102:2016 «Туризм пригодницький. Інформація для учасників»; Порядку здійснення рятувальних заходів на об’єктах туристичних відвідувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 року № 507, інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, туризму, національно-патріотичного виховання, освіти і науки, культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, охорони здоров’я тощо.

4. Розповсюдження повідомлень у засобах масової інформації про наявність визначених пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями здійснюється розробниками Маршрутів.

5. Розробники погоджують Маршрут з відповідними підрозділами територіальних органів Національної поліції, структурними підрозділами з питань туризму та курортів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій.

III. Визначення і вибір Маршруту

1. Програма Маршруту розробляється з урахуванням природно-кліматичних, оздоровчих, історико-культурних, архітектурних, пізнавальних ресурсів та соціально-побутової сфери відповідної території.

2. Під час розробки плану Маршруту розробник готує картографічні матеріали.

3. Після остаточного вибору району Маршруту здійснюється його детальна розробка по карті:

Маршрут розбивається по днях (у разі необхідності);

вимірюються відстані денних переходів;

за необхідності визначаються орієнтовні місця ночівель, днювань;

з’ясовується можливість проведення і тематика екскурсій;

вказуються місця, де поповнюватиметься запас продуктів та відбуватиметься приготування їжі;

проводиться обов’язкова перевірка розробленого Маршруту щодо його безпеки шляхом експериментального проходження Маршруту представниками розробника для своєчасного внесення змін за потреби до картографічного матеріалу;

забезпечується кваліфікованими фахівцями туристичного супроводу.

IV. Забезпечення безпеки

1. Забезпечення безпечного проходження Маршрутів здійснюється розробником Маршруту.

2. Розробники Маршрутів забезпечують:

розміщення стендів із буклетами-пам’ятками з інформацією про Маршрут, правила техніки безпеки та протипожежної безпеки;

інформацією щодо вимог до спорядження, а саме щодо техніки укладання рюкзака, розкладання намету, розведення вогнища; умов зберігання продуктів харчування; особливостей дотримання правил гігієни;

інформацією щодо основних причин, які можуть призвести до небезпеки під час проведення туристичних подорожей;

створення безпечних умов у місцях надання туристичних послуг, а також належне облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій;

надання оперативної допомоги особам, які постраждали під час подорожі, та транспортування потерпілих;

оперативне інформування відповідних органів місцевої влади та відповідальних осіб про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи;

подання відомостей про зниклих осіб;

обов’язкове страхування життя та здоров’я туристів під час проходження маршруту.

3. Розробники Маршрутів обов’язково проводять бесіди/інструктажі щодо дотримання техніки безпеки під час проходження маршруту, а також забезпечують навчання туристів засобам профілактики та попередження нещасних випадків.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Біднийвгору