Документ z1069-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 25.10.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

НАКАЗ

12.09.2019  № 376/255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1069/34040

Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду

Відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про Державне бюро розслідувань», «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінального процесуального кодексу України, з метою визначення порядку надання Держфінмоніторингом узагальнених матеріалів Державному бюро розслідувань та їх розгляду НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду, що додається.

2. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами Міністерства фінансів України спільно з Департаментом фінансових розслідувань Держфінмоніторингу та Другим Управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам відповідних структурних підрозділів Державного бюро розслідувань та Держфінмоніторингу забезпечити контроль за виконанням цього наказу відповідно до вимог законодавства України.

4. Державному бюро розслідувань призначити уповноважених співробітників (працівників) для організації на постійній основі взаємодії з Держфінмоніторингом у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр фінансів України

О. Маркарова

Директор
Державного бюро розслідувань


Р. Труба

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу України
І. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України,
Державного бюро розслідувань
12 вересня 2019 року № 376/255


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 вересня 2019 р.
за № 1069/34040

ПОРЯДОК
надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), «Про Державне бюро розслідувань» та відповідно до Угоди про міжвідомче та інформаційне співробітництво між Державною службою фінансового моніторингу України та Державним бюро розслідувань (далі - Державне бюро) від 24 травня 2018 року № 1.

2. Цей Порядок визначає порядок надання Держфінмоніторингом Державному бюро узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом від Державного бюро інформації про хід їх розгляду.

3. У цьому Порядку терміни вжито в таких значеннях:

додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов’язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності);

експертна комісія - комісія Держфінмоніторингу з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам;

надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку Державному бюро узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі;

реєстрація (облік) узагальнених матеріалів - присвоєння Держфінмоніторингом кожному узагальненому матеріалу реєстраційного номера, а також їх реєстрація, взяття на облік та фіксація в облікових журналах, книгах, реєстрах у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, Державним бюро;

розгляд узагальнених матеріалів - перевірка Державним бюро у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, відомостей, викладених в узагальнених матеріалах, вжиття необхідних заходів та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Інші терміни вжито у значеннях, визначених Законом та Законом України «Про Державне бюро розслідувань».

4. Обмін інформацією між Державним бюро та Держфінмоніторингом здійснюється у паперовій та/або електронній формі відповідно до вимог законодавства.

5. Працівники Держфінмоніторингу та Державного бюро в установленому законодавством порядку беруть участь у проведенні заходів у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

II. Надання узагальнених матеріалів

1. Інформація про фінансову операцію або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про клієнта, одержана Держфінмоніторингом у встановленому законодавством порядку, оброблюється та аналізується на предмет наявності достатніх підстав:

вважати, що фінансова операція або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

підозрювати, що фінансова операція або клієнт пов’язані зі вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У разі встановлення вищезазначених підстав Держфінмоніторинг у визначені цим Порядком строки надає Державному бюро відповідні узагальнені матеріали.

2. Узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали готуються Держфінмоніторингом у письмовій та/або електронній формі.

3. Узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали згідно із Законом містять інформацію з обмеженим доступом.

У разі якщо узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали мають додатки, які містять інформацію з обмеженим доступом, в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах робиться відповідний запис.

4. Структура узагальнених матеріалів:

зміст;

преамбула;

описові розділи, до яких включаються:

резюме;

мотивований висновок;

додатки (за наявності).

5. Узагальнені матеріали мають містити такі відомості:

1) обов’язково:

реєстраційний номер, дату, умовне найменування, підпис уповноваженої особи Держфінмоніторингу;

стислий опис фінансової операції або сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили, або:

опис фінансової операції чи сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов’язані із суспільно небезпечним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, з відображенням дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили;

опис фінансової операції або сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, щодо яких є підозра, що фінансова операція або клієнт пов’язані зі вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, з відображенням переліку осіб, які брали участь у здійсненні фінансових операцій, відомостей, що їх ідентифікують, дати та суми, на яку проведено фінансові операції, місця та обставин їх здійснення, взаємовідносин, а також зв’язків між особами, які їх вчинили;

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції або сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або:

опис достатніх підстав, які дають можливість вважати, що фінансові операції чи сукупність пов’язаних між собою фінансових операцій можуть бути пов’язані зі вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин, що передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

мотивований висновок про те, що фінансові операції можуть здійснюватися з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення або можуть здійснюватися з метою вчинення іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як тяжкий злочин, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2) за наявності:

перелік осіб, які брали участь у здійсненні фінансових операцій, їх ідентифікаційні дані, а також копії документів;

схему фінансових операцій.

6. Під час формування узагальнених матеріалів для аналізу фінансових операцій та/або за потреби отримання інформації від підрозділу фінансової розвідки іншої держави або надання такої інформації Держфінмоніторингом використовуються документи (відомості), надані Державним бюро, про фінансові операції, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або вчиненням іншого кримінального правопорушення, підслідність якого визначено за Державним бюро, та/або пов’язані з особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Інформація, яка надається відповідно до цього пункту, має містити (за наявності) відомості та ідентифікаційні дані осіб, перелік яких визначено в додатку 1 до цього Порядку.

Надання інформації Держфінмоніторингу здійснюється Державним бюро з дотриманням вимог законодавства щодо розголошення відомостей досудового розслідування та вимог законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

Держфінмоніторинг за потреби звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави використовує інформацію, надану Державним бюро, щодо фінансових операцій, стану розгляду узагальнених матеріалів, кримінальних проваджень, у тому числі з обмеженим доступом, за наявності письмового дозволу Державного бюро.

За відсутності такого дозволу інформацію Державного бюро не може бути використано під час звернення (запиту) до підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

В узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалі, який містить інформацію, надану підрозділом фінансової розвідки іноземної держави, Держфінмоніторингом зазначаються умови використання Державним бюро такої інформації, визначені підрозділом фінансової розвідки іноземної держави.

Державному бюро заборонено розголошувати, передавати та використовувати у будь-яких цілях (судових, адміністративних, слідчих діях, запитах про міжнародну правову допомогу тощо) інформацію підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, яка міститься в узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалах, та узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал, який її містить, без дозволу підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, що надав таку інформацію.

За наявності в узагальненому (додатковому узагальненому) матеріалі інформації підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, яким надано дозвіл на передання цієї інформації визначеному правоохоронному органу, такі узагальнені матеріали передаються зазначеному правоохоронному органу. Зазначену інформацію та узагальнений (додатковий узагальнений) матеріал, який її містить, не може бути передано до іншого правоохоронного органу та іншого державного органу чи будь-якої третьої сторони без дозволу підрозділу фінансової розвідки, який її надав.

7. За наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених Державному бюро узагальнених матеріалів, Держфінмоніторинг формує та надає Державному бюро додаткові узагальнені матеріали.

Додаткові узагальнені матеріали є невід’ємною частиною узагальнених матеріалів.

8. За наявності у Держфінмоніторингу додаткової інформації, що стосується раніше направлених Державному бюро та/або правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам узагальнених матеріалів, за результатами розгляду яких оперативно-розшукові справи закрито або досудове розслідування закінчено, Держфінмоніторинг може сформувати узагальнені матеріали, які подаються на розгляд експертної комісії, для прийняття рішення щодо їх направлення Державному бюро та/або іншим правоохоронним органам, їх територіальним підрозділам.

Якщо за результатами розгляду раніше наданого узагальненого матеріалу Державним бюро розпочато кримінальне провадження або узагальнений матеріал розглядається (використовується) у ході досудового розслідування, додаткові узагальнені матеріали надаються безпосередньо Державному бюро, якщо іншого ним не зазначено.

9. Рішення про наявність достатніх підстав для передання узагальнених матеріалів Державному бюро приймається експертною комісією, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу.

До участі в засіданнях експертної комісії на підставі листа Держфінмоніторингу можуть запрошуватися представники Державного бюро, кандидатури та кількість яких затверджуються окремим розпорядчим документом Державного бюро, про що інформується Держфінмоніторинг.

Представники Державного бюро, які залучаються до участі в засіданнях експертної комісії, наділені консультативно-дорадчими функціями та мають право:

знайомитися зі стислими описами проєктів узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (у табличній формі) та схемами фінансових операцій;

вносити пропозиції щодо наявності або відсутності достатніх підстав для передання узагальнених матеріалів Державному бюро або до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу;

вносити пропозиції щодо обсягу і терміну доопрацювання узагальнених матеріалів;

вносити пропозиції щодо визначення правоохоронного органу, його територіального підрозділу, до якого рекомендується передати узагальнені матеріали;

інформувати про стан розгляду узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, раніше переданих до Державного бюро;

вносити пропозиції щодо отримання копій узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів.

10. До Державного бюро направляється лише один примірник узагальненого матеріалу.

У разі здійснення Державним бюро досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України, підслідність яких визначено частиною четвертою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному підрозділу (за наявності їх дозволу), Державному бюро надається копія такого узагальненого матеріалу відповідно до рішення експертної комісії Держфінмоніторингу.

Копії узагальнених матеріалів надаються Державному бюро відповідно до рішення експертної комісії Держфінмоніторингу без дозволу іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу в разі закриття кримінального провадження, наявності рішення суду або закриття оперативно-розшукової справи за реабілітуючими підставами.

Надання Державному бюро копії узагальненого матеріалу, який містить інформацію підрозділу фінансової розвідки іноземної держави, який надав дозвіл на передання інформації конкретному правоохоронному органу, не допускається без дозволу підрозділу фінансової розвідки іноземної держави.

Документ на отримання копії узагальненого матеріалу має бути викладено на офіційному бланку встановленої форми за підписом керівника слідчого підрозділу Державного бюро чи його заступника.

11. Строк передання узагальнених матеріалів до Державного бюро не має перевищувати п’яти робочих днів із дня прийняття рішення експертною комісією Держфінмоніторингу.

12. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової операції відповідно до частини другої статті 17 Закону та/або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону передання узагальнених матеріалів до Державного бюро здійснюється у строки, встановлені пунктом 3 розділу V цього Порядку.

13. Узагальнені матеріали, додаткові узагальнені матеріали (за наявності) та додатки до них (за наявності) надаються Державному бюро на паперових, та/або магнітних, та/або інших матеріальних носіях інформації відповідно до законодавства разом з відповідним супровідним листом за підписом Голови Держфінмоніторингу або його заступника.

14. У супровідному листі зазначаються стисла умовна назва узагальненого матеріалу, його реєстраційний номер, підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність додатків, інформація про день закінчення строку зупинення фінансової операції та/або видаткової фінансової операції у разі, якщо таке рішення прийнято Держфінмоніторингом відповідно до частини другої та/або третьої статті 17 Закону, а також інформація щодо раніше направлених узагальнених матеріалів.

15. Копії документів, які надійшли до Держфінмоніторингу після надання узагальненого матеріалу до Державного бюро та які не містять відомостей щодо проведення нових фінансових операцій, можуть надаватися Державному бюро окремим супровідним листом як додатки до узагальненого (додаткового узагальненого) матеріалу.

Додатки (за наявності) до узагальненого матеріалу або до додаткового узагальненого матеріалу є його невід’ємною частиною.

16. Державному бюро заборонено передавати будь-кому інформацію, одержану від Держфінмоніторингу у вигляді узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів, за винятком випадків передання її до інших правоохоронних органів для використання відповідно до законодавства України.

17. Додаткові узагальнені матеріали до раніше переданих Державному бюро узагальнених матеріалів (за наявності) подаються Держфінмоніторингом до Державного бюро.

У разі передання Державним бюро узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до іншого правоохоронного органу додаткові узагальнені матеріали направляються до відповідного правоохоронного органу.

III. Реєстрація та розгляд узагальнених матеріалів

1. Реєстрація та розгляд узагальнених матеріалів Державним бюро здійснюється у визначеному законодавством України порядку.

2. Отримані узагальнені матеріали Державне бюро використовує у межах своєї компетенції, здійснюючи досудове розслідування у кримінальних провадженнях у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. Узагальнені матеріали, які містять підозри щодо відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, використовуються Державним бюро для вжиття заходів щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та іншим суспільно небезпечним діянням.

4. Реєстрація узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, отриманих від Держфінмоніторингу, здійснюється Державним бюро відповідно до законодавства України, у тому числі в частині, що регламентує порядок використання інформації з обмеженим доступом.

5. Державне бюро, отримавши узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал, не пізніше п’яти робочих днів з дня їх реєстрації (обліку) надає Держфінмоніторингу відомості щодо дати і номера їх реєстрації, проведеної відповідно до норм кримінального процесуального законодавства України, в тому числі наявну інформацію про попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення.

6. Якщо узагальнений матеріал та/або додатковий узагальнений матеріал чи матеріали розгляду узагальненого матеріалу відповідно до законодавства передаються Державним бюро до іншого правоохоронного органу або до його територіального підрозділу, Державне бюро, що передає такі документи, надсилає на адресу Держфінмоніторингу повідомлення із зазначенням реквізитів супровідного листа та узагальненого та/або додаткового узагальненого матеріалу.

7. У всіх випадках передання Державним бюро Держфінмоніторингу інформації та/або документів про результати розгляду узагальнених матеріалів у супровідному листі обов’язково зазначається інформація щодо узагальненого матеріалу, у тому числі його реєстраційний номер у Держфінмоніторингу.

IV. Інформування щодо стану розгляду узагальнених матеріалів

1. Державне бюро протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за результатами розгляду узагальнених матеріалів та додаткових узагальнених матеріалів надає Держфінмоніторингу інформацію відповідно до переліку відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів Державним бюро розслідувань, наведеного в додатку 2 до цього Порядку.

2. Для інформування суб’єктів первинного фінансового моніторингу Державне бюро подає до Держфінмоніторингу відомості про вручення особі письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, про закриття кримінального провадження, що розпочато за повідомленням такого суб’єкта, що надійшло до Держфінмоніторингу відповідно до вимог статей 6, 10, 12, 17 Закону, а також (за наявності) інформацію про ухвалені судами рішення за такими кримінальними провадженнями за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

3. У разі передання узагальнених матеріалів та/або матеріалів їх розгляду до іншого правоохоронного органу Державне бюро протягом п’яти робочих днів з дня передання інформує про це Держфінмоніторинг із зазначенням найменування правоохоронного органу, його структурного або територіального підрозділу, реєстраційних даних узагальненого матеріалу, його умовного найменування та реквізитів супровідного листа, яким ці матеріали передано правоохоронному органу.

4. За потреби отримання інформації (додаткової інформації) щодо стану розгляду переданих узагальнених матеріалів, копій процесуальних документів Держфінмоніторинг направляє запити до Державного бюро.

5. Державне бюро на запити Держфінмоніторингу надає інформацію (додаткову інформацію) про стан розгляду узагальнених матеріалів, копії процесуальних документів (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України).

6. Держфінмоніторинг та Державне бюро один раз на півроку проводять взаємозвірку результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріалів.

Результати взаємозвірки оформлюються актом за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

Держфінмоніторинг складає акт у двох примірниках, які до 25 числа місяця, що настає за звітним, направляються до Державного бюро.

Державне бюро протягом 30 днів з дня отримання акта здійснює звірку і надає примірник акта Держфінмоніторингу.

До акта взаємозвірки Держфінмоніторингом та Державним бюро заносяться відомості про узагальнені матеріали та додаткові узагальнені матеріали, що були передані та отримані у звітний період, перенаправлені до іншого правоохоронного органу (його територіального підрозділу) або отримані від них у звітному періоді, відомості щодо узагальнених матеріалів, які перебувають на розгляді понад шість місяців і стосовно яких відсутня інформація щодо прийнятого процесуального рішення або іншого рішення, передбаченого законодавством України.

Акт взаємозвірки підписують керівники відповідних структурних підрозділів Державного бюро та Держфінмоніторингу (або посадові особи, які виконують їх обов’язки), затверджують Голова Держфінмоніторингу та Директор Державного бюро (або їх заступники відповідно до розподілу функціональних обов’язків).

V. Інформування про зупинення фінансових операцій

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до вимог частини другої статті 17 Закону, здійснене суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідно до вимог частини першої статті 17 Закону, або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону Держфінмоніторинг невідкладно, не пізніше ніж на наступний робочий день після прийняття такого рішення, інформує Державне бюро про зазначене рішення.

Державним бюро до Держфінмоніторингу подається перелік підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії Державного бюро, на які покладено виконання завдань із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, іншим злочинам.

За потреби Держфінмоніторинг може інформувати про зупинення фінансових операцій інший структурний підрозділ Державного бюро.

2. Державне бюро, отримавши інформацію про прийняте Держфінмоніторингом рішення відповідно до пункту 1 цього розділу, невідкладно (протягом двох робочих днів з дня її отримання) надає за наявності Держфінмоніторингу для аналізу необхідну додаткову інформацію, документи (з дотриманням вимог Кримінального процесуального кодексу України), які містять:

відомості стосовно осіб, які здійснюють або причетні до здійснення фінансової операції;

відомості щодо притягнення до кримінальної відповідальності вищезазначених осіб, наявності у них судимості тощо.

3. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг готує узагальнений матеріал, пов’язаний із зупиненням фінансових операцій, і подає його до Державного бюро не пізніше ніж на п’ятий робочий день після прийняття рішення щодо подальшого зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини другої або третьої статті 17 Закону.

У такому разі строк зупинення відповідної (відповідних) фінансової (фінансових) операції (операцій) продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

VI. Подання та виконання запитів

1. Державне бюро для отримання інформації у рамках перевірки отриманих узагальнених матеріалів, необхідної для виконання покладених на нього обов’язків, може направляти до Держфінмоніторингу запити, розгляд яких Держфінмоніторингом не має перевищувати 30 календарних днів.

Державне бюро у своєму запиті може зазначити застереження щодо збору Держфінмоніторингом додаткової інформації в межах запиту.

2. Держфінмоніторинг за потреби отримання додаткової інформації для аналізу фінансових операцій або щодо стану розгляду узагальнених матеріалів, переданих Державному бюро, може направляти до Державного бюро запити.

3. Обмін інформацією здійснюється з дотриманням вимог законодавства щодо її захисту.

VII. Запобігання розголошенню інформації

1. Державне бюро та Держфінмоніторинг забезпечують збереження повноти і цілісності отриманої інформації, створюють і підтримують належні умови для її зберігання, а також запобігання незаконному доступу до неї.

2. З метою запобігання незаконному розголошенню інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах та додаткових узагальнених матеріалах, у тому числі під час їх передання та розгляду, її розкриття і захист здійснюються працівниками Держфінмоніторингу та Державного бюро відповідно до законодавства України, яке регламентує порядок використання документів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

3. Державне бюро надає Держфінмоніторингу передбачену цим Порядком інформацію (копії документів) з дотриманням вимог законодавства України, зокрема статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

В.о. директора Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органамиВ. Овчаренко

Керівник Другого управління
організації досудових
розслідуваньО. Туру


Додаток 1
до Порядку надання
Держфінмоніторингом Державному
бюро розслідувань узагальнених
(додаткових узагальнених) матеріалів
та отримання Держфінмоніторингом
інформації про хід їх розгляду
(пункт 6 розділу II)

ПЕРЕЛІК
відомостей та ідентифікаційних даних осіб, які мають міститися в інформації Державного бюро розслідувань

I

Перелік відомостей, які мають міститися в інформації правоохоронних органів

1

Вид фінансових операцій, стосовно яких у Державного бюро розслідувань є підозри, що вони пов’язані з:

1)

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

2)

фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

3)

особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції

2

Інформацію про фінансові операції, зазначені у пункті 1 цього Переліку, має бути отримано:

1)

у разі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України, підслідність яких визначено частиною п’ятою статті 216 Кримінального процесуального кодексу України

2)

під час виконання завдань, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», з метою попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, а також запобігання вчиненню нових

3

Інформація щодо кримінального провадження:

1)

номер реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

2)

дата реєстрації заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у тому числі в Єдиному реєстрі досудових розслідувань

3)

кваліфікація злочину

4)

найменування слідчого підрозділу, який веде розслідування

5)

стислий опис фабули факту розслідування. Дата, час, адреса, місце, спосіб, знаряддя, засоби, інші особливості вчинення злочину, дані осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, тощо

6)

встановлений розмір матеріальних збитків та/або злочинних доходів (грн)

4

Інформація щодо оперативно-розшукової справи:

1)

номер оперативно-розшукової справи

2)

дата заведення оперативно-розшукової справи

3)

кваліфікація предикатного злочину, щодо вчинення якого є підозри

4)

найменування правоохоронного органу, його структурного підрозділу, у провадженні якого перебуває оперативно-розшукова справа

5

Опис фінансової операції, щодо якої у Державного бюро розслідувань є підозри, що вона пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або з особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції:

1)

дата проведення фінансової операції

2)

сума фінансової операції

3)

зміст фінансової операції

4)

найменування банку

5)

відомості щодо учасників фінансової операції

6)

інші відомості про фінансову операцію (за наявності)

6

Підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або пов’язана з особами, щодо яких застосовано міжнародні санкції

7

Наявність причинного зв’язку між фактами, які досліджуються у ході кримінального провадження, в оперативно-розшуковій справі, та фінансовою операцією

8

Обов’язкові ідентифікаційні дані юридичних та фізичних осіб, які здійснили фінансові операції та прямо чи опосередковано можуть бути причетні до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення:

1)

для фізичних осіб - резидентів:


прізвище, ім’я, по батькові


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

2)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (українською та/або англійською мовою)

3)

для юридичних осіб:


повне найменування


код за ЄДРПОУ (для резидентів)


місцезнаходження

II

Обсяг (перелік) інформації, необхідної для звернення до підрозділу фінансової розвідки іншої держави

1

Інформація, зазначена в пунктах 1-3, 6, 7 розділу I цього Переліку

2

Відомості, що ідентифікують суб’єкта: назва суб’єкта (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи та/або найменування юридичної особи)

3

Фінансова та інша інформація:

1)

найменування банку (SWIFT-код (BIC-cod) банку)

2)

номер банківського рахунку

3)

опис необхідної інформації (запитання)

4)

мета використання інформації, що запитується

5)

застосування арешту, вилучення або конфіскації майна

6)

сума (вид валюти) та/або походження коштів

7)

країни, які задіяні у розслідуванні


Додаток 2
до Порядку надання
Держфінмоніторингом Державному
бюро розслідувань узагальнених
(додаткових узагальнених) матеріалів
та отримання Держфінмоніторингом
інформації про хід їх розгляду
(пункт 1 розділу IV)

ПЕРЕЛІК
відомостей про стан розгляду узагальнених матеріалів Державним бюро розслідувань

№ з/п

Стадії розгляду

Відомості про стан розгляду узагальнених матеріалів (УМ) та додаткових узагальнених матеріалів (ДУМ)

1

Отримання УМ (ДУМ)

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Зазначення структурного підрозділу Державного бюро розслідувань (його територіального управління), який отримав УМ (ДУМ).
3. Дата і номер реєстрації УМ (ДУМ) в журналі обліку документів з обмеженим доступом.
4. Реквізити реєстрації УМ в Єдиному реєстрі досудових розслідувань (далі - ЄРДР) (дата внесення інформації, номер кримінального провадження та попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України (далі - КК України)

2

Здійснення розгляду відповідно до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Підстави проведення розгляду
(Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»).
3. Номер оперативно-розшукової справи та дата заведення.
4. Найменування структурного підрозділу, який здійснює розгляд

3

У разі направлення УМ (ДУМ) або матеріалів його розгляду за належністю до іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Вихідні дата і номер супровідного листа Державного бюро розслідувань, його територіального управління до УМ (ДУМ), матеріалів перевірки (гриф обмеження доступу).
3. Найменування структурного підрозділу, яким спрямовано УМ (ДУМ) за належністю, його місцезнаходження.
4. Найменування органу (структурного підрозділу), до якого спрямовано УМ (ДУМ), його місцезнаходження

4

Кримінальне провадження

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації УМ в ЄРДР.
3. Стаття КК України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Яким органом зареєстровано в ЄРДР (найменування органу).
5. Яким органом здійснюється досудове розслідування (найменування органу).
6. Стан досудового розслідування (кримінальне провадження триває, передано за підслідністю, розслідування зупинено, строк розслідування продовжено).
7. Стислий опис фабули досудового розслідування.
8. Дії щодо закінчення досудового розслідування (стаття 283 КПК України).
9. Установлена сума легалізованих доходів (млн грн).
10. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
11. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
12. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу обліку, реєстраційний номер та дата, номер справи

5

Закриття кримінального провадження у ході досудового розслідування

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в ЄРДР УМ.
3. Стаття КК України, за ознаками якої розпочато досудове розслідування (у тому числі кваліфікуючі ознаки).
4. Найменування органу, яким прийнято рішення.
5. Копія постанови про закриття кримінального провадження у ході досудового слідства (надається поштою).
6. Дата і номер реєстрації в ЄРДР відомостей про закінчення досудового розслідування.
7. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата

6

Закінчення досудового слідства шляхом складання обвинувального акта та направлення його до суду

1. Реєстраційний номер Держфінмоніторингу УМ (ДУМ), дата.
2. Дата і номер реєстрації в ЄРДР відомостей про закінчення досудового розслідування.
3. Найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер.
4. Найменування органу, який склав обвинувальний акт.
5. Прізвище, ім’я, по батькові обвинувачених.
6. За якими статтями та їх частинами пред’явлено обвинувачення у розрізі обвинувачених.
7. Установлена сума легалізованих доходів - за обвинувальним актом (млн грн).
8. Сума злочинних доходів, на які накладено арешт і які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
9. Загальна сума грошових коштів та іншого майна, на які накладено арешт та/або які вилучено у ході досудового розслідування (млн грн).
10. Місцезнаходження УМ (ДУМ) - орган, найменування журналу (справи), реєстраційний номер та дата.
11. Найменування суду, до якого спрямовано обвинувальний акт, його адреса та (за наявності) номер судової справи.
12. Дата та реєстраційний номер супровідного листа,
яким обвинувальний акт направлено до суду


Додаток 3
до Порядку надання
Держфінмоніторингом Державному
бюро розслідувань узагальнених
(додаткових узагальнених) матеріалів
та отримання Держфінмоніторингом
інформації про хід їх розгляду
(пункт 2 розділу IV)


Державна служба фінансового
моніторингу України

ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо прийнятого процесуального рішення

№ з/п

Номер фінансової операції за узагальненим матеріалом

Номер узагальненого матеріалу

Номер кримінального провадження за Єдиним реєстром досудових розслідувань

Дата внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань факту

Стаття Кримінального кодексу України

Найменування органу, який прийняв рішення

направлення повідомлення про підозру

закриття кримінального провадження

направлення обвинувального акта до суду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник структурного підрозділу
Державного бюро розслідувань
або його заступник/керівник
структурного територіального управління
Державного бюро розслідувань
або його заступник


__________
(підпис)


_________________
(ініціал та прізвище)

_____  __________________ 20___ року
Додаток 4
до Порядку надання
Держфінмоніторингом Державному
бюро розслідувань узагальнених
(додаткових узагальнених) матеріалів
та отримання Держфінмоніторингом
інформації про хід їх розгляду
(пункт 6 розділу IV)

АКТ
взаємозвірки результатів стану розгляду переданих узагальнених матеріаліввгору