Документ z1069-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2018  № 1216


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2018 р.
за № 1069/32521

Про затвердження Змін до форми заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610

Відповідно до пункту 7 статті 13 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», пункту 4 Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року № 646, підпункту 53 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форми заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2016 року № 1610, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 січня 2017 року за № 89/29957, що додаються.

2. Управлінню з питань соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій (Черська Л.З.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шамбіра М.І.

Міністр

А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
23.08.2018  № 1216


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2018 р.
за № 1069/32521

ЗМІНИ
до форми заяви про взяття на облік  внутрішньо переміщеної особи

1. Позицію

«Обставини, що спричинили внутрішнє переміщення:


проведення АТО


тимчасова окупація Автономної Республіки Крим


зруйноване житло


інші причини (зазначити які) _______________________________________________»

викласти у такій редакції:

«Обставини, що спричинили внутрішнє переміщення:


проведення АТО або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі  і стримування збройної агресії Російської Федерації, тимчасова окупація території  у Донецькій та Луганській областях


тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і міста Севастополя


зруйноване житло


інші причини (зазначити, які) __________________________________________».

2. У позиції «Наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб:» цифри «10» замінити цифрами «25».

3. Позицію

«Наявність у будь-кого з членів сім’ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення:»

викласти у такій редакції:

«Наявність у будь-кого із членів сім’ї у власності житлового приміщення / частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території в Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення:».

Начальник Управління
з питань соціального захисту
постраждалих внаслідок
надзвичайних ситуацій
Л. Черськавгору