Документ z1069-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.12.2016, підстава - z1502-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2014  № 1460/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2014 р.
за № 1069/25846

Про затвердження Змін до Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 145/5 від 22.01.2013, до якого вносились зміни }

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 січня 2013 року № 145/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 року за № 174/22706, що додаються.

2. Департаменту з питань банкрутства (Трегуб Г.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бондарчука І.В.

Міністр

П. Петренко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
03.09.2014  № 1460/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2014 р.
за № 1069/25846

ЗМІНИ
до Порядку присвоєння рівнів кваліфікації арбітражним керуючим (розпорядникам майна, керуючим санацією, ліквідаторам)

Підпункти 3.2 - 3.5 пункту 3 викласти в такій редакції:

“3.2. Другий рівень кваліфікації присвоюється арбітражним керуючим, які виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менше ніж на трьох підприємствах, крім проваджень у справах, які здійснювалися за процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції від 01 січня 2000 року), та можуть відповідати одному з таких критеріїв:

пройшли підвищення кваліфікації у порядку, встановленому Міністерством юстиції України, та за погодженими ним програмами підвищення кваліфікації арбітражних керуючих;

мають досвід роботи не менше ніж три роки на керівних посадах (керівника або заступника керівника юридичної особи) або на посадах керівників структурних підрозділів юридичної особи, діяльність яких пов’язана з юридичним або економічним напрямом роботи юридичної особи.

3.3. Третій рівень кваліфікації може бути присвоєний арбітражним керуючим, які виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менше ніж на десяти підприємствах, крім проваджень у справах, які здійснювалися за процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції від 01 січня 2000 року), та можуть відповідати одному з таких критеріїв:

мають досвід роботи не менше ніж п’ять років на керівних посадах (керівника або заступника керівника юридичної особи) або на посадах керівників структурних підрозділів юридичної особи, діяльність яких пов’язана з юридичним або економічним напрямом роботи юридичної особи;

у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), ним було у сукупності виконано не менше трьох планів санації або укладено не менше трьох мирових угод та забезпечено повноту погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у розмірі понад 30 відсотків;

мають досвід здійснення діяльності арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) на підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб.

3.4. Четвертий рівень кваліфікації може бути присвоєно арбітражним керуючим, які виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менше ніж на п’ятнадцяти підприємствах, крім проваджень у справах, які здійснювалися за процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції від 01 січня 2000 року), та можуть відповідати одному з таких критеріїв:

мають досвід роботи не менше ніж сім років на керівних посадах (керівника або заступника керівника юридичної особи) або на посадах керівників структурних підрозділів юридичної особи, діяльність яких пов’язана з юридичним або економічним напрямом роботи юридичної особи;

мають досвід здійснення діяльності арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) не менше ніж на трьох підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб;

мають досвід здійснення повноважень арбітражного керуючого не менше ніж на трьох державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків (або 25 відсотків у разі виконання арбітражним керуючим повноважень відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ));

у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), ним було у сукупності виконано не менше п’яти планів санації або укладено не менше п’яти мирових угод та забезпечено повноту погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у розмірі понад 50 відсотків.

3.5. П’ятий рівень кваліфікації може бути присвоєно арбітражним керуючим, які відповідають додатковим вимогам, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для арбітражних керуючих, які призначаються господарським судом на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, виконували повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора не менше ніж на двадцяти п’яти підприємствах, крім проваджень у справах, які здійснювалися за процедурою, передбаченою статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції від 01 січня 2000 року), та можуть відповідати одному з таких критеріїв:

мають досвід роботи не менше ніж десять років на керівних посадах (керівника або заступника керівника юридичної особи) або на посадах керівників структурних підрозділів юридичної особи, діяльність яких пов’язана з юридичним або економічним напрямом роботи юридичної особи;

мають досвід здійснення діяльності арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) не менше ніж на п’яти підприємствах, кількість працівників яких перевищує сто осіб;

мають досвід здійснення повноважень арбітражного керуючого не менше ніж на семи державних підприємствах та підприємствах, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків (або 25 відсотків у разі виконання арбітражним керуючим повноважень відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (у редакції від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ));

у справах, участь у яких брав арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), ним було у сукупності виконано не менше семи планів санації або укладено не менше семи мирових угод та забезпечено повноту погашення вимог кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів у розмірі понад 70 відсотків.”.

Директор Департаменту
з питань банкрутства


Г. Трегубвгору