Документ z1069-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.10.2012, підстава - z1651-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.09.2007 N 757/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2007 р.
за N 1069/14336
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 1418/5 ( z1651-12 ) від 25.09.2012 }
Про організацію роботи з питань
проставлення апостиля на офіційних
документах, призначених для
використання на території інших держав
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
юстиції
N 1536/5 ( z0838-08 ) від 10.09.2008
N 2570/5 ( z1269-09 ) від 25.12.2009
N 3378/5 ( z1421-10 ) від 29.12.2010
N 94/5 ( z0094-12 ) від 19.01.2012 }
{ У тексті Наказу слова "реєстрація актів цивільного стану"
в усіх відмінках замінено словами "державна реєстрація
актів цивільного стану" у відповідному відмінку, слова
"до відділу проставлення апостиля Департаменту у справах
цивільного стану громадян" виключено згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 3378/5 ( z1421-10 ) від 29.12.2010 }

З метою вдосконалення роботи з питань проставлення апостиля
на офіційних документах, призначених для використання на території
інших держав, та відповідно до Правил проставлення апостиля на
офіційних документах, призначених для використання на території
інших держав, затверджених наказом Міністерства закордонних справ
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції
України від 5 грудня 2003 року N 237/803/151/5 ( z1151-03 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року
за N 1151/8472, Н А К А З У Ю :
1. Установити, що у Міністерстві юстиції: термін розгляду документів, поданих безпосередньо фізичною
особою, якої вони стосуються, або її родичами, за умови
документального підтвердження родинних чи шлюбних відносин, для
проставлення апостиля - один робочий день; термін розгляду документів, поданих іншими особами, для
проставлення апостиля - п'ять робочих днів.
{ Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 94/5 ( z0094-12 ) від 19.01.2012 }
{ Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 94/5 ( z0094-12 ) від 19.01.2012 }
{ Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 94/5 ( z0094-12 ) від 19.01.2012 }
У зв'язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка
печатки та/або штампа, додаткової інформації або роз'яснень термін
розгляду документів на проставлення апостиля може бути продовжено
за рішенням заступника Міністра до 20 робочих днів. Прийом офіційних документів для проставлення апостиля та їх
видача здійснюються за заявою (додаток) особи, якою подаються
документи. { Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 1536/5 ( z0838-08 ) від 10.09.2008; в
редакції Наказу Міністерства юстиції N 94/5 ( z0094-12 ) від
19.01.2012 }
2. Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських
об'єднань (Барановій Т.І.) та Управлінню у справах цивільного
стану громадян (Кунді В.В.) забезпечити його належне виконання.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфіменка Л.В. та заступника Міністра Ємельянову І.І.
4. Наказ набуває чинності з 1 жовтня 2007 року.
Міністр Олександр Лавринович

{ Додаток 1 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції
N 94/5 ( z0094-12 ) від 19.01.2012 }

Додаток 1
N ______
До Департаменту нотаріату та реєстрації
адвокатських об'єднань
Міністерства юстиції України

від* ____________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подає документи)
--------------- * У випадку подачі документів від імені юридичної особи
зазначити також повне найменування юридичної особи.
_________________________________________________________________
(місце проживання, місцезнаходження, телефон)
_________________________________________________________________
(документ, що посвідчує особу)
ЗАЯВА**
Прошу прийняти для проставлення апостиля (подальшої
консульської легалізації) документи:
(необхідне підкреслити)
------------------------------------------------------------------ | N | Назва та N |Прізвище, ім'я| N | Особливі | | з/п | документа, | по батькові |нотаріальної | відмітки | | | документ на | нотаріуса | дії або | | | | прізвище |(судді), який | N справи | | | | | засвідчив | | | | | | справжність | | | | | | підпису на | | | | | |документі або | | | | | |вірність копії| | | | | | (фотокопії) | | | | | | документа | | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | |------+--------------+--------------+-------------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Країна, до якої призначаються для використання оформлені
документи, ______________
"___" ______________ 200___ р.
________________________
(Дата подачі документів)
___________________
(Підпис)
Особливі відмітки (проставляється відповідальною особою
відділу правової допомоги та легалізації документів:
Документи подані безпосередньо фізичною особою, якої вони
стосуються або її родичами, іншими особам ___________________
----------------------------------------------------------------- (лінія відриву)
Відмітка відповідальної особи відділу правової допомоги та
легалізації документів
------------------------------------------------------------------ |Прийнято за реєстровим N | | |----------------------------------------------------------------| |Кількість документів | | |----------------------------------------------------------------| |Дата отримання документів | | |----------------------------------------------------------------| |Дата видачі документів | | |----------------------------------------------------------------| |Підпис особи, яка прийняла документ для оформлення | | ------------------------------------------------------------------
--------------- ** Корінець заяви видається заявнику при подачі документів до
Департаменту нотаріату та реєстрації адвокатських об'єднань.
{ Наказ доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства юстиції
N 1536/5 ( z0838-08 ) від 10.09.2008 }вгору