Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Порядок, Вимоги [...] від 27.09.2010700
Документ z1068-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.10.2016, підстава - z1234-16


     Обстеження провели:
     ________________     ____________      ______________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) ________________ ____________ ______________________
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П. "___" ____________20__ року

Зареєстровано в Державній службі
України з безпеки на транспорті
"___"__________ 20___ року за N _______
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 923 ( z2051-13 ) від 15.11.2013 }
Додаток 5
до Порядку регулювання
діяльності автостанцій

КОЕФІЦІЄНТИ
залежності вартості послуг для пасажирів
на автостанціях різних класів

------------------------------------------------------------------ | Клас | I | II | III | IV | V | | автостанції | | | | | | |-------------------+--------+--------+--------+--------+--------| | Коефіцієнт (К) | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | ------------------------------------------------------------------вгору