Документ z1067-01, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 27.06.2019, підстава - z0543-19

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 865 від 12.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2001 р.
за N 1067/6258
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
авіаційної служби
N 529 ( z0543-19 ) від 26.04.2019 }

Про затвердження Положення про Головний перелік
мінімального обладнання - Авіаційні правила
України, частина 1

З метою вдосконалення національної системи сертифікації
авіаційної техніки та приведення її у відповідність з міжнародними
стандартами згідно зі статтею 5 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 03.10.97 N 1095 ( 1095-97-п ) "Про сертифікацію авіаційної
техніки та її компонентів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Головний перелік мінімального
обладнання - Авіаційні правила України, частина 1 (далі -
Положення), що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Шкатюк А.Г.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. Довести зазначене Положення до відома структурних
підрозділів Державного департаменту авіаційного транспорту,
підприємств, організацій, установ, що виконують розробку,
виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт та
модифікацію зразків авіаційної техніки, та експлуатантів.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра А.Ф.Демиденка.
Міністр В.П.Пустовойтенко
ПОГОДЖЕНО
Т.в.о Міністра промислової
політики України В.Г.Падалко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту України
12.12.2001 N 865
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2001 р.
за N 1067/6258
ПОЛОЖЕННЯ
про Головний перелік мінімального обладнання -
Авіаційні правила України, частина 1
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Стандартів та
рекомендованої практики (SARP) Міжнародної організації цивільної
авіації (ICAO), що включені в Додаток 6 до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_655 ) - "Експлуатація повітряних
суден", з метою адаптації нормативно-правової бази цивільної
авіації України до відповідних стандартів Європейського Союзу.
1.2. Положення поширюється і є обов'язковим для українських
розробників експлуатаційно-технічної документації типу повітряного
судна, яка регламентує його експлуатацію.
1.3. Положення встановлює вимоги щодо розробки і змісту
Головного переліку мінімального обладнання та його схвалення.
1.4. Головний перелік мінімального обладнання (ГПМО/MMEL) є
основним документом, що стосується конкретного типу повітряного
судна. Він визначає прилади або частину обладнання, у разі
непрацездатності яких або невиконання ними частини передбачених
функцій може бути дозволена тимчасова експлуатація повітряного
судна із забезпеченням необхідного рівня безпеки польотів та вимог
щодо підтримання льотної придатності. Тимчасова експлуатація
повітряного судна забезпечується конструктивними надлишками та/або
наявністю специфічних експлуатаційних операцій і операцій з
технічного обслуговування.
1.5. Під час розроблення Положення використовувались такі
документи: Авіаційні правила "JAR - MMEL/MEL", розроблені Об'єднаними
авіаційними владами Європи (JAA); Авіаційні правила МАК з питань нормування льотної придатності
цивільної авіаційної техніки (частини 21, 23, 25, 27, 29).
2. Терміни, скорочення та їх визначення
2.1. Терміни Відмова - подія, що полягає в порушенні працездатного стану
обладнання повітряного судна (далі - ПС), при якому його
характеристики та показники не відповідають установленим
характеристикам та не виконують призначених йому функцій. Непрацездатність - стан, при якому значення хоча б одного
параметра, що характеризує здатність обладнання ПС виконувати
задані функції, не відповідає вимогам нормативно-технічної
документації. Головний перелік мінімального обладнання (далі - ГПМО/MMEL) -
перелік обладнання для конкретного типу ПС, несправність якого
дозволяє експлуатацію ПС протягом установленого періоду. Додаток до Головного переліку мінімального обладнання -
документ, який розробляється для ПС, що імпортується в Україну за
спеціальними технічними вимогами України, які стосуються типової
конструкції, та доповнює ГПМО ПС, схвалений повноважною авіаційною
владою країни розробника. Заявник - організація, яка направила в Укравіатранс заявку на
схвалення ГПМО, додатка до ГПМО або змін до ГПМО. Льотна придатність - характеристика зразка авіаційної
техніки, яка забезпечується реалізацією норм льотної придатності в
її конструкції та льотно-технічних характеристиках. Обладнання - системи, комплектуючі вироби, прилади та інші
компоненти обладнання. Підрозділ з нагляду за типовою конструкцією авіаційної
техніки - структурний підрозділ Укравіатрансу (Управління
сертифікації типу авіаційної техніки та її виробництва). Розробник - організація, що розробляє авіаційну техніку,
уносить зміни до неї та відповідає за її типову конструкцію. Спеціальні експлуатаційні операції - додатково визначені
експлуатаційні вимоги, які повинні бути виконані протягом
визначеного терміну експлуатації ПС з непрацездатним обладнанням,
зазначеним у ГПМО. Спеціальні операції технічного обслуговування - додатково
визначені вимоги технічного обслуговування, які повинні бути
виконані протягом установленого терміну експлуатації ПС з
непрацездатним обладнанням, зазначеним у ГПМО.
2.2. Скорочення АП - авіаційні правила. ГПМО - Головний перелік мінімального обладнання. ЕТД - експлуатаційно-технічна документація. M - спеціальні операції технічного обслуговування. НЛП - норми льотної придатності. НЛГС - норми льотної придатності ПС. О - спеціальні експлуатаційні операції. ПС - повітряне судно. УУП - ускладнення умов польоту.
3. Призначення Головного переліку мінімального обладнання
3.1. Призначенням ГПМО є розширення умов експлуатації ПС, яке
не зменшує рівня льотної придатності, що встановлений при
схваленні типової конструкції ПС. Аркуш основного змісту ГПМО
наведений в додатку 1.
3.2. Експлуатація ПС з непрацюючим обладнанням дозволяється
тільки за умов правильного аналізу відмовобезпеки та вірогідності
виникнення особливої ситуації для кожного обладнання ПС з метою
забезпечення підтримання необхідного рівня льотної придатності. У
разі прийняття рішення розробником ПС щодо експлуатації ПС з
непрацездатним обладнанням термін експлуатації ПС при цьому має
бути обгрунтовано мінімізований.
3.3. Для забезпечення необхідного рівня льотної придатності
ПС, що регламентується НЛП, розробником ПС використовується
необхідне резервування функціональних систем. Таке резервування
дає змогу протягом установленого терміну продовжувати експлуатацію
ПС при відмові деякого обладнання, якщо інші системи та обладнання
(у тому числі взаємозалежні), що функціонують нормально, дають
змогу безпечно продовжувати політ без зниження рівня льотної
придатності, який регламентовано відповідними НЛП, за умов
виконання встановлених спеціальних експлуатаційних операцій, інших
умов та обмежень.
3.4. ПС мають резервування та надлишки в своїх системах для
забезпечення відповідності мінімальним стандартам льотної
придатності щодо відмовобезпеки з розрахунковим запасом. ПС мають
установлені прилади та обладнання, які не використовуються для
забезпечення безпеки польотів при експлуатації в окремих
експлуатаційних умовах або призначені для підвищення комфортності.
Наприклад: освітлювальне обладнання, яке не вимагається для
польотів у візуальних метеорологічних умовах, кухонне обладнання
тощо.
3.5. Укравіатрансом визначається за допомогою схвалення ГПМО
обладнання ПС, яке може бути несправним у відповідних умовах
польоту. У такому разі політ не може виконуватись за умов виходу з
ладу інших систем та обладнання, окрім зазначених у ГПМО.
3.6. ГПМО дає змогу безпечної експлуатації ПС з непрацюючими
системами та обладнанням у рамках контрольованої та обгрунтованої
програми проведення заміни обладнання.
3.7. Розробник забезпечує вимогу, щоб жоден політ не
починався при виході з ладу багатьох зазначених у ГПМО компонентів
обладнання ПС до тих пір, доки не буде встановлено, що будь-який
взаємний зв'язок між цими системами або компонентами не призведе
до зниження рівня безпеки польоту нижче, ніж встановлено
відповідними НЛП.
3.8. Під час експлуатації з відмовленим обладнанням для
визначення можливості забезпечення достатнього рівня безпеки
польоту ураховується імовірність додаткових відмов обладнання. При
створенні ГПМО не дозволяється відступати від вимог, які наведені
в Керівництві з льотної експлуатації ПС і стосуються порядку дій в
особливій ситуації, або інших вимог з льотної придатності, якщо
Укравіатрансом або Керівництвом з льотної експлуатації не
передбачене інше.
3.9. Обладнання, що визначене непрацездатним, у разі потреби
має позначатись відповідними пояснювальними табличками. Таке
обладнання або його компоненти вказуються у бортовому журналі ПС
для інформування льотного складу та персоналу з технічного
обслуговування.
3.10. Для конкретної системи або компонента обладнання, які
визначені ГПМО як непрацездатні, потрібно: - установити порядок їх технічного обслуговування до початку
відльоту з метою відключення або ізоляції даної системи або
компонента обладнання; - розробити, за необхідністю, відповідний порядок дій
льотного екіпажу при відмові зазначеного обладнання.
4. Вимоги до Головного переліку мінімального обладнання
4.1. Порядок складання ГПМО визначає загальні вимоги до: - видів експлуатації; - збігу відмов; - операцій з експлуатації та технічного обслуговування; - термінів поновлення; - схвалення ГПМО; - змін до ГПМО; - форми та мови ГПМО. ГПМО визначає обладнання, яке протягом установленого цим
документом терміну експлуатації ПС може бути непрацездатним за
умов: позитивних результатів аналізу щодо відмовобезпеки, який
зроблено на підставі відповідних вимог з льотної придатності
(НЛГС, АП-23, АП25, АП-29, АП-27); рівня резервування; виконання відповідних спеціальних операцій з експлуатації та
технічного обслуговування; визначених умов та обмежень експлуатації ПС.
4.2. Експлуатація ПС з непрацюючим обладнанням, включаючи
збіг відмов, не повинна призводити до виникнення ситуації, гіршої
за ускладнення умов польоту (УУП).
4.3. У разі виникнення протиріччя між положеннями ГПМО та
положеннями існуючих Директив льотної придатності або інших
обов'язкових вимог приймаються вимоги останніх.
4.4. Усе обладнання, яке має відношення до льотної
придатності та не включене в ГПМО, повинно бути працездатним для
продовження експлуатації ПС.
4.5. Умови включення обладнання в ГПМО повинні відповідати
вимогам пунктів 4.1; 4.2; 4.3.
4.6. Обладнання, непрацездатність якого не загрожує безпеці
польотів, таке як кухня, обладнання для підвищення комфорту
пасажирів тощо, у ГПМО не вноситься.
4.7. ГПМО включає всі види експлуатації, для яких ПС було
сертифіковано або схвалено.
4.8. ГПМО має включати керівні положення щодо можливості або
неможливості продовження безпечної експлуатації ПС під час збігу
відмов (непоодиноких відмов) обладнання, у тому числі
взаємозалежних систем та обладнання. Якщо ступінь небезпечності особливої ситуації погіршується за
умови непрацездатності декількох систем або обладнання,
експлуатація з поодинокими відмовами яких дозволена,
встановлюються відповідні обмеження щодо можливості експлуатації
за умов непрацездатності цих систем та / або обладнання.
4.9. ГПМО включає додаткові спеціальні операції з
експлуатації та технічного обслуговування, що виконуються для
продовження експлуатації ПС з відмовленим обладнанням, що занесене
в ГПМО. Такі операції вносяться та переглядаються у разі змін
ГПМО.
4.10. ГПМО установлює терміни відновлення непрацездатного
обладнання ПС. У відповідності до результатів аналізу
відмовобезпеки, проведеним розробником ПС, та з урахуванням
важливості обладнання такі терміни розподіляються на чотири
категорії: A, B, C, D. Кожне обладнання, що занесене до ГПМО,
повинно бути класифіковано за цими категоріями.
4.11. Термін поновлення категорії A - нестандартний термін.
Обладнання, що відноситься до цієї категорії, має бути
відремонтовано або замінено протягом часу, що зазначений в ГПМО.
Термін має починатись з 00.01 годин наступного дня після
виникнення відмови.
4.12. Термін поновлення категорії В. Обладнання, що належить
до цієї категорії, має бути відремонтовано або замінено протягом
трьох календарних днів, не включаючи день, коли трапилась відмова. Приклад. Якщо відмова виявлена 26 січня о 10.00 годині, то
триденний термін має починатись 27 січня з 00.01 годин та
закінчуватись 30 січня о 00.01 годин.
4.13. Термін поновлення категорії С. Обладнання, що належить
до цієї категорії, повинно бути відремонтовано або замінено
протягом десяти календарних днів, не включаючи день, коли
трапилась відмова. Приклад. Якщо відмова виявлена 26 січня о 10.00 годині, то
десятиденний термін повинен починатись 27 січня з 00.01 годин та
закінчуватись 6 лютого о 00.01 годин.
4.14. Термін поновлення категорії D. Обладнання, що належить
до цієї категорії, має бути відремонтовано або замінено протягом
120 календарних днів, не включаючи день, коли трапилась відмова.
4.15. ГПМО, який був затверджений розробником України або
схвалений Державним повноважним органом авіаційної влади держави
розробника, а також додатки до ГПМО та зміни до нього схвалюються
Укравіатрансом.
4.16. Зміни до ГПМО, упроваджені у зв'язку зі зміною
схваленої типової конструкції ПС, подаються розробником ПС до
Укравіатрансу для схвалення.
4.17. ГПМО повинен включати: аркуш схвалення згідно з додатком 2; аркуш реєстрації змін; аркуш обгрунтування внесення змін; зміст; терміни та скорочення, їх визначення; преамбулу, яка повинна відображати мету ГПМО; основну частину ГПМО.
4.18. Основний зміст ГПМО містить таку інформацію: назву обладнання та категорію терміну його поновлення; кількість установленого обладнання; кількість систем, необхідних для відльоту; примітки та винятки, що містять інформацію про всі системи
або їх компоненти, що можуть заміняти одна одну.
4.19. Нумерація компонентів систем та обладнання, що занесені
до ГПМО, проводиться у відповідності з нумерацією, яка
використовується у документації ПС, схваленій Укравіатрансом.
4.20. ГПМО має включати додаткові експлуатаційні операції та
операції технічного обслуговування, які виконуються під час
експлуатації ПС при відмові окремого обладнання ПС, яке входить до
ГПМО. В основній частині ГПМО такі операції позначаються
відповідними літерами: О - експлуатаційні операції; М - операції
технічного обслуговування.
4.21. Мова ГПМО повинна відповідати мові документації ПС,
затвердженій Укравіатрансом.
5. Схвалення Головного переліку мінімального обладнання
5.1. Для схвалення ГПМО, а також унесених до нього змін та
доповнень розробник ПС направляє заявку до Укравіатрансу.
5.2. Заявка оформлюється у письмовій формі. Додатком до
заявки є проекти згаданих у заявці документів (ГПМО, додатки або
зміни до нього) та письмове обгрунтуванням забезпечення безпеки
польотів.
5.3. В Укравіатрансі така заявка розглядається підрозділом,
відповідальним за сертифікацію типу ПС, із залученням інших
структур, необхідних для прийняття рішення. Строк розгляду заявки
не повинен перевищувати одного місяця.
5.4. Укравіатранс схвалює ГПМО у разі достатності наданого
заявником обгрунтування.
Начальник Управління технічного
розвитку та екології транспорту
Департаменту безпеки транспорту
та технічної політики О.В.Коломієць
Додаток 1
до п.3.1 Положення про
Головний перелік
мінімального обладнання -
Авіаційні правила України,
частина 1
Аркуш основного змісту ГПМО
------------------------------------------------------------------- |Державний департамент | |авіаційного транспорту | | | |Головний перелік мінімального обладнання (ГПМО) | |-----------------------------------------------------------------| || Повітряне судно |Номер зміни |Стор. || ||-------------------------+-------------------------+-----------|| || |Дата | || |-----------------------------------------------------------------| |-----------------------------------------------------------------| ||1. Послідовний номер |1. Кількість установленого обладнання || ||ГОСТ 18675-79 (АТА-100) | || ||для системи та частини | || ||обладнання. Назва | || ||обладнання та категорія | || ||його поновлення | || ||------------------------+--------------------------------------|| || | |2. Кількість систем, необхідних || || | |для відльоту || ||------------------------+---+----------------------------------|| || | | | | |3. Примітки або винятки || ||---+----------------+---+---+---+------------------------------|| ||---+----------------+---+---+---+------------------------------|| ||---+----------------+---+---+---+------------------------------|| |-----------------------------------------------------------------| -------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до п.4.17 Положення про
Головний перелік
мінімального обладнання -
Авіаційні правила України,
частина 1
Аркуш схвалення ГПМО ---------------------------------------------------------------------------- | АРКУШ СХВАЛЕННЯ ГПМО (MMEL) | |--------------------------------------------------------------------------| |ГПМО: --- | СХВАЛЕНО: | | --- | | |Додаток до ГПМО: --- |Підпис відповідальної особи | | --- |від Управління сертифікації | |Зміна до ГПМО: --- |типу авіаційної техніки та її | | --- |виробництва: | |_____________________ |______________ _____________ | |(номер видання, дата) | (посада) (підпис) | | | | |Номер справи типу ПС _____________ |Дата "___"_______ 200 р. | |--------------------------------------------------------------------------| |Дата надання | Тип ПС: |Призначення ПС: | |документів | | | |розробником | Моделі ПС: |1. Пасажирське --- | | | | --- | |"___"________ 200 р.| |2. Вантажне --- | | | | --- | | | |3. Спец. застос. --- | | | | --- | |Сертифікат типу |N документа |Дата | |--------------------+-----------------------------------------------------| |Схвалені |N документа | Дата | |модифікації | | | |--------------------------------------------------------------------------| | | ЗАТВЕРДЖЕНО: | |Розробник | | |______________________________ |Посада відповідальної особи | | |розробника | |______________________________ |_________________________ | | | (підпис) | | | | | |Дата ____________________ | |Номер справи розробника _________ | | ----------------------------------------------------------------------------вгору