Документ z1065-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.08.2018  № 393


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2018 р.
за № 1065/32517

Про затвердження Змін до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 15 січня 2013 року № 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2013 року за № 207/22739, що додаються.

2. Управлінню кадрової служби забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови Комісії державних
нагород та геральдики

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
О. ДніпровР. Іллічов


Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
30 серпня 2018 року № 393


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 вересня 2018 р.
за № 1065/32517

ЗМІНИ
до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України

1. У розділі І:

1) пункт 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Відомчими заохочувальними відзнаками за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського, річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, із виконанням інших завдань, покладених на Міністерство інфраструктури України, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілеїв органів державної влади, підприємств, установ та організацій можуть нагороджуватися:

працівники апарату Мінінфраструктури, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури;

інші працівники галузі.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.»;

2) пункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Нагрудним знаком нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.7 цього розділу, які відпрацювали не менш як 10 років у відповідній галузі та вже були нагороджені Почесною грамотою Міністерства інфраструктури України (Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства транспорту України) або нагрудним знаком «Почесний працівник транспорту України».».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками:

працівників апарату Мінінфраструктури вносять заступники Міністра інфраструктури України, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури на ім’я державного секретаря Мінінфраструктури;

працівників, зазначених у пункті 1.7 розділу І цього Положення (крім працівників апарату Мінінфраструктури), вносять заступники Міністра інфраструктури України, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та інших підприємств, установ, організацій та господарських товариств галузі на ім’я Міністра інфраструктури України.»;

абзац четвертий пункту 2.3 викласти в такій редакції:

«довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації та господарського товариства галузі, якщо до нагородження представляється його (її) керівник.»;

2) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. Рішення про відзначення:

працівників апарату Мінінфраструктури приймається державним секретарем Мінінфраструктури;

працівників, зазначених у пункті 1.7 розділу І цього Положення (крім працівників апарату Мінінфраструктури), приймається Міністром інфраструктури України, а у разі його відсутності - заступником Міністра інфраструктури України, на якого згідно з відповідним наказом покладено виконання обов’язків Міністра.

Проект наказу про відзначення готується Управлінням кадрової служби Мінінфраструктури.»;

3) пункт 2.8 викласти в такій редакції:

«2.8. Вручення відзнаки проводиться в урочистій обстановці Міністром інфраструктури України або за його дорученням заступниками Міністра інфраструктури України, державним секретарем Мінінфраструктури, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів.».

3. Абзац другий пункту 3.4 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«У випадках втрати посвідчення до нагрудного знака та медалей працівниками Мінінфраструктури дублікат посвідчення може бути виданий за умови поважних причин та форс-мажорних обставин, що призвели до їх втрати, за поданням заступників Міністра інфраструктури України, керівників структурних підрозділів Мінінфраструктури, а в разі втрати посвідчення іншими працівниками галузі - за поданням керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та інших підприємств, установ, організацій та господарських товариств галузі.».

Начальник Управління
кадрової служби


В. Дзуєнковгору