Документ z1064-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.11.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2018  № 2936/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1064/32516

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції України у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680, що додаються.

2. У формах №№ 1, 1.1, 2-5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 6-8, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 січня 2013 року № 130/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 січня 2013 року за № 148/22680, слова «Електронний цифровий підпис» замінити словами «Кваліфікований електронний підпис та електронна позначка часу».

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) з 01 січня 2019 року забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації відповідно до Змін, затверджених цим наказом, для забезпечення подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей (інформації) до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги».

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Смачило І.В.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний директор державного
підприємства «Національні інформаційні системи»
С.С. Лур’єЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
12 вересня 2018 року № 2936/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1064/32516

ЗМІНИ
до Порядку подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)  обов’язкових відомостей (інформації)

1. У розділі ІІ:

1) абзац третій викласти у такій редакції:

«Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання кваліфікованим електронним підписом арбітражного керуючого із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.»;

2) в абзаці четвертому літери «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису»;

3) в абзаці п’ятому літери та слова «ЕЦП тільки акредитованих центрів сертифікації ключів» замінити словами «кваліфікованого електронного підпису тільки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг».

2. У розділі ІІІ:

1) в абзаці третьому пункту 3.1 літери «ЕЦП» замінити словами «кваліфікованим електронним підписом»;

2) абзац одинадцятий пункту 3.2 викласти у такій редакції:

«інформація про те, коли і ким була заповнена форма подання інформації, визначається за допомогою електронної позначки часу та кваліфікованого електронного підпису, яким арбітражний керуючий підписує форму подання інформації.».

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійниквгору