Документ z1064-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.06.2016, підстава - z0736-16

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.06.2014  № 181


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2014 р.
за № 1064/25841

Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
№ 97 від 22.04.2016}

Відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», абзацу шостого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197, та з метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності суб’єктів господарювання до зменшення витрат питної води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення, що додається.

2. Ця Методика не поширюється на суб’єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

3. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (Дзезик С.С.) разом із Департаментом нормативно-правового регулювання (Малашкін М.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Білоусова А.Л.

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства

В.А. Негода

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Виконавчий директор
Всеукраїнської Асоціації
органів місцевого самоврядування
"Асоціація міст України"

Перший заступник Голови
Держенергоефективності

Виконувач обов’язків Голови
Державного агентства водних ресурсів України

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері комунальних послуг

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Міністр екології
та природних ресурсів України

С.М. КондрюкО.В. Мірошниченко
М.В. Пітцик


В.В. Григоровський


М.В. ЯцюкС.Л. ДунайлоМ.Ю. Бродський


А.В. Мохник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
25.06.2014 № 181


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 вересня 2014 р.
за № 1064/25841

МЕТОДИКА
розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення

І. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм здійснення розрахунку поточних індивідуальних технологічних витрат питної води підприємств, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення (далі - підприємство).

Ця Методика не поширюється на суб’єктів господарювання, що розробляють технологічні нормативи використання води для внутрішньобудинкових систем водопостачання та водовідведення, систем централізованого опалення та постачання гарячої води.

2. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду та питне водопостачання», «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

ІІ. Розрахунок індивідуальних технологічних нормативів витрат питної води

1. Індивідуальні технологічні нормативи витрат питної води (далі - ІТНВПВ) визначаються підприємством окремо для водопровідного та каналізаційного господарства.

2. Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві включають:

технологічні витрати на виробництво питної води;

технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води;

технологічні витрати на допоміжних об’єктах;

витрати води на господарсько-питні потреби робітників;

витрати води на утримання зон санітарної охорони.

3. Технологічні витрати на виробництво питної води:

1) при водозаборі з поверхневих джерел:

витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів;

витрати води на промивку швидких фільтрів;

витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання;

інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні, визначені підпунктом 4 пункту 3 розділу ІІІ цієї Методики;

2) при водозаборі з підземних джерел:

витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;

витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення);

витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу);

витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії;

витрати при використанні спеціальних методів очищення води.

4. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води включають:

витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;

витрати води на власні потреби насосних станцій;

витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води.

5. Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві включають:

технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод;

технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів;

технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства;

технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані.

6. При наявності додаткових складових технологічних витрат води, які не передбачені пунктами 2-5 розділу ІІ цієї Методики (наприклад, пов’язаних зі спеціальними методами очищення води, промивки мереж та/або колекторів тощо), вони включаються до загальних поточних ІТНВПВ за умови відповідного обґрунтування.

При відповідному обґрунтуванні також допускається відступати від формул розділів ІІІ, IV цієї Методики, використовуючи дані інструментального аналізу.

ІІІ. Розрахунок окремих складових технологічних витрат води у водопровідному господарстві

1. ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві визначаються за формулою

(1)

де

W1

-

технологічні витрати води на виробництво питної води, м-3/тис.м-3;


W2

-

технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м-3/тис.м-3;


W3

-

технологічні витрати води на допоміжних об'єктах, м-3/тис.м-3;


W4

-

витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання, м-3/тис.м-3;


W5

-

витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м-3/тис.м-3.

2. При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до 1000 м-3 піднятої води (Qпід). У випадках, коли підприємство здійснює закупівлю води у інших підприємств, її кількість додається до кількості піднятої води. У випадках, коли підприємство реалізує воду, забрану з водних об’єктів, або часткову очищену стічну воду, що за своєю санітарно-технічною якістю не відповідає вимогам до питної води і може бути використана для власних технологічних потреб або для технологічних потреб виробництва інших підприємств, Qпід зменшується на відповідну кількість води:

(2)

де

Q влпід

-

власний підйом води підприємством;


Qпок

-

кількість покупної води;


Qтех

-

підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у виробництві, тис. м-3/рік. Приймається відповідно до фактичних даних.

3. Технологічні витрати води визначаються відповідно за формулами:

1) на виробництво питної води:

(3)

де

W11

-

технологічні витрати води на випуск осаду з відстійників або освітлювачів, м-3/тис.м-3;


W12

-

витрати води на промивку швидких фільтрів, м-3/тис.м-3;


W13

-

витрати води на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання, м-3/тис.м-3;

на випуск осаду з відстійників або освітлювачів:

(4)

де

n

-

кількість очищень на рік і-ї споруди;


N

-

загальна кількість споруд, які проходять очищення;


-

об’єм води, що випускається з однієї споруди при спусканні осаду, м-3;

на промивку фільтрів витрати води визначаються, виходячи з фактичних умов промивки. При цьому кількість промивок встановлюється відповідно до технологічного регламенту підприємства з урахуванням реальних режимів роботи споруд та промивки:

(5)

де

n

-

загальна кількість промивок фільтра за рік;


N

-

кількість фільтрів;


f

-

корисна площа фільтрів, м-2;


qпр

-

витрати води, м-3/хв. (для перерахунку л/с у м-3/хв. застосовується коефіцієнт переводу 0,06);


tпр

-

час промивки, хв.

При наявності на станціях споруд обробки відпрацьованих промивних вод з поверненням очищеної води в цикл повторного використання враховуються лише втрати води з осадом;

на обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання (відстійники, камери реакції, резервуари тощо) витрати води обліковуються відповідно до показників приладів обліку та вимог санітарного законодавства:

(6)

де

N

-

кількість відповідного ємнісного обладнання, яке підлягає промивці;


n

-

кількість нормативних промивок і дезінфекцій відповідного ємнісного обладнання чистої води у рік згідно з технологічним регламентом;


Vпром

-

об’єм води, який витрачається на обмивання та дезінфекцію обладнання, м-3;

2) інші витрати при підйомі та очищенні, включаючи витрати води на насосних станціях першого підйому, витрати на промивку водоводів вихідної води тощо, розраховуються за формулами, наведеними в підпунктах 2, 3 пункту 4 цього розділу;

3) на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня розрахунок здійснюється, виходячи з відповідних режимів. Періодичність здійснення заходів та витрати води на 1 операцію визначаються за технологічним регламентом;

4) на промивку фільтрів знезалізнення розрахунок здійснюється за формулою, наведеною у підпункті 3 цього пункту;

5) на обслуговування іншого обладнання для очищення води розрахунок здійснюється відповідно до технологічних регламентів або паспортів обладнання з урахуванням фактичної періодичності обслуговування;

6) на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії, у тому числі на централізований відбір проб води, розрахунок здійснюється згідно з технологічним регламентом;

7) при використанні спеціальних методів очищення води (зворотний осмос, пом’якшення, знефторювання, знезалізнення, ультра- та мікрофільтрація) розрахунок здійснюється згідно з технологічним регламентом або паспортом обладнання.

4. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води визначаються за формулою

(7)

де

W21

-

витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж, м-3/тис. м-3;


W22

-

технологічні витрати на власні потреби насосних станцій, м-3/тис. м-3;


W23

-

технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води, м-3/тис. м-3.

Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються:

при невідомому часі промивки:

(8)

де

di

-

діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;


N

-

кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра, од.;


Li

-

протяжність промивної ділянки, м. Для водоводів протяжність промивних ділянок приймається за фактичними даними або вважається рівною протяжності ремонтних ділянок, визначених згідно з пунктом 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». Для розподільної мережі протяжність промивної ділянки приймається рівною 500 м;


К1

-

коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або приймається рівним 2;


К2

-

коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м-3 у кінцевій точці ділянки.

Значення К2 визначаються за фактичними даними або приймаються рівними:

для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 5 км - до 4;

для водоводів з протяжністю ремонтних ділянок 3 км - до 6;

для водопровідних мереж з протяжністю ремонтних ділянок до 0,5 км - до 10;

у разі відомого часу промивки:

(9)

ормула 9 пункту 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 97 від 22.04.2016}

де

Vi

-

швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Зазвичай приймається на рівні 1,5 м/с або за фактичними даними;


ti

-

фактичний час промивки і-ї ділянки, год;

для тупикових ділянок розрахунок проводиться окремо за зазначеними вище формулами з урахуванням вимог санітарного законодавства до кількості промивок на рік;

1) технологічні витрати на власні потреби насосних станцій включають витрати води на охолодження підшипників, які розраховуються за формулою

(10)

де

qi

-

витрати на роботу 1 насоса, м-3/год;


Ti

-

фактичний час роботи насоса, год/рік.

Значення витрат води на роботу насоса визначається за його паспортом або іншою нормативно-технічною документацією;

2) технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води розраховуються за формулою

(11)

де

2

-

коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 2 об’єми резервуара;


N

-

кількість промивок і дезінфекцій у рік;


ΣV

-

сумарний об’єм резервуарів, що підлягають обмивання, м-3.

У розрахунках за формулою повинні враховуватись об’єми всіх резервуарів чистої води, розташованих на водоочисних спорудах, насосних станціях, мережі, водонапірних башт тощо.

5. Витрати на допоміжних об’єктах водопроводу (W3) визначаються за фактичними даними, а при необхідності розраховуються окремо для кожного випадку.

6. Витрати води на господарсько-питні потреби робітників (W4) визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво». У разі відсутності у ДБН необхідних нормативних даних вони можуть прийматись за даними інших нормативно-технічних документів. Витрати води працівниками, які обслуговують одночасно водопровід і каналізацію, порівну розподіляються між технологічними витратами у водопровідному та каналізаційному господарстві.

7. Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень розраховуються відповідно до норм поливу та кількості днів, у які здійснюється полив, за формулою

(12)

де

-

середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання.

За відсутності фактичних даних приймається значення 120;


0,005 і 0,00135

-

норматив на поливання 1 м-2 зелених насаджень та 1 м-2 твердих покриттів відповідно, м-3/добу;


і

-

площа зелених насаджень і твердих покриттів, м-2.

IV. Розрахунок окремих складових технологічних витрат води у каналізаційному господарстві

1. Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою

(13)

де

WК1

-

технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод, м-3/тис. м-3;


WК2

-

технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів, м-3/тис. м-3;


WК3

-

витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м-3/тис. м-3;


WК4

-

витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м-3/тис. м-3.

2. При розрахунку ІТНВПВ у каналізаційному господарстві всі складові приводяться до кількості прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік (Qпр ст), тис. м-3/рік.

3. Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод:

1) технологічні витрати питної води на збір та транспортування стічних вод:

,

(14)

де

11

-

технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод, м-3/тис. м-3;


12

-

технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій, м-3/тис. м-3;

2) технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод розраховуються за кількістю виїздів машин промивки і об’ємом машини:

(15)

де

Ni

-

середньорічна кількість виїздів 1 машини;


Vi

-

об’єм машини, м-3;


n

-

кількість машин.

При промивці колекторів без машин може застосовуватись формула

(16)

де

N

-

кількість аварій;


di

-

діаметр i - ї ділянки колектора, м;


ti

-

тривалість промивки, год. (приймається за фактичними даними);


vi

-

швидкість потоку води, м/с (при гідравлічній промивці приймається зазвичай 1,5 м/с);

3) технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій розраховуються за формулою

(17)

де

qi

-

витрати на роботу 1 насоса, м-3/год;


Ti

-

фактичний час роботи насоса, год/рік;

4) за наявності інших технологічних витрат при відведенні і транспортуванні стічних вод (наприклад, при промивці мереж безпосередньо з водопроводу, приймання концентрованих стічних вод тощо) вони визначаються за фактичними даними або розрахунковим шляхом.

4. Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод та обробку утворених осадів (WK2) визначаються, виходячи з особливостей технологічних процесів очищення стічних вод. При цьому враховуються лише процеси, у яких застосовується питна вода, а не очищені стічні води.

5. Розрахунок технологічних витрат води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства (WK3), полив зелених насаджень та твердих покриттів та утримання санітарно-захисних зон, які відносяться до систем централізованого водовідведення, у належному санітарному стані (WK4) проводиться згідно з вимогами пунктів 6, 7 розділу ІІІ цієї Методики.

Заступник начальника
Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства -
начальник відділу розвитку
водопровідно- каналізаційного
господарстваТ.А. Медведьвгору