Документ z1063-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.09.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.09.2018  № 2937/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 вересня 2018 р.
за № 1063/32515

Про внесення змін до Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Відповідно до підпункту 1 пункту 3, пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, НАКАЗУЮ:

1. Внести до розділу VII Порядку контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 червня 2013 року № 1284/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 липня 2013 року за № 1113/23645, такі зміни:

1) пункт 7.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«встановлення за результатами моніторингу осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, факту непроходження арбітражним керуючим підвищення кваліфікації в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.»;

2) пункт 7.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«За результатами моніторингу осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, структурний підрозділ Мін’юсту готує та вносить подання на Дисциплінарну комісію про накладення на арбітражних керуючих дисциплінарного стягнення на підставі абзацу дев’ятого пункту 7.1 цього розділу.

До подання додається перелік арбітражних керуючих, які не пройшли підвищення кваліфікації в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства. Копія подання надсилається арбітражним керуючим, зазначеним в переліку, до відома.».

2. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції Смачило І.В.

Міністр

П. Петренковгору