Документ z1061-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2014, підстава - z1188-13, z1198-13, z1187-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
18.08.2011 N 1097
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2011 р.
за N 1061/19799

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи та фізичної особи - підприємця)
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
N 1103 ( z1188-13 ) від 20.06.2013
N 1047 ( z1198-13 ) від 18.06.2013
N 1104 ( z1187-13 ) від 20.06.2013
N 1281 ( z1576-13 ) від 23.07.2013 }

Відповідно до статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та з метою приведення нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у
відповідність до Закону України від 07.04.2011 N 3205-VI
( 3205-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи та фізичної особи - підприємця" Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. У підпункті "б" пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду
та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.98 N 8
( vr008312-98 ) (із змінами), слова "свідоцтва про державну
реєстрацію емітента" замінити словами "виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
2. У підпункті "б" пункту 2.1 глави 2 Положення про порядок
реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційної
компанії та інформації про їх випуск, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.01.98
N 8 ( vr008312-98 ) (із змінами), слова "свідоцтва про державну
реєстрацію емітента" замінити словами "виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1047 ( z1198-13 )
від 18.06.2013 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1281 ( z1576-13 )
від 23.07.2013 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1104 ( z1187-13 )
від 20.06.2013 }
{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1103 ( z1188-13 )
від 20.06.2013 }

7. Управлінню спільного інвестування Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (О.Симоненко) забезпечити: подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку О.Мозгового.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Протокол засідання Комісії
18 серпня 2011 р. N 36вгору