Документ z1058-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.10.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

РІШЕННЯ

02.08.2019  № 2304


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2019 р.
за № 1058/34029

Про затвердження Змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 5 частини першої статті 12, статей 48, 50 Закону України «Про запобігання корупції» Національне агентство з питань запобігання корупції ВИРІШИЛО:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2017 року за № 201/30069, що додаються.

2. Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя забезпечити подання цього рішення в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Патюка С.С.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Голови

С. Патюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національного
агентства з питань
запобігання корупції
02 серпня 2019 року № 2304


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2019 р.
за № 1058/34029

ЗМІНИ
до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1. У пункті 7 розділу II:

у підпункті 1 слова «її ранжування за сумою вагових коефіцієнтів від найвищого до найнижчого, що здійснюється після подання декларації» замінити словами «визначення значення суми вагових коефіцієнтів»;

у підпункті 2 слова «ступеня невідповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, що здійснюється після подання декларації» замінити словами «відповідності відомостей декларації відомостям відповідних баз даних, що здійснюється після подання декларації, та визначення значення суми вагових коефіцієнтів»;

абзаци четвертий, п’ятий викласти в такій редакції:

«ІТС ЛАК ЄДРДО здійснює ранжування декларацій за значеннями суми вагових коефіцієнтів за Складовою-1 та Складовою-2 від найвищого до найнижчого.

Складова-2 застосовується ІТС ЛАК ЄДРДО до декларації, значення суми вагових коефіцієнтів якої за Складовою-1 дорівнює або перевищує 1000, а також до декларації, яка проходить повну перевірку.».

2. У абзаці дванадцятому пункту 2 розділу III слова «наявних у реєстрах та базах даних державних органів» замінити словами «та має документальне підтвердження відповідно до чинного законодавства».

Керівник Департаменту
перевірки декларацій
та моніторингу способу життяІ. Степановвгору