Документ z1057-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.07.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.06.2013  № 574


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2013 р.
за № 1057/23589

Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704, такі зміни:

у пункті 1.3 глави 1 слова та цифри «статтею 11 Закону України «Про мови в Україні» замінити словами «Законом України «Про засади державної мовної політики»»;

пункти 2.15 та 2.16 глави 2 викласти в такій редакції:

«2.15. Первинні документи підлягають обов'язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов'язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув'язка окремих показників.

2.16. У разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухгалтерського обліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства, установи. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.».

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Голова Державної служби статистики України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваВ. Захарченко

О. ОсауленкоМ.Ю. Бродськийвгору