Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 06.06.2012687
Документ z1057-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.07.2015, підстава - z0773-15


9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п

Категорії працівників

20__ рік (звіт)

20__ рік (план)

20__ рік

20__ рік

20__ рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

затверджено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

ХХ

ХХ


Х


Х


10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20_-20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЬОГО

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Код програми

Назва

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ВСЬОГО11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 20_-20_ роки

12. Бюджетні зобов’язання у 20_ - 20_ роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 20__ році

(тис.грн.)

КЕКВ/ ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Кредиторська заборгованість на 01.01.20__

Зміна кредиторської заборгованості (6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Економічна класифікація видатків бюджету


Класифікація кредитування бюджету


ВСЬОГО

12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 20__-20__ роках

(тис.грн.)

КЕКВ/ККК

Найменування

20__ рік

20__ рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.20__

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (3-5)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.20__ (4-5-6)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Економічна класифікація видатків бюджету
Класифікація кредитування бюджету
ВСЬОГО12.3. Дебіторська заборгованість у 20__-20__ роках

(тис.грн.)

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки / надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Економічна класифікація видатків бюджету

Класифікація кредитування бюджету

ВСЬОГО
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 20__ році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти) нормативно-правового акта

Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (тис.грн.)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн.) (4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7


Нормативно-правовий актЕкономічна класифікація видатків бюджету/класифікація кредитування бюджетуВСЬОГО
вгору