Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Форма [...] від 06.06.2012687
Документ z1057-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.07.2015, підстава - z0773-15


5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 20_ і 20_ роках

(тис.грн.)

КЕКВ

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


ВСЬОГО5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 20_ і 20_ роках

(тис.грн.)

ККК

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


ВСЬОГО6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__-20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (звіт )

20__ рік (затверджено )

20__ рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (9+10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ВСЬОГО


6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (3+4)

загальний фонд

спеціальний фонд

разом (6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8


ВСЬОГО7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 20_- 20_ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__рік (звіт)

20__рік (затверджено)

20__рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


затрат
продукту
ефективності
якості7.2. Результативні показникибюджетної програми у 20__ і 20__ роках

(тис.грн.)

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8


затрат
продукту
ефективності
якості8. Структура видатків на оплату праці

(тис.грн.)

Найменування

20__ рік (звіт)

20__ рік (затверджено)

20__ рік (проект)

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11ВСЬОГОв тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х


Х


Х
вгору