Про внесення змін та доповнень до деяких наказів Мінтрансу
Мінтранс України; Наказ від 18.08.2004752
Документ z1057-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.06.2013, підстава - z0632-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.08.2004 N 752
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2004 р.
за N 1057/9656

Про внесення змін та доповнень
до деяких наказів Мінтрансу
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
інфраструктури
N 487 ( z1312-11 ) від 01.11.2011
N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 }

З метою вдосконалення структури управління морським
транспортом та відповідно до вимог Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) Н А К А З У Ю:
Унести до наказів Міністерства транспорту України від
20.10.97 N 369 ( z0532-97 ) "Про утворення Інспекції Головного
державного реєстратора флоту", зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 05.11.97 за N 532/2336 (із змінами), та від
18.10.2000 N 573 ( z0774-00 ) "Про затвердження Положення про
капітана морського торговельного порту України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.11.2000 за N 774/4995 (із
змінами), такі зміни та доповнення:
{ Пункт 1 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності наказу Міністерства транспорту N 369 ( z0532-97 ) від
20.10.97, до якого вносились зміни } 1. Речення друге абзацу
першого пункту 1 наказу Мінтрансу від 20.10.97 N 369 ( z0532-97 )
виключити.
{ Пункт 2 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності наказу Міністерства транспорту N 369 ( z0532-97 ) від
20.10.97, до якого вносились зміни } 2. У Положенні про Інспекцію
Головного державного реєстратора флоту, затвердженому
вищезазначеним наказом:
2.1. У пункті першому слова "є органом морського транспорту,
що" виключити; після слів "Міністерства транспорту України" додати
слова "та підпорядковується Укрморрічфлоту".
2.2. У пункті 5: - абзац перший після слів "Міністерства транспорту України"
доповнити словами "за поданням Укрморрічфлоту"; - абзац другий виключити; - абзац третій викласти в такій редакції: "Головний державний
реєстратор флоту видає розпорядження з питань, що належать до
компетенції Інспекції, вносить подання на притягнення до
дисциплінарної та адміністративної відповідальності осіб, які
порушили чинне законодавство України щодо реєстрації та обліку
суден в Україні".
2.3. Речення друге пункту 6 виключити.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 190 ( z0632-13 ) від 27.03.2013 }
4. Департаменту нормативно-правового забезпечення
(Ониськів М.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Работньов В.Г.) у двотижневий термін підготувати пропозиції щодо
кандидатури на посаду Головного державного реєстратора флоту та
подати їх до Мінтрансу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
Міністр Г.Кірпавгору