Документ z1056-16, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.09.2018, підстава - z1000-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2016  № 813


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1056/29186

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти і науки № 936 від 27.08.2018}

Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до Закону України “Про інформацію”, Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу”;

2) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу”;

3) форму звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів”;

4) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 76-РВК “Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів”.

2. Форми звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкції щодо їх заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу, увести в дію, починаючи зі звітів на початок 2016/2017 навчального року.

3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій.

4. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечувати в установлені терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної інформації відділу інформаційних та аналітичних систем Інституту освітньої аналітики Міністерства освіти і науки України, головним управлінням статистики в областях, м. Києві в цілому по території та в розрізі районів (за узгодженим колом показників), форм власності і підпорядкування. 

5. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечувати подання в установлені терміни Державній службі статистики України зведеної інформації в цілому по Україні, у розрізі форм власності і підпорядкування, а також в розрізі регіонів (за узгодженим колом показників).

6. Внести зміни до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02 липня 2012 року № 766 “Про затвердження форм звітності з питань загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2012 року за № 1208/21520, шляхом виключення підпунктів 1.1, 1.2, 1.5, 1.6 пункту 1.

У зв’язку з цим підпункти 1.3 - 1.10 вважати відповідно підпунктами 1.1 - 1.6.

7. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гевка А.Є.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
служби статистики України
І.М. ЖукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
08.07.2016 № 813


Форма № ЗНЗ-1

ЗВІТНІСТЬ
Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. ДаниленкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
08.07.2016 № 813


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1056/29186

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1
“Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу”

І. Загальні положення

1. Форма звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу” (далі - звіт) поширюється на всі денні загальноосвітні навчальні заклади (далі - заклад) незалежно від форм власності та підпорядкування.

2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою. Звіт підписується керівником або його заступником.

3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, потрібно терміново повідомити про це адресатів.

4. Звіт щороку складається денними загальноосвітніми навчальними закладами станом на 05 вересня та подається не пізніше 10 вересня:

органу управління освітою за місцезнаходженням (2 примірники);

організації, до сфери управління якої належить цей заклад (для комунальних і державних закладів, крім системи Міністерства освіти і науки України).

ІІ. Порядок складання звіту

1. При визначенні типу загальноосвітнього навчального закладу необхідно керуватися нормами законодавства, зокрема статтею 9 Закону України “Про загальну середню освіту”, положеннями про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу, затвердженими в установленому законодавством порядку, та статутом загальноосвітнього навчального закладу.

2. В адресній частині звіту необхідно вказати тип закладу: середня загальноосвітня школа із зазначенням ступеня, спеціалізована школа (школа-інтернат) із зазначенням ступеня, гімназія (гімназія-інтернат), ліцей (ліцей-інтернат), колегіум (колегіум-інтернат), загальноосвітня школа-інтернат, спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (указати якого), загальноосвітня санаторна школа (школа-інтернат), школа соціальної реабілітації тощо.

Навчально-виховні комплекси, об’єднання вказують, у складі яких саме типів закладів вони створені: дошкільний навчальний заклад - середня школа із зазначенням ступеня, школа - позашкільний навчальний заклад, школа - професійно-технічний навчальний заклад тощо.

3. Якщо заклад уведено в дію на початок поточного навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну звіту, після повної назви і номера закладу необхідно вказати літеру Н.

4. При визначенні типу місцевості слід мати на увазі, що до міських населених пунктів належать міста різних рівнів підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.

5. Графу “Код” в розділах ІІ і ІІІ звіту денні загальноосвітні навчальні заклади не заповнюють.

ІІІ. Заповнення розділу I
“Контингенти учнів за класами”

1. У рядку 01 наводяться дані про кількість класів (без спеціальних класів, дані про які відображаються у рядку 23), а в рядку 02 - кількість учнів у цих класах (без учнів спеціальних класів, дані про яких наводяться в рядку 13).

2. Графу 2 заповнюють лише спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати) та класи для дітей з особливими освітніми потребами, організовані при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах).

3. Графу 3 заповнюють загальноосвітні навчальні заклади, які організували навчання учнів перших класів у дошкільних навчальних закладах.

4. Навчально-виховні об’єднання (школи-садки) дані про перші класи зазначають у графі 4.

5. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2-15 за всіма рядками.

6. Рядок 06 заповнюють інтернатні навчальні заклади (включаючи спеціальні загальноосвітні школи-інтернати для дітей з особливими освітніми потребами) за наявності учнів, що відвідують тільки навчальні заняття і не забезпечуються одягом, взуттям, м’яким інвентарем та харчуванням.

7. У рядках 07, 08 необхідно навести дані про кількість учнів, які навчаються відповідно індивідуально та дистанційно (включаючи учнів з особливими освітніми потребами, але без учнів спеціальних класів).

8. У рядках 10-12 наводяться дані про учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах (без спеціальних класів). Спеціальні школи (школи-інтернати) ці рядки не заповнюють.

9. У рядку 13 зазначаються дані про учнів спеціальних класів, які організовані при денних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей з особливими освітніми потребами. До рядка 02 ці дані не включаються. Рядок 13 не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати).

10. У рядку 14 наводяться дані про учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, що повинно підтверджуватися довідками, виданими управліннями праці та соціального захисту населення.

11. Рядки 15-17 заповнюють денні загальноосвітні навчальні заклади всіх типів за наявності дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. До числа дітей, позбавлених батьківського піклування, належать ті, що залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також діти, розлучені із сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти. Відсутність батьків підтверджується відповідними документами (копіями свідоцтв про смерть, рішень судів, а також довідками закладів охорони здоров’я і органів Національної поліції, які оновлюються раз на півроку тощо), які є підставою для надання цим дітям матеріального забезпечення і пільг, передбачених законодавством України.

Дані рядка 16 включаються до рядка 15.

12. У рядках 18-20 наводяться дані про дітей з інвалідністю (із включенням до рядка 20 даних про учнів спеціальних класів), статус яких повинен підтверджуватися відповідним висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу, що міститься в особовій справі дитини.

Дані рядка 19 включаються до рядка 18.

13. У рядку 21 наводяться дані з рядка 01 про кількість класів з наповнюваністю більше 27 учнів, в рядку 22 - про кількість інклюзивних класів.

14. У рядку 23 наводяться дані про кількість спеціальних класів при денних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами. Ці дані не включаються до рядка 01. Спеціальні школи (школи-інтернати) рядок 23 не заповнюють.

15. Рядки 26, 28 заповнюють денні загальноосвітні навчальні заклади всіх типів. У рядку 26 наводяться дані про всіх учнів, які користуються гарячим харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи, незалежно від категорії постраждалих, а до рядка 27 включаються дані про учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються безплатним харчуванням, уключаючи і дані про учнів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

16. Дані рядка 29 наводяться з рядка 27.

17. Рядок 30 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати, наводячи дані лише про учнів (вихованців), які є мешканцями цього району (міста).

18. Рядки 31-34 заповнюють загальноосвітні школи-інтернати та спеціальні загальноосвітні школи-інтернати.

19. Рядок 34 заповнюють ті заклади інтернатного типу, у яких є вихованці, що лише проживають в цих закладах, а навчаються в інших закладах.

20. Дані за рядками 35-45 наводять спеціальні школи (школи-інтернати), включаючи навчально-реабілітаційні центри, щодо розподілу кількості дітей у них за нозологіями (сума даних цих рядків повинна дорівнювати даним рядка 02 за графою 1), а також загальноосвітні навчальні заклади (з рядка 12 за графою 1), в яких організовані інклюзивні класи (сума даних цих рядків повинна дорівнювати даним рядка 12 за графою 1).

21. За рядками 46-56 загальноосвітні навчальні заклади, при яких організовані спеціальні класи, здійснюють розподіл з рядка 13 учнів цих класів за нозологіями. Сума даних цих рядків дорівнює даним рядка 13 за графою 1.

ІV. Заповнення  розділу ІІ
“Мова навчання та мова, що вивчається як предмет”

1. При заповненні розділу ІІ слід керуватися типовими навчальними планами, що затверджуються Міністерством освіти і науки України.

2. У рядках 01–06 указуються дані про мову або мови, якими проводиться навчання. Якщо навчання проводиться двома мовами, наприклад у молодших класах українською, а в старших - однією з регіональних мов, необхідно навести окремо кількість класів (рядки 01, 03, 05) і в них учнів (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з цих мов.

3. Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 14 повинна дорівнювати даним рядка 01 графи 1 розділу І, а сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 - даним рядка 02 графи 1 розділу І.

4. У рядках 07-22 наводяться дані про мови, які вивчаються як самостійний предмет (включаючи іноземні мови), а в рядках 23-27 - факультативно або в гуртках. До рядків 07-22 повинні обов’язково включатися дані про вивчення української мови.

5. Рядки 13-22 заповнюють заклади, у яких іноземні мови вивчаються як предмет, та заклади з поглибленим вивченням іноземних мов, виділивши словами “у тому числі” у рядках 06-14 розділу ІІІ дані про учнів, які вивчають іноземні мови поглиблено з першого класу.

6. Якщо в закладі викладають різні іноземні мови в двох групах одного класу, кожна група учнів відображається за цією мовою як окремий клас. Якщо клас поділяється на дві самостійні групи, які вивчають одну й ту саму іноземну мову, кожну з них також необхідно рахувати за цим розділом як окремий клас. Якщо учні одного й того самого класу вивчають дві іноземні мови, дані про таких учнів і класи, де вивчається дві іноземні мови, наводяться за кожною мовою окремо.

7. Дані графи 14 повинні дорівнювати сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

8. У рядках 28-34 зазначається, яку саме другу іноземну мову вивчають учні.

V. Заповнення розділу ІІІ
“Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предметів”

1. Розділ ІІІ заповнюють заклади з профільним навчанням, а також загальноосвітні заклади, у яких є класи з певним профілем навчання. Якщо в одному і тому самому закладі є декілька профілів навчання, дані про учнів наводяться за кожним з цих профілів окремо за рядками 01-05 граф 11-14. Профілі навчання можуть бути такими: фізико-математичний, математичний, фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний (у тому числі медичний), біолого-географічний, біотехнологічний, хіміко-технологічний, фізико-хімічний, агрохімічний, історичний, правовий, філософський, економічний, української філології, іноземної філології, історико-філологічний, технологічний, інформаційно-технологічний, художньо-естетичний, спортивний.

2. Відомості про предмети, які вивчаються поглиблено, та учнів, які вивчають ці предмети, наводяться у рядках 06-14 граф 2-14.

3. Гімназії, ліцеї, колегіуми в цьому розділі наводять інформацію тільки про учнів, які навчаються за навчальними планами цих закладів (крім учнів у класах, що навчаються у цих закладах за навчальними планами загальноосвітніх шкіл).

4. У рядках 15, 17 наводяться дані про загальну кількість у закладі класів з профільним навчанням та з поглибленим вивченням предметів, а в рядках 16, 18 - дані про загальну кількість учнів у цих класах. Дані рядка 16 дорівнюють сумі даних рядків 01-05 графи 14, а сума даних рядка 18 - сумі даних рядків 06-14 графи 14.

VI.  Заповнення розділу IV
“Віковий склад учнів”

1. У розділі ІV кількість учнів 1–11 (12) класів необхідно розподілити за віком за рядками 01-15 станом на 01 січня наступного року.

2. Дані рядка 01 повинні дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 02 графи 1 розділу І, дані рядка 14 повинні відповідати даним рядка 03 графи 1 розділу І.

3. Сума даних граф 2–15 повинна дорівнювати даним графи 1 за всіма рядками.

4. Рядок 15 заповнюють спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), спеціальні класи, організовані при денних загальноосвітніх навчальних закладах.

5. За рядками 16–19 учні першого класу розподіляються за віком станом на 01 вересня поточного року. Сума даних рядків 16–19 дорівнює даним рядка 02 графи 1.

VII. Заповнення розділу V
“Змінність навчання та групи продовженого дня”

1. У розділі V наводяться відомості про кількість класів і учнів, які навчаються в другу зміну (при цьому не враховуються учні спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) та спеціальних класів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку), та про групи продовженого дня.

2. Дані графи 6 не включаються до графи 3, а дані графи 7 - до графи 4.

VIII. Заповнення розділу VI
“Відомості про учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20 ___ році”

1. Розділ VI заповнюють заклади всіх типів. У цьому розділі наводяться дані про кількість учнів, які закінчили клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад.

2. До рядка 01 графи 9 включаються дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, і тих, хто не одержав (видано табель успішності). Дані про тих, хто одержав свідоцтво про базову загальну середню освіту, наводяться у рядку 02.

3. У рядку 01 граф 11, 13 наводяться дані про учнів, які закінчили навчальний заклад, уключаючи і тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності). Дані про тих, хто одержав атестат про повну загальну середню освіту, наводяться у рядку 03.

4. Відомості про кількість екстернів (“Крім того”) наводяться у рядках 08 і 09.

5. У рядках 06, 07, 10 і 11 наводяться дані про кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

IX. Заповнення розділу VII
“Відомості про класи і  класи-комплекти”

1. При заповненні розділу VII необхідно мати на увазі, що класом-комплектом є група з двох і більше учнів 1–4 класів, де викладання веде один учитель.

2. До рядка 01 включаються також дані про перші класи, організовані в дошкільних навчальних закладах.

3. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02–05 граф 1, 2.

4. Дані рядка 01 графи 1 повинні, як правило, дорівнювати або бути меншими за дані, які показані в рядку 01 суми даних граф 3-7 розділу І, за рахунок класів, які ввійшли до класу-комплекту. Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше 5 осіб, до рядка 01 граф 3-7 розділу І дані про такі класи не включаються.

X. Заповнення розділу VIII
“Гуртки, секції, організовані закладом”

1. У розділі наводяться відомості про кількість гуртків, секцій, організованих загальноосвітнім навчальним закладом, та кількість учнів, охоплених ними.

2. Гуртки, секції, організовані позашкільними навчальними закладами в приміщенні загальноосвітніх навчальних закладів, до звіту не включаються. Дані про такі гуртки, секції та про дітей у них наводяться у звіті позашкільних навчальних закладів.

XI. Заповнення розділу  IX
“Відомості про приміщення та матеріальну базу”

1. У розділі ІХ наводяться відомості про матеріальну базу закладу.

2. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу, розміщених в них, і приміщень, зайнятих інтернатом при школі, а також сторонніми організаціями. У загальну площу включається також та частина підвалів і напівпідвалів, яка зайнята під навчальні і навчально-виробничі майстерні та з іншою навчальною метою, а також під житло персоналу закладу, душову кімнату, кухню. Вільна площа підвалів та напівпідвалів або зайнята під склади та інші господарські потреби закладу, а також площа надвірних будівель (сараїв, гаражів тощо) у загальну площу не включаються.

3. За рядком 02 із загальної площі наводяться дані про площу, здану в оренду, а в рядку 03 - “Крім того” - про загальну площу, яку орендує заклад.

4. До числа класних кімнат, навчальних кабінетів і лабораторій (рядок 04) уключаються всі кімнати, у яких проводяться заняття з учнями, а за рядком 05 указується їх площа.

5. У рядках 06-15 зазначаються відомості про кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані необхідним навчально-наочним приладдям, у яких відповідно до програми проводяться навчальні заняття з цього предмета. Якщо в одній кімнаті обладнані два навчальні кабінети, наприклад біології і хімії, дані про такі кабінети необхідно навести один раз (або як про кабінет біології, або як про кабінет хімії).

6. До рядка 17 уключаються дані про число робочих місць з комп’ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки для практичних занять з інформатики. Робочі місця необхідно рахувати за кількістю працюючих комп’ютерів.

7. У рядку 19 зазначається інформація про загальну кількість комп’ютерів (працюючих і непрацюючих), які перебувають на балансі закладу. До цього рядка не включаються дані про портативні комп’ютери і планшети, відомості про які наводяться у рядках 25, 26.

8. Під час заповнення рядка 28 слід мати на увазі, що інтерактивний комплекс - це апаратно-програмний засіб, що об’єднує спеціальне інтерактивне та мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, комп’ютер) і комп’ютерні програми для організації інтерактивного навчання. Інтерактивний комплекс може використовуватись як окремо, так і в складі навчального комп’ютерного комплексу.

9. До рядка 29 уключаються дані про діючі програмні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі і перебувають на балансі закладу (системні програмні засоби не включаються).

10. У рядку 30 зазначаються дані про навчальні та навчально-виробничі майстерні, де учні проходять навчання.

11. Рядки 51-55 заповнюють усі заклади, які мають бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі бібліотеки, які розташовані в приміщенні закладу, але йому не підпорядковуються, до звіту не включаються.

12. За рядками 31, 32, 34, 36-39 відомості відображаються шляхом проставлення “1” за наявності в закладі переліченого або “0” - за відсутності.

13. Рядок 33 заповнюють заклади, які мають навчально-дослідну ділянку, що відповідає положенню про таку ділянку, із зазначенням в цьому рядку її розміру в арах.

14. Рядок 36 заповнюють заклади, які мають водогін, а рядок 38 - які мають каналізацію, незалежно від того, чи заклад підключено до центральної мережі, чи підключення автономне.

15. Під час заповнення рядка 39 слід мати на увазі, що наявність у буфеті тільки кави, чаю, пиріжків і булок не вважається гарячим харчуванням.

16. До рядка 44 уключаються дані лише про ті окремі будівлі, у яких здійснюється навчання учнів, включаючи майстерні.

17. До рядка 45 уключають дані лише про ті будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт, а до рядка 46 - на які є акт про їх аварійний стан.

18. Рядок 47 заповнюють як сільські, так і міські заклади (крім закладів інтернатного типу), при цьому міські заклади наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих закладах, а проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.

XII. Заповнення розділу X
“Педагогічні працівники”

1. У розділі Х за рядком 01 наводяться відомості про всіх учителів, уключаючи сумісників, які працюють у закладі, керівників та їх заступників. До цього числа входять також інші працівники, які проводять навчальні заняття у закладі. Якщо вчитель поряд з основною роботою працює в цьому закладі і на посаді вихователя, дані про нього потрібно відобразити і як про вчителя (рядок 01), і як про вихователя (рядки 04, 06, 08).

2. За наявності в закладі спеціальних класів для дітей з особливими освітніми потребами дані про вчителів, які працюють у таких класах, відображаються у рядку 03.

3. За рядком 10 наводять дані про асистентів в інклюзивних класах.

4. Спеціальні школи (школи-інтернати) рядки 03 і 10 не заповнюють.

ХІІІ. Заповнення розділу ХІ
“Опорні заклади”

1. Цей розділ заповнюють лише опорні заклади.

2. При заповненні рядка 01 слід зазначити загальну кількість учнів в опорній школі, включаючи учнів у філіях.

3. За рядком 02 вказують кількість учнів, які проживають на відстані більше 3 км від опорної школи і потребують підвезення, а в рядку 03 - дані про учнів, для яких організовано підвезення.

4. За рядком 04 вказується кількість філій, що входять до складу опорної школи, а за рядком 05 - учнів у них.

ХІV. Наведення довідкової інформації

За рядками 01, 02 наводиться довідкова інформація про кількість у закладі  груп (за їх наявності) для дітей дошкільного віку, організованих для підготовки цих дітей до школи, та про кількість дітей у них.

До цих рядків включаються дані про групи в сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади, або в міській - у разі недостатньої кількості дошкільних навчальних закладів або якщо вони перевантажені, віддалені від місця проживання чи діти за станом здоров’я не можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади тощо.

До цих рядків не включаються дані про підготовчі групи в школах-садках, про групи, створені в школах-інтернатах для дітей дошкільного віку, які постійно проживають в цих закладах, про групи вихідного дня в школах.

Дані цих рядків не включаються до жодного з розділів звіту.

Директор департаменту
економіки та фінансування


С.В. Даниленковгору