Документ z1055-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.09.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.08.2014  № 308


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2014 р.
за № 1055/25832

Про затвердження Правил передачі українською мовою географічних назв і термінів Білорусі

Відповідно до статей 4, 6 Закону України “Про географічні назви”, підпункту 7.60 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила передачі українською мовою географічних назв і термінів Білорусі, що додаються.

2. Департаменту землеробства (Лазарь Т.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дикуна А.Є.

Міністр

І.О. Швайка

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державного агентства
земельних ресурсів України

М.Ю. Бродський


С.Я. Рудик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.08.2014 № 308


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2014 р.
за № 1055/25832

ПРАВИЛА
передачі українською мовою географічних назв і термінів Білорусі

Директор Департаменту
землеробства


Т.І. Лазарь


Додаток 1
до Правил передачі українською
мовою географічних назв і термінів
Білорусі
(пункт 2.7)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою літер та літеросполук білоруської мовиДодаток 2
до Правил передачі українською
мовою географічних назв і термінів
Білорусі
(пункт 3.6)

ПРАВИЛА ТА ПРИКЛАДИ
передачі українською мовою прикметникових форм, утворених від білоруських географічних назв

Прикметникові форми від білоруських географічних назв за правилами білоруського правопису

Прикметникові форми від білоруських географічних назв за правилами українського правопису

1) г, ж, з(дз) + -ск(і) -гскі (-жскі), -жскі, -зскі

г, ж, з (дз)+ -ськ(ий) -зький, -дзьк(ий)

Старыя Дарогі - Старадарожскі

Стария Дарогі - Старадарозький

Сораг - Соражскі

Сораг - Соразький

Любіж - Любіжскі

Любіж - Любізький

Нясвіж - Нясвіжскі

Нясвіж - Нясвізький

Івязь - Івязьскі

Івязь - Івязький

Заберазь - Заберазьскі

Забєразь - Забєразький

2) т+ -ск(і) -цк(і)

т + -ськ(ий) -тськ(ий)

Брэст - Брэсцкі

Брест - Брестський

Пагост - Пагосцкі

Пагост - Пагостський

Маларыта - Маларыцкі

Малорита - Малоритський

3) к, ц, ч + -ск(і) -цк(і)

к, ц, ч + -ськ(ий) -цьк(ий)

Гарадок - Гарадоцкі

Гарадок - Гарадоцький

Астравец - Астравецкі

Астравєц - Астравєцький

4) с, х, ш + -ск(і) -ск(і) -ск(і), -шск(і)

с, х, ш + -ськ(ий) -ськ(ий)

Беларусь - Беларускі

Білорусь - Білоруський

Арэса - Арэскі

Ареса - Ареський

Мікіціха - Мікіціхскі

Мікіціха - Мікіціський

Церуха - Церухскі

Цєруха - Цєруський

Добруш - Добрушскі

Добруш - Добруський
Додаток 3
до Правил передачі українською
мовою географічних назв і термінів
Білорусі
(пункт 3.11)

ПРИКЛАДИ
географічних термінів та інших слів, що формують білоруську топоніміюДодаток 4
до Правил передачі українською
мовою географічних назв і термінів
Білорусі
(пункт 3.12)

ПРИКЛАДИ
скорочень білоруських географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах

Білоруське написання

Український переклад

бал. (балота)

болото

бел. (белы)

білий

вдсх. (вадасховішча)

водосховище

верхн. (верхні)

верхній

воз. (возера)

озеро

вял. (вялікі)

великий

г. (гара)

гора

града (града)

пасмо

зах. (заходні)

західний

кан. (канал)

канал

кр. (чырвоны, красны)

червоний

мал. (малы)

малий

ніж. (ніжні)

нижній

нізіна (нізіна)

низовина

нов. (новы)

новий

саж. (сажалка)

сажалка, ставок

ст. (стары)

старий

чорн. (чорны)

чорний
Додаток 5
до Правил передачі українською
мовою географічних назв і термінів
Білорусі
(пункт 3.13)

ПРИКЛАДИ
традиційних назв географічних об’єктів Білорусівгору