Документ z1053-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2016  № 814


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1053/29183

Про внесення змін до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України

Відповідно до статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, та з метою вдосконалення організації доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство освіти і науки України, НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04 вересня 2014 року № 981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2014 року за № 1154/25931, такі зміни:

1) У розділі ІV:

пункт 6 викласти у такій редакції:

«6. Працівник, відповідальний за реєстрацію вихідної документації МОН, реєструє лист-відповідь запитувачу інформації.»;

пункт 7 після слова «обов’язків» доповнити словами «, керівників структурних підрозділів МОН»;

пункт 8 викласти у такій редакції:

«8. Копія відповіді надається структурному підрозділу, до компетенції якого віднесено систематизацію, аналіз та контроль запитів на інформацію, для зняття з контролю.»;

2) у тексті Положення абревіатуру та слово «МОН України» замінити абревіатурою «МОН».

2. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення зробити відмітку у справах архіву.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Гребу Р.В.

Міністр

Л.М. Гриневичвгору