Документ z1052-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 31.08.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 09.10.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.08.2018   № 425


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2018 р.
за № 1052/32504

Про затвердження Змін до форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18 квітня 2017 року № 228, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 року за № 614/30482, що додаються.

2. Управлінню технічної політики в АПК забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра М. Мартинюка.

Заступник Міністра

В. ШереметаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
31.08.2018 № 425


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2018 р.
за № 1052/32504

ЗМІНИ
до форм для отримання часткової компенсації вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

1. У формі № 1 «Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»:

1) пункти 4, 5 викласти у такій редакції:

«4. Основна діяльність

Постачання сільськогосподарських товарів (у визначенні пункту 2.15 статті 2 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України»), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених ними протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а для новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які проводять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду.

Так Ні _________________________ (підпис керівника або уповноваженої особи)

5. Документи

Копія платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі

Акт приймання-передачі техніки та обладнання

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації)

Так Ні

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про те, що:

не порушено справу про банкрутство

не перебуває на стадії ліквідації

не визнано банкрутом

Відомості, підтверджені відповідними органами, про відсутність простроченої більше ніж шість місяців заборгованості перед:

державним бюджетом

Пенсійним фондом України

фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів

Згода щодо надання державним банком або банком, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, Мінагрополітики інформації про відповідного сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані

Так Ні _______________________ (підпис керівника або уповноваженої особи)»;

2) заголовок графи 3 таблиці пункту 7 викласти в такій редакції:

«Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера».

2. У формі № 2 «Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання»:

1) у таблиці:

заголовок графи 5 викласти в такій редакції:

«Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера».

у заголовку графи 10 цифри «20» виключити;

2) у тексті форми слова «код за ЄДРПОУ» замінити словами «код згідно з ЄДРПОУ».

3. У таблиці форми № 3 «Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання»:

1) у заголовку графи 3 слова «код за ЄДРПОУ» замінити словами «код згідно з ЄДРПОУ»;

2) заголовок графи 5 викласти в такій редакції:

«Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера».

3) у заголовку графи 10 цифри «20» виключити.

4. У формі № 4 «Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання»:

1) у тексті форми слова «станом на» замінити словом «за»;

2) заголовок графи 5 викласти в такій редакції:

«Найменування та код згідно з ЄДРПОУ заводу-виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера».

3) у тексті форми слова «код за ЄДРПОУ» замінити словами «код згідно з ЄДРПОУ».

Начальник відділу енергетики
та відновлювальних джерел
Управління технічної політики
в АПК
Ю. Хоменковгору