Документ z1052-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.08.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
28.08.2006 N 580
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 вересня 2006 р.
за N 1052/12926

Про внесення змін до наказу
МОЗ України від 25.05.2006 N 319

Відповідно до статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту"
( 2628-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу МОЗ України від 25.05.2006 N 319
( z0696-06 ) "Про затвердження норм робочого часу для працівників
закладів та установ охорони здоров'я", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 09.06.2006 за N 696/12570, такі
зміни:
1.1. У пункті 1: 1.1.1. У підпункті 1.1 після слова "для" доповнити словами
"керівників структурних підрозділів (відділень, відділів,
лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів та фахівців з базовою
та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров'я з
числа фахівців з базовою та неповною вищою освітою" і далі за
текстом. 1.1.2. У підпункті 1.4 після слова "логопедів" доповнити
словами "вчителів-логопедів" і далі за текстом. 1.1.3. У підпункті 1.5 після слова "логопедів" доповнити
словами "вчителів-логопедів" і далі за текстом. 1.1.4. Підпункт 1.7 викласти у такій редакції: "1.7. 25 годин на тиждень: - для вихователів будинків дитини (груп) для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; 30 годин на тиждень: - для вихователів закладів охорони здоров'я та будинків
дитини. Для педагогічних працівників норма робочого часу на тиждень
встановлена з урахуванням педагогічної (викладацької) роботи, що
відповідає тарифній ставці". 1.1.5. У підпункті 1.8 виключити слова "вихователів будинків
дитини".
2. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових
відносин Карамушці Л.І. забезпечити державну реєстрацію наказу в
Міністерстві юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Орду О.М.
Міністр Ю.Поляченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра
праці та соціальної
політики України Н.І.Іванова
Т.в.о. Міністра
освіти і науки України Б.М.Жебровський
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
охорони здоров'я України Т.Л.Казарінавгору