Документ z1051-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.12.2017, підстава - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
08.06.2012 N 227
( z1050-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2012 р.
за N 1051/21363
{ Документ втратив чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0919-04 )

1. В абзаці третьому пункту 15 Загальних положень слова "що
очікує затвердження" виключити.
2. У групі рахунків 264 "Кошти виборчих фондів" розділу 26
"Кошти клієнтів банку" класу 2 "Операції з клієнтами": назву та призначення рахунку 2641 П "Кошти виборчого фонду
політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано
Центральною виборчою комісією" викласти в такій редакції: "2641 П Кошти виборчого фонду політичної партії, кандидати у
депутати від якої зареєстровані в загальнодержавному
багатомандатному виборчому окрузі Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду політичної
партії, кандидати у депутати від якої зареєстровані в
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для
фінансування передвиборної агітації партії, передбачені
законодавством України. За дебетом рахунку проводяться суми витрат на фінансування
передвиборної агітації партії, а також інші операції відповідно до
законодавства України про вибори"; назву та призначення рахунку 2643 П "Кошти виборчого фонду
кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови" викласти в такій редакції: "2643 П Кошти виборчого фонду кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови Призначення рахунку: облік коштів виборчого фонду кандидата в
народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі,
кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному
мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського,
селищного, міського голови. За кредитом рахунку проводяться суми надходжень для
фінансування передвиборної агітації кандидата в народні депутати
України в одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,
передбачені законодавством України. За дебетом рахунку проводяться суми витрат на проведення
передвиборної агітації кандидата в народні депутати України в
одномандатному виборчому окрузі, кандидата в депутати в
одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі,
кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а
також інші операції відповідно до законодавства України про
вибори".
3. У групі рахунків 340 "Запаси матеріальних
цінностей" розділу 34 "Запаси матеріальних цінностей" класу 3
"Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання" у
призначенні рахунку 3409 А "Майно, що перейшло у власність банку
як заставодержателя, а також за дебетом цього рахунку слова
"іпотечного договору" виключити.
4. У групі рахунків 504 "Результати звітного року, що
очікують затвердження" розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди
банку" класу 5 "Капітал банку": у назві групи рахунків слова "що очікують затвердження"
виключити; назву та призначення рахунку 5040 П "Прибуток звітного року,
що очікує затвердження" та рахунку 5041 А "Збиток звітного року,
що очікує затвердження" викласти в такій редакції: "5040 П Прибуток звітного року Призначення рахунку: облік прибутку звітного року. За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів звітного року. За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття
рахунків витрат звітного року; суми розподілу прибутку; суми
нерозподіленого прибутку на рахунок 5030. 5041 А Збиток звітного року Призначення рахунку: облік збитку звітного року. За дебетом рахунку проводяться суми в порядку закриття
рахунків витрат звітного року. За кредитом рахунку проводяться суми в порядку закриття
рахунків обліку доходів звітного року; суми покриття збитку; суми
збитків на рахунок 5031 до їх покриття".
5. У призначенні класу 6 "Доходи" слова "що очікує
затвердження" виключити.
6. У призначенні класу 7 "Витрати" слова "що очікує
затвердження" виключити.
7. Групу рахунків 984 "Операції за основними засобами"
розділу 98 "Облік інших цінностей та документів" класу 9
"Позабалансові рахунки" та позабалансовий рахунок 9840 А "Основні
засоби та нематеріальні активи, що прийняті в оперативний лізинг
(оренду)" виключити.
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевичвгору