Документ z1050-19, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.08.2019
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.10.2019. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.08.2019  № 1606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2019 р.
за № 1050/34021

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Відповідно до підпункту 11 пункту 10 та пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що додається.

2. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О.М.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

О.О. ШубінР.В. ІллічовЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
29 серпня 2019 року № 1606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 вересня 2019 р.
за № 1050/34021

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок відзначення заохочувальними відзнаками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, має такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі - відомчі відзнаки):

Подяку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Подяка), ескіз та опис якої наведено в додатках 1 і 2 до цього Положення;

Почесну грамоту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Почесна грамота), ескіз та опис якої наведено в додатках 3 і 4 до цього Положення.

3. Подякою, Почесною грамотою нагороджують працівників Нацкомфінпослуг за сумлінну працю, відповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, інші здобутки й трудові досягнення.

II. Вимоги до осіб, яких запропоновано нагородити

1. Подякою нагороджують працівників, зазначених у пункті 3 розділу I цього Положення, які мають стаж роботи у Нацкомфінпослуг не менше ніж 1 рік.

2. Почесною грамотою нагороджують працівників, зазначених у пункті 3 розділу I цього Положення, які мають стаж роботи у Нацкомфінпослуг не менше ніж 3 роки та яких раніше нагородили Подякою.

3. Нагородженим Почесною грамотою працівникам Нацкомфінпослуг може бути виплачено одноразову матеріальну винагороду в межах фонду оплати праці.

4. Чергове нагородження Почесною грамотою можливе не раніше ніж через 2 роки після попереднього нагородження.

III. Порядок представлення до нагородження

1. Висунення кандидатури для відзначення відомчими відзнаками здійснюється відкрито і гласно та оформлюється відповідним поданням.

2. Подання про нагородження відомчими відзнаками вносять на ім’я Голови Нацкомфінпослуг:

члени Нацкомфінпослуг, керівник апарату Нацкомфінпослуг щодо нагородження керівників самостійних структурних підрозділів апарату Нацкомфінпослуг;

керівники самостійних структурних підрозділів апарату Нацкомфінпослуг щодо нагородження підпорядкованих працівників.

3. У поданні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, повне найменування займаної посади відповідно до запису в трудовій книжці, стаж роботи у Нацкомфінпослуг та на цій посаді, рівень виконання посадових обов’язків, професійні якості та виробничі досягнення, що стали підставою для внесення подання про нагородження.

4. Особа, яка має дисциплінарне чи адміністративне стягнення, представленню для нагородження відомчими відзнаками у період дії стягнення не підлягає.

5. Якщо нагородження здійснюється з нагоди загальнодержавних та професійних свят, ювілейних дат або річниці утворення Нацкомфінпослуг, подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за 1 місяць до відповідної дати.

В інших випадках для фахівців подання про нагородження вноситься не пізніше ніж за 14 днів до відповідної дати.

6. Рішення про нагородження відомчими відзнаками приймає Голова Нацкомфінпослуг на підставі подання про нагородження.

7. Про нагородження відомчими відзнаками видається наказ Голови Нацкомфінпослуг.

8. Подяка, Почесна грамота скріплюються підписом Голови Нацкомфінпослуг та гербовою печаткою Нацкомфінпослуг.

9. Облік, реєстрацію, підготовку проєкту наказу про нагородження та оформлення відповідного бланка здійснює служба персоналу апарату Нацкомфінпослуг.

IV. Порядок вручення, носіння та зберігання відомчих відзнак

1. Відомчі відзнаки вручає Голова Нацкомфінпослуг або за його дорученням члени, керівник апарату Нацкомфінпослуг, керівник структурного підрозділу апарату Нацкомфінпослуг урочисто на загальних зборах трудового колективу.

2. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, що підписує особа, яка проводила вручення. Протокол не пізніше ніж через 10 днів після вручення відомчої відзнаки надсилається до служби персоналу апарату Нацкомфінпослуг для подальшого обліку та зберігання.

3. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого служба персоналу вчиняє відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження відомчою відзнакою.

4. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

5. Граничну кількість відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року, наведено у додатку 5 до цього Положення.

Директор департаменту
державного регулювання
та методології нагляду
на ринках фінансових послуг
І. ЛехДодаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ
бланка відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Подяки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугДодаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(пункт 2 розділу I)

ОПИС
заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Подяки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Подяка виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 × 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Подяки є площиною світло-жовтого кольору, обрамленою рамкою, що утворена орнаментом з гільйошної сітки сірого кольору.

У верхній частині площини розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане тисненням під золото на синьому тлі. Нижче - написи «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» - літерами, виконаними тисненням під срібло, «ПОДЯКА» - літерами, виконаними тисненням під золото, та «ОГОЛОШУЄТЬСЯ» - літерами, виконаними тисненням під срібло.

Зворотний бік Подяки є площиною білого кольору без зображень та написів.Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(пункт 2 розділу I)

ЕСКІЗ
бланка відомчої заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Почесної грамоти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послугДодаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(пункт 2 розділу I)

ОПИС
заохочувальної відзнаки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, - Почесної грамоти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Почесна грамота виготовляється з високоякісного паперу і має вигляд прямокутника розміром 210 × 297 мм (формат А4). Орієнтація аркуша - книжкова.

Лицьовий бік Почесної грамоти є площиною світло-жовтого кольору, обрамленою рамкою, що утворена орнаментом з гільйошної сітки сірого кольору.

У верхній частині площини розміщено зображення малого Державного Герба України, виконане тисненням під золото на синьому тлі. Нижче - написи «НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» - літерами, виконаними тисненням під срібло, «ПОЧЕСНА ГРАМОТА» - літерами, виконаними тисненням під золото, та «НАГОРОДЖУЄТЬСЯ» - літерами, виконаними тисненням під срібло.

Зворотний бік Почесної грамоти є площиною білого кольору без зображень та написів.Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
(пункт 5 розділу IV)

ГРАНИЧНА КІЛЬКІСТЬ
відомчих відзнак, якими може бути нагороджено упродовж календарного року

№ з/п

Назва відзнаки

Гранична кількість відзнак за рік, шт.

2019

2020

щороку в наступні роки

1

Подяка

155

140

130

2

Почесна грамота

140

130

120

Разом:

195

170

150
вгору